Zes stappen voor de implementatie van BI-tooling

14 september 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Steeds meer organisaties willen als onderdeel van datagedreven werken aan de slag gaan met realtime business intelligence. Experts van financieel advies- en interimbureau Steens & Partners delen zes stappen voor de succesvolle implementatie van business intelligence tooling.

1. Heldere doelen

Wat is uw doelstelling? Wie zijn de stakeholders en de gebruikers?

2. Bouw een business case

Kwantificeer de kansen en risico’s en de ROI op de business intelligence-investering.

3. Infrastructuur

Kies de business intelligence-infrastructuur en dashboardtools in samenspraak met uw IT-beheerorganisatie. Houd het wel zo eenvoudig mogelijk; als de implementatie te sterk IT-gedreven is, dan is het risico op een te complexe tooling aanwezig.

Dashboards geven inzicht voor verbeterde besluitvorming

4. Informatiebehoefte

Met de stakeholders bepaalt u welke informatie specifiek van belang is. Waar en in welke vorm is de gewenste informatie aanwezig? De kwaliteit van de informatiebronnen beoordeelt u op kwaliteit van de data.

5. Rapportages

Wat wordt de gewenste rapportage- en analyseomgeving? De business heeft meestal behoefte aan eenvoudige en overzichtelijke rapportages. De dashboards dienen eenduidig voor interpretatie te zijn met gelijke definities (het dashboard spreekt de taal van de organisatie). Om deze eenheid te realiseren is samenwerking binnen de organisatie vereist en het maken van verbinding met de eindgebruikers. 

Het is goed mogelijk om meerdere dashboardvarianten aan te bieden, gebaseerd op dezelfde data maar afhankelijk van de eindgebruiker. Monitor ook welke data door eindgebruikers wordt geraadpleegd en hoe ze dit doen. Die inzichten bieden waardevolle informatie om de analyse-applicatie te versterken 

6. Creëer draagvlak en enthousiasme

De implementatie van business intelligence dashboarding is óók een verandertraject. Voorkom dat dit nieuwe gereedschap een ‘speeltje’ wordt van IT en een handvol enthousiaste managers. Maak over de hele breedte van de organisatie duidelijk welke inzichten voorhanden zijn en hoe belangrijk het is om één versie van de waarheid te bewaken. BI treft niet alleen IT, maar de gehele organisatie. Want elke afdeling heeft baat bij het juist gebruikmaken van data.