Het Organizational Agility assessment van Adaptif

10 november 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het doorontwikkelen van de manier van werken is voor organisaties van centraal belang om relevant te blijven in deze veranderende tijd. Experts van Adaptif leggen uit hoe het Organizational Agility assessment van het bureau hierbij kan ondersteunen.

Organisaties ervaren steeds vaker de noodzaak wendbaarder te worden, te digitaliseren, de klanttevredenheid centraal te stellen, de time-to-market te verkorten en daarnaast ook nog eens de kosten te reduceren. Vanuit deze nieuwe doelstellingen ontstaat vervolgens de vraag of de huidige organisatie inrichting en manier van werken toereikend genoeg is om deze doelstellingen te behalen. 

Met het Organizational Agility assessment helpt Adaptif op een laagdrempelige manier met het beantwoorden van deze vraag. Daarnaast bieden we inzichten en advies over gerichte stappen die de organisatie kan zetten richting een manier van werken die aansluit bij de gestelde doelstellingen.

Organizational Agility assesment

Zo kan de organisatie een weloverwogen besluit nemen om te beginnen aan een transformatie, de juiste vervolgstappen te nemen binnen een reeds ingezette transformatie, een kleinschalig experiment met een alternatieve manier van werken te starten of om juist de manier van werken te laten zoals deze is.

De consultants van Adaptif hebben jarenlange ervaring met verandermanagement en organisatie transformaties die betrekking hebben op wendbaarheid, klantgerichtheid en productontwikkeling. Zij helpen organisaties die niet simpelweg een framework willen volgen, maar kritisch willen kijken naar manieren van werken die het beste bij hen en de gestelde doelstellingen of projecten passen. 

Dit geldt dus ook voor het Organizational Agility assessment: deze wordt specifiek toegespitst op de desbetreffende organisatie en biedt geen one-fits-all solution aan, maar inzichten en advies op maat waarin de gehele context van de organisatie wordt meegenomen.

Het assessment neemt de volgende aandachtspunten onder de loep:

  • Besturing
  • Leiderschap
  • Cultuur en verandervermogen
  • Volwassenheid (rollen en teams)
  • Vaardigheden
  • Portfoliomanagement
  • Technische randvoorwaarden 

Tijdens het assessment besteden we aandacht aan al deze gebieden, zodat wij een compleet beeld krijgen van de huidige situatie en in overleg met de klant zoomen wij in waar nodig. Hierdoor geven wij een op maat gemaakt advies waarin het doel en het ambitieniveau van de organisatie een belangrijke rol speelt. 

Het team van Adaptif beschikt over alle benodigde kennis rondom de aandachtsgebieden. Wij beschikken over een relatief klein team en zijn in staat om de juiste mensen en kennis op het juiste moment aan te haken. Hierdoor is het mogelijk een assessment in relatief korte tijd af te nemen.

Afhankelijk van de organisatie en de methode van uitvraag is de doorlooptijd één tot vier weken. We maken hierbij gebruik van interviews, uitvraag via vragenlijsten, documentanalyse en workshops. Welke methoden wij inzetten is afhankelijk van het aandachtsgebied en de complexiteit van de organisatie.