Nederlandse CFOs optimistischer maar blijven voorzichtig

04 november 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Chief Financial Officers zijn iets optimistischer over de economie en de omzetverwachtingen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Deloitte. Nederlandse CFOs vallen met hun verwachtingen ergens in de middenmoot. 

Negen maanden zijn we inmiddels verder sinds de Covid-19 pandemie uitbrak en de Europese economie kende als gevolg daarvan de sterkste teruggang sinds de Tweede Wereldoorlog. In lijn met de economische ontwikkelingen, heeft het business sentiment onder CFO’s in Europa flink te lijden onder de crisis. Afgelopen zomer werd het laagste sentiment ooit gemeten in de zomerperiode, sinds Deloitte in 2015 met zijn CFO Survey startte.

Het afgelopen kwartaal heeft het herstel zich echter zichtbaar ingezet. Nu geeft de helft van de CFO’s – vijf keer zoveel als afgelopen maart – aan dat ze optimistischer zijn over de economische vooruitzichten voor hun organisatie dan drie maanden geleden. Het sentiment van de financiële leiders is in alle onderzochte landen gestegen, hoewel in Italië en Spanje het pessimisme onder CFO’s nog altijd de overhand heeft.

In Nederland toont momenteel 41% van de CFOs – zes keer zoveel als in maart – zich optimistischer over de financiële vooruitzichten voor hun bedrijf. En de helft van de CFO’s verwacht dat hun omzet de komende twaalf maanden zal stijgen, terwijl 30% verwacht dat deze zal dalen. Een groep van 16% van de CFO’s verwacht dat de omzetten uit de pre-coronatijd pas weer in 2022 of daarna zullen terugkeren.

Business confidence rebounds after reaching a historical low

Verschillen per sector

Vanuit een sectorperspectief en niet zozeer een landelijk perspectief, zijn er echter verschillen zichtbaar. Zo zien 54% van de CFO’s in de transport- en logistieke sector en 55% van CFO’s in de industriële producten en dienstensector de toekomst met meer vertrouwen tegemoet dan drie maanden geleden. Dat illustreert een snel herstel in de wereldwijde handels- en maakindustrie. 

In andere segmenten is het sentiment geheel anders. Zo voelt In de toerisme en reisbranche slechts 26% van de CFO's zich optimistischer, en bijna de helft van hen is minder optimistisch dan drie maanden geleden. Een toename van het aantal nieuwe Covid-19-besmettingen in veel Europese landen en de herinvoering van strengere inperkingsmaatregelen hebben de hoop op een heropleving van het toerisme laat in het seizoen doen verdwijnen. Daarmee krijgen deze sectoren opnieuw een van de zwaarste klappen te verduren als gevolg van de pandemie.

Some sectors are coming back to pre-crisis levels at a more rapid pace

En ook op de vraag wanneer zij denken dat de omzetten zullen terugkeren naar niveaus van voor de crisis, is het duidelijk dat CFO’s in de toerisme- en reisbranche het meest negatief reageren. 84% verwacht dat dit op zijn vroegst pas gebeurt in de tweede helft van 2021. En ook in de transport- en logistieke sector verwacht het grootste deel van de CFO’s pas eind volgend jaar of later terug te keren naar de omzet niveaus van voor corona.

In weer een ander segment, de life sciences sector, is het beeld compleet anders. Zo geeft ongeveer de helft van de CFO’s aan dat ze zich qua omzet inmiddels alweer bevinden op de niveaus van voor de crisis, of dat ze tegen het einde van 2020 een volledig herstel van hun inkomsten verwachten. En ongeveer de helft van de CFO’s in de retailsector (46%) geeft op hun beurt aan dat ze tegen het einde van dit jaar een volledig herstel verwacht.

Prioriteiten

Niet verrassend, wordt digitalisering in deze tijd en in bijna de helft van alle landen als een van de drie belangrijkste prioriteiten gezien. Een jaar terug was dat nog maar in een vijfde van alle landen zo. Nu veel activiteiten (van winkelen en vergaderen tot onderwijs en gezondheidszorg) plotseling online plaatsvinden, heeft de pandemie in veel opzichten de opkomst van de digitale economie versneld. Zelfs in deze onzekere economische tijden spannen bedrijven in Europa zich sterk in om hun digitale transformatie te voltooien.
Investments on intangibles are on the rise

Een derde van de CFO’s is van plan om meer te gaan investeren in software, data, IT en website-activiteiten. Het opleiden en trainen van medewerkers, een belangrijk onderdeel binnen digitale transformaties, is ook een gebied waar een derde van de CFO’s verder in wil investeren. 

Kostenreductie staat daarnaast vanzelfsprekend hoog op de agenda. Een derde van de CFO’s is van plan om hun kapitaaluitgaven de komende twaalf maanden te vergroten, en 43% van de bedrijven is voornemens om hun portfolio waar mogelijk te herstructuren en daarbij activiteiten, die niet tot de core business behoren, zoveel mogelijk afstoten. Het stroomlijnen en automatiseren van businessprocessen worden hierbij gezien als de belangrijkste initiatieven.

In een reactie op de bevindingen van het rapport, laat Frank Geelen, bij Deloitte Nederland verantwoordelijk voor het CFO Programma, weten: “CFOs zullen verandering moeten omarmen, hun doelen bijstellen, en in de toekomst investeren.”