PNO Consultants helpt klanten met CEF Transport-subsidie

19 augustus 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

PNO Consultants heeft twee van zijn klanten geholpen bij het verkrijgen van subsidie vanuit het Europese programma CEF Transport. 

HET CEF Transport-programma is de korte naam voor een Europees subsidieprogramma (‘Connecting Europe Facility’) voor transport. Het subsidieprogramma heeft als doel om binnen de Europese Unie te komen tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht.

Met Connecting Europe Facility Transport subsidieert de Europese Unie grote projecten met een Europees belang die bijdragen aan het verder verbeteren van de transportinfrastructuur. Tussen 2014 en 2020 is hiervoor ruim €24 miljard beschikbaar. PNO Consultants, een subsidieadviesbureau gespecialiseerd in publieke financiering en innovatiemanagement, heeft grote CEF Transport-successen behaald voor diverse bedrijven en consortia.

Elke organisatie kan CEF Transport-subsidie aanvragen, mits het project zich richt op één of meerdere specifieke gebieden. Te denken valt aan het verbeteren van de rail-, water-, lucht- en weginfrastructuur; of multimodale voorzieningen zoals vervoersterminals of overslaghavens; of innovatieve transporttechnologieën op het gebied van geluidsreductie

Sinds 2014 is al meer dan €20 miljard aan subsidies toegezegd voor meer dan 550 Europese projecten. Aan Nederlandse aanvragers is in de afgelopen jaren ruim €500 miljoen subsidie toegezegd voor de uitvoering van 85 projecten. In diverse gevallen vormden Nederlandse partijen onderdeel van internationale consortia.

PNO Consultants helpt klanten met CEF Transport subsidieVanuit het CEF Transport-subsidieprogramma gaat dit jaar €62 miljoen naar Nederlandse infrastructuurprojecten. Het gaat om elf grote projecten waarbij Nederlandse partijen betrokken zijn. Twee van deze Nederlandse initiatieven zijn bijgestaan door PNO Consultants. “Een resultaat waar we trots op zijn,” geeft een woordvoerder van het adviesbureau aan. “Beide projecten leveren een belangrijke bijdrage aan het duurzaam, efficiënt en toekomstgericht maken van het Europees vervoerssysteem, en een sterker multimodaal transportnetwerk in Europa.”

ProRail

Het eerste project betreft het zorgen voor een betere doorstroming van het spoorverkeer in Amersfoort. Spoorbeheerder ProRail heeft subsidie van €8 miljoen ontvangen voor het toekomstbestendig maken van het spoorknelpunt aan de oostzijde van Amersfoort. De geplande aanpassingen zorgen voor een sterke afname van de storingsgevoeligheid van de spoorinfrastructuur én voor een efficiëntere doorstroming op het spoor. Dit resulteert in een snellere en betrouwbare dienstverlening, zowel voor het goederenvervoer als voor het (internationale) passagiersvervoer.

Rhombusplan

Het tweede grote project betreft het verbeteren van het goederentransport over water in Heijen, Venlo en Lanaken. Het project ontving een subsidie van €10,4 miljoen (bestemd voor de Provincie Limburg, de Gemeente Venlo en drie Limburgse havens).

Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerste stap van het zogeheten ‘Rhombusplan’. Bij dat plan wordt een synchro-modaal systeem gerealiseerd tussen Antwerpen, Luik, Venlo, Nijmegen en Rotterdam. Het systeem bestaat uit belangrijke binnenwaterverbindingen (waaronder het Albertkanaal, het Julianakanaal en de Maas) en resulteert onder andere in congestiereductie en een verdere ‘modal shift’ richting water.