Veel mkb-bedrijven worstelen met complex IT-landschap

22 juli 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Legacy systemen en een wirwar aan applicaties maken het IT-landschap van veel mkb-bedrijven onoverzichtelijk. Dat blijkt uit onderzoek van AMIS, dat ervoor waarschuwt dat deze complexiteit een belangrijke drempel voor de ambities in digitale transformaties kan vormen. 

De IT-dienstverlener, onderdeel van het Conclusion ecosysteem, ondervroeg zo’n 500 bestuurders, leidinggevenden en IT-managers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) naar aanleiding van de stand van zaken binnen hun IT-landschap. De resultaten zijn niet bepaald om over naar huis te schrijven.

IT-landschap complex en/of verouderd

De helft van de ondervraagden is van mening dat de huidige IT-infrastructuur – het landschap, de systemen en applicaties – niet de optimale ondersteuning biedt. Dit heeft een aantal oorzaken. Een ervan is dat het IT-landschap “te ingewikkeld is”, geven vier op de tien IT-leiders aan. 

Een andere reden ligt in het feit dat mkb-bedrijven werken met "verouderde of niet goed functionerende” systemen. 47% van alle respondenten vindt dat moderne IT-oplossingen ontbreken in zijn of haar organisatie (47%), en 59% is van mening dat de huidige systemen niet goed genoeg op elkaar afgestemd zijn, wat data-integratie, integraal inzicht en samenwerking bemoeilijkt. 

Veel mkb-bedrijven worstelen met complex IT-landschap

Zorgwekkend voor mkb-bedrijven – voor diegenen die nog altijd werken met legacy systemen – is dat bijna de helft van de leiders aangeeft dat de organisatie hierdoor continuïteitsrisicio’s loopt. Twee op de vijf respondenten gaat zelfs zo ver dat ze geloven dat de continuïteit van hun organisatie in gevaar is door achterstallig onderhoud van IT-systemen. 

André van Dalen, algemeen directeur van AMIS, zegt hierover: “Veel IT-landschappen in het mkb zijn niet meer van deze tijd. Ze bestaan uit houtje-touwtje koppelingen en er is veel doorontwikkeld op verouderde technologie. De systemen zijn ook ondoorzichtig geworden, omdat telkens extra toevoegingen op het systeem worden gedaan.” 

Analyse status quo nodig

Van Dalen roept mkb-bedrijven op om hun huidige IT-infrastructuur onder de loep te nemen, en te evalueren in welke mate deze niet alleen voldoet aan de huidige dienstverlening, maar ook geschkt is voor strategische doelstellingen en innovatie van morgen. Immers, digitalisering vindt vandaag de dag in toenemende mate en steeds sneller plaats. Inmiddels geldt het devies: bedrijven die de digitale boot missen zullen in de toekomst worstelen om relevant te kunnen blijven. Die notie wordt met de onderzoeksbevindingen van AMIS alleen maar meer kracht bijgezet.

Hoe soepel het traject van het upgraden van de IT-infrastructuur voor mkb-organisaties verloopt, hangt vooral af van digitale volwassenheid van ieder bedrijf. Voorlopers zullen naar verwachting weinig problemen ervaren. Ruim twee op de vijf respondenten verwacht dat nieuwe IT-oplossingen probleemloos en tijdig binnen de organisatie geïntegreerd en geïmplementeerd kunnen worden, zo blijkt uit het onderzoek. Ruim een kwart daarentegen voorziet de nodige moeite om up-to-date to blijven. 

De meeste kansen voor verbetering liggen volgens de ondervraagden in cloud-based werken (58%). Hiermee kunnen mkb-bedrijven hun applicaties moderniseren en deze eenvoudiger, goedkoper en veiliger inregelen.