In vijf stappen naar een responsieve organisatie

29 oktober 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Responsieve organisaties zijn beter in staat met verandering om te gaan en hebben een voorsprong op de concurrentie. Organisatieadviseur Theo Kroese, oprichter van Moving-As-One, deelt vijf stappen om bedrijven te transformeren tot responsieve organisaties. 

Stap 1: Handel vanuit een visie en missie

Nog te vaak wordt de kracht van een sterke visie en missie onderschat. Ten onrechte. Een visie is belangrijk, want het geeft de richting voor de organisatie aan. Een heldere visie legt uit waarom jouw bedrijf bestaat en wat de meerwaarde voor (toekomstige) klanten en medewerkers is. 

Daarnaast hebben bedrijven een missie. Die geeft energie en inspiratie, trekt de juiste mensen aan en is daarmee de basis voor onderscheidend vermogen van de organisatie. Succesvolle organisaties hebben een duidelijke, onderscheidende en inspirerende visie en missie, waarmee zij mensen in beweging brengen. 

In vijf stappen naar een responsieve organisatie

Stap 2: Zet in op een succesvolle rol in het ecosysteem

Responsieve organisaties hebben niet alleen een heldere visie en missie. Ze hebben ook een sterk bewustzijn ontwikkeld over hun plaats én waarde in hun markt en het economische ‘ecosysteem’ waarvan zij deel uitmaken. Zo’n ecosysteem is een netwerk van bedrijven, zoals leveranciers, financiers, maar ook de maatschappij. Optimaliseer de relaties met de partijen in dit ecosysteem, door mensen mee te nemen in je ambities.

Stap 3: Toets de strategie continu

Nog veel bedrijven hanteren een top-down manier van plannen. Dat is niet effectief, want het maakt een bedrijf niet erg wendbaar. Als de resultaten niet voldoen, wordt de strategie zelf in zulke organisaties nauwelijks ter discussie gesteld – maar alleen de operatie wordt onder de loep genomen. Dat is apart, want de wereld verandert continu. Wie van zijn strategie een hypothese maakt die continue getoetst wordt aan de werkelijkheid is een stuk wendbaarder.

Komen de resultaten niet met de ambities overeen, dan passen responsieve organisaties de strategie aan. Zo zijn ze beter in staat in te spelen op veranderende omstandigheden.

Stap 4: Leg de autonomie lager in de organisatie

Responsieve organisaties leggen de autonomie lager in de organisatie. Daarmee doen ze een groter beroep op de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van alle medewerkers. Hierdoor ontstaat er meer betrokkenheid en motivatie bij de medewerkers, waardoor eventuele uitdagingen sneller getackeld worden. Groei en verandering komen daarbij vanuit de mensen zelf; het is geïnspireerd en niet ‘opgelegd’ door het management (waarvan we weten dat het weinig succesvol is).

Zo houd je in de organisatievorm rekening met het gegeven dat een strategie geen vaststaand gegeven is. De autonomie lager in de organisatie leggen, maakt het mogelijk de strategie sneller aan te passen op basis van resultaten. Dat verandert de interactie tussen het bestuur van een bedrijf en de operatie.

Stap 5: Monitor de organisatie continu

Monitor het gedrag van de organisatie continu, zodat je inzichten krijgt om de organisatie meer responsief te maken. Een van de manieren waarop je dat kan doen, is met het Artificial Intelligence-platform van Praioritize, partner van Moving As One. Deze tool geeft inzicht in het feitelijke gedrag van individuen, teams en de gehele organisatie. Dat geeft iedereen duidelijkheid over de voortgang van de verandering en de prioriteiten.

Door deze informatie te combineren met actuele kennis over het draagvlak en de beschikbare capaciteit, wordt verandering inzichtelijk en ziet het management direct waar extra aandacht vereist is: een win-win-situatie.