BPM Consult helpt Nijmegen bij uniforme registratie leefomgeving

05 november 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Gemeente Nijmegen werkt de komende jaren toe naar samenhangende objectenregistratie (SOR), oftewel een meer uniforme registratie van gegevens over objecten in de fysieke leefomgeving. In het kader van deze ambitie werkt de gemeente samen met BPM Consult aan een verbeterprogramma rond proces- en ICT-optimalisatie, HRM-aanpassingen en kort-cyclische ontwikkelfasen.

Gemeenten hebben te maken met diverse basisregistraties rond gegevens over objecten in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan zaken als gebouwen, bomen en spoorlijnen. Bekende basisregistraties zijn bijvoorbeeld de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en WOZ (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken).

Deze verschillende registraties zijn momenteel onvoldoende geïntegreerd, waardoor gegevens niet correct en/of inefficiënt worden geregistreerd. Daardoor bestaat het risico van een toenemende discrepantie tussen de administratieve en fysieke werkelijkheid. Om dit tegen te gaan, zetten gemeenten zich in voor een samenhangende objectenregistratie. Zo ook Nijmegen, dat dit jaar de eerste stappen heeft gezet richting de samenhangende objectenregistratie, die in 2025 moet worden gerealiseerd.

“In 2025 moet er een samenhangende objectregistratie klaarstaan”, vertelt Agethe Derkse, leidinggevende van het team Basis- en GEO-informatie van de gemeente Nijmegen. “Als je in een digitale weergave op een pand klikt, moet je alle gekoppelde informatie direct terug kunnen zien. Om hier te komen is afstemming tussen de registraties noodzakelijk.”BPM Consult helpt Nijmegen bij uniforme registratie leefomgevingZe legt uit dat de noodzaak tot betere registratie verder wordt versterkt doordat de burger steeds meer zelf bij de gegevens kan: “Mensen zien sneller verschillen in cijfers, kunnen sneller aan de bel trekken en dienen daardoor ook makkelijker bezwaren in. En dat willen we voorkomen.”

Eén van de eerste stappen richting de samenhangende objectregistratie was het optimalisering van het proces mutatiesignalering. In samenwerking met BPM Consult doorliep de gemeente Nijmegen een programma waarin is gewerkt aan proces- en ICT-optimalisatie, HRM-aanpassingen en kort-cyclische ontwikkelfasen. Het doel was om slimme en toekomstgerichte processen te creëren, waarbinnen (digitale) innovatie volledig tot zijn recht komt.

Deze zomer was de livegang van het proces mutatiesignalering, waarin het slim informatie vergaren en analyseren met betrekking tot de basisregistraties BAG, BGT en WOZ is geborgd. Mutaties in de omgeving worden in kaart gebracht door onder andere radarvluchten en obliekfoto’s. Er is een nieuwe functie opgezet, specifiek gericht op het analyseren en behandelen van deze mutaties. Daarnaast heeft de gemeente zelf haar systeem, DIS-GEO Atlas, doorontwikkeld. De verschillende kaartlagen van BGT, BAG en WOZ zijn hierin gecombineerd, wat een goede stap is richting het versterken van de samenhang.

Ook zijn deze eerste stappen richting de SOR van toegevoegde waarde voor de afdeling Belastingen. Daar loopt een project waarbij de omslag wordt gemaakt van inhoudsregistratie (kubieke meters) naar gebruiksoppervlakte, met behulp van Way2Go. Een betrouwbare basisregistratie zorgt ook aan de kant van Belastingen voor optimaal informatiebeheer, doordat processen als taxeren, heffen en innen plaatsvinden op basis van betere gegevens.