30% van Lean & Six Sigma projecten falen

06 maart 2010 Consultancy.nl

Uit nieuw onderzoek van Source for Consulting blijkt dat circa eenderde van Lean & Six Sigma projecten falen. Van de projecten die falen ligt de meest waarschijnlijke oorzaak in onvoldoende sponsoring van senior executives.

Het onderzoek, gebaseerd op input van meer dan 20 strategie en management adviesbureaus, leverde ook de top vijf van meest waarschijnlijke oorzaken van falende Lean en Six Sigma projecten op:

  • Onvoldoende sponsering van senior executives
  • Gebrek aan kennis over wat Lean en Six Sigma daadwerkelijk zijn
  • Onvoldoende focus op gedragswijziging en change management
  • Projecten zijn niet gekoppeld aan organisatorische doeleinden
  • Te starre toepassing van de methodologie

Fiona Czerniawska, managing director van Source, zei: “De les voor iedereen die een adviesbureau wil inhuren voor een Lean of Six Sigma project is dat op deze punten de sterke nadruk moet worden gelegd. Dit maakt het klanten mogelijk om te begrijpen hoe ze deze problemen kunnen aanpakken, en wellicht om te identificeren of ze additionele bronnen moeten gebruiken in het project.”

Projecten die werken

Bij de tweederde van de projecten die werken, beschouwen de onderzochte adviesbureaus sterke ondersteuning van senior managers als de belangrijkste reden van succes, net voor duidelijkheid over de grootte en reikwijdte van de Lean en Six Sigma projecten, en een waardering voor de noodzaak van ondersteuning rondom de problemen van gedragswijziging.

Nieuws

Meer nieuws over