Digitaal onboarden bij Sia Partners: Daan Vonsée blikt terug

09 juli 2020 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Begin mei trad Daan Vonsée in dienst bij Sia Partners als Junior Consultant Energy, Utilities & Environment. Hij was hiermee de eerste consultant die volledig digitaal werd ingewerkt binnen het Amsterdamse team. Reden voor Consultancy.nl om met hem in gesprek te gaan over zijn start en ‘digitale onboarding’. 

Vertel eens Daan, hoe is jouw keuze voor Sia Partners tot stand gekomen?

Ik heb veel affiniteit met ondernemerschap en was op zoek naar een bedrijf waar eigen initiatieven worden gestimuleerd. Ook wil ik met mijn werk direct kunnen bijdragen aan het versnellen van de duurzame energietransitie. De energiemarkt verandert erg snel en brengt veel complexe uitdagingen met zich mee die zowel een nationale als internationale aanpak vereisen. 

Het leek mij daarom erg interessant om te werken voor een internationaal bedrijf waar de expertise uit verschillende landen kan worden gebruikt om innovatieve oplossingen aan te dragen. Hierbij vind ik het leuk om te schakelen tussen verschillende teams binnen een organisatie en op deze wijze strategieën en processen succesvol vorm te geven. 

Sia Partners sloot aan bij deze wensen en biedt een internationale omgeving waar we samen met een jong team een zo groot mogelijke impact proberen te maken bij de klant. Tijdens mijn eerste gesprek bij Sia Partners werd mij al snel duidelijk dat het bedrijf ondernemerschap ademt en initiatieven en uitwisselingsprogramma’s van zijn werknemers enorm stimuleert. Hierdoor is het bedrijf goed in staat om snel te anticiperen op complexe markten en innovatieve oplossingen aan te dragen.

Junior Consultant Energy, Utilities & Environment - Sia Partners

Ik vind het erg leuk om te werken met klanten die opereren op de voorgrond van de energiemarkt en constant bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe standaarden voor de toekomst. Ik kreeg als consultant al snel de mogelijkheid bij te dragen aan de formulering van strategieën, het begeleiden van hervormingen en faciliteren bij het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van het opgestelde advies. Deze ervaringen bevestigden dat ik de juiste keuze had gemaakt! 

Wat heb je voorafgaand aan je start bij Sia Partners gedaan?

Ik heb mijn master Sustainable Energy Technology afgerond met een onderzoek naar de technische- en economische mogelijkheden voor de integratie van elektrische auto’s in het elektriciteitsnet. Ik deed dit in samenwerking met een grote autofabrikant die bi-directionele laadpalen ontwikkelt en, met behulp van ‘slimme’ energiemanagementsoftware, netbeheerder en bewoners faciliteert bij het reguleren van vraag en aanbod van energie. 

Ik werd erg enthousiast over innovaties op dit gebied en speelde toen met de gedachte om een eigen bedrijf te starten. Ik besloot echter eerst meer te weten te komen over business development en ondernemerschap door middel van een tweede master in International Economics & Business in Utrecht, waar ik onderzoek heb gedaan naar de manier waarop duurzame energietechnologieën kunnen worden geïmplementeerd in ontwikkelingslanden. 

Na het afstuderen had ik nog steeds de ambitie om een eigen bedrijf op te richten, maar realiseerde me dat de markt nog erg jong was voor mijn idee en dat mijn studentenloon niet bepaald bijdroeg aan een feilloze start. Ik besloot daarom eerst werkervaring op te doen bij Sia Partners in de energiesector. 

Hoe zijn je eerste twee ‘digitale’ maanden bij Sia Partners bevallen

Ik kan niet anders zeggen dan dat mijn compleet digitale start bij Sia Partners en de timing van het sollicitatieproces erg bijzonder zijn geweest. Ik tekende mijn contract namelijk op kantoor op de donderdag voor het weekend waarin de strengere Covid-19 maatregelen werden ingevoerd. Ik kan me nog goed herinneren dat we elkaar, na het tekenen van het contract, een ‘ellebooggroet’ gaven en afscheid namen met een verheugende “tot volgende week op kantoor”.

Dit bleek in werkelijkheid net even anders te lopen. Het werd namelijk een eerste werkdag vol videobelletjes en een digitale bedrijfsborrel, waarin ik achter een beeldscherm met kleine gezichtsvensters kennis heb gemaakt met het team. Het was hilarisch om in de daaropvolgende weken nog vaak de reactie “ik wist niet dat je bijna twee meter was!” te horen op kantoor. In de eerste paar dagen had ik met iedereen uit het team een halfuurtje ingepland om op een digitale manier persoonlijk kennis te maken. Uit deze gesprekken en de wekelijkse teammeetings kwamen al gauw verschillende projecten naar voren waar ik een bijdrage aan kon leveren, waardoor ik me al snel onderdeel voelde van het team. 

Ondanks het werken op afstand, kon ik vanaf het begin mijn achtergrond goed gebruiken bij het maken van een vertaalslag tussen technologische ontwikkelingen en de sociaal-economische haalbaarheid. Zo kwam ik te werken op projecten over het managen van capaciteit in het elektriciteitsnet en de manier waarop netbeheerders en overige partijen hier op een efficiënte manier mee om kunnen gaan. Dit sloot dus goed aan bij mijn afstudeeronderzoek en ambities om een eigen bedrijf op te richten in de flexibiliteitsmarkt. 

“Ondanks dat alles digitaal ging, voelde ik me al snel onderdeel van het team.” 

Het klinkt gek, maar mijn eerst weken bij Sia Partners voelde hierdoor eigenlijk een beetje als het runnen van een eigen bedrijf, maar dan zonder eerst een bezoekje te hebben gebracht aan de Kamer van Koophandel.   

Hoe zie je jouw toekomst voor je bij Sia Partners?

Ik ben ervan overtuigd dat het slim inzetten van data en automatiseren van bedrijfsprocessen, onder andere met behulp van kunstmatige intelligentie, de komende jaren een steeds belangrijkere rol zullen gaan spelen. Het lijkt me dan ook erg gaaf om de komende tijd meer affiniteit te krijgen met datagestuurde oplossingen om onze klanten goed te kunnen blijven faciliteren bij de uitdagingen van de energietransitie. De recente opening van ons nieuwe ‘Datascience Center of Excellence’ in Amsterdam komt wat dat betreft als geroepen! 

Ik ben sinds kort gestart met een project waarin we een softwaretool ontwikkelen die verschillende aspecten van de warmtetransitie in kaart brengt en hiermee gemeentes en netbeheerders kan faciliteren bij het afschakelen van gasverbruik in woonwijken. Helemaal in deze tijd, waarin de meeste mensen meer tijd doorbrengen op videobelplatformen in verwarmde- en van elektriciteit voorziene huizen, realiseren we ons des te meer het belang van een betrouwbare en duurzame energievoorziening.

Ik zou me dan ook graag hiervoor willen blijven inzetten, maar wel tot op zekere hoogte… Het zou namelijk jammer zijn als mijn collega’s in de toekomst zo comfortabel en warm thuis kunnen werken, dat ik sommigen van hen nooit meer fysiek op kantoor zal gaan ontmoeten.