Swiss Re werkt al jaren met Zanders aan finance vraagstukken

13 augustus 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De Zwitserse herverzekeraar Swiss Re is de op een na grootste aanbieder ter wereld van herverzekeringen en verzekeringsgerelateerde risicoproducten. 

Van oudsher biedt de onderneming (her)verzekering tegen uitzonderlijke omstandigheden die tot enorme verliezen kunnen leiden, zoals natuurrampen. Ter ondersteuning van al deze activiteiten besloot de herverzekeraar twee jaar geleden te investeren in verdere versterking van de betaalprocessen. 

Al sinds 2012 roept Swiss Re op verschillende vlakken de ondersteuning van Zanders in. De eerste jaren betrof dit vooral nog risico-inhoudelijk advies voor Group Treasury, waarbij het balansmanagement werd verbeterd met behulp van een nieuw systeem ter beheersing van het liquiditeitsrisico. 

“Sinds 2017 helpen we Swiss Re ook met het verbeteren van de operationele treasuryprocessen”, vertelt Jeroen van der Heide van Zanders. Een van de grotere opdrachten heeft te maken met de wens van Swiss Re om op de middellange termijn naar een centrale financial messaging hub toe te willen werken. “En wij mochten ondersteunen om die wens in vervulling te laten gaan.” 

Swiss Re werkt al jaren met Zanders aan finance vraagstukken

Single source of truth

Een centrale financial messaging hub is een omvangrijke taak, want het bedrijf telt zeker een tiental verschillende systemen van waaruit de betalingen worden geïnitieerd. Dit komt doordat Swiss Re, net als vele andere grote financiële multinationals, door de jaren mede door overnames fors gegroeid is.

Als één van de eerste stappen in de voorbereiding daarvan voerde Zanders een analyse uit van de aanwezigheid van bankrekeninginformatie in de verschillende systemen – en de (in)consistentie daartussen. Dat vormde de basis voor een blueprint van het ‘to be’-datamodel.

“Het is cruciaal om één ‘single source of truth’ aan te wijzen voor verschillende typen ‘master data’”, vertelt Nicolas Andres, hoofd Group Finance Transformation bij Swiss Re. “Simpelweg om te voorkomen dat we zouden vastlopen in masterdatareconciliatie. Voor iedere stap naar operational excellence is dat het startpunt.”

SWIFT-netwerk

In de herfst van 2017 kwam de nadruk op connectiviteit met het SWIFT netwerk te liggen. Zanders zorgde ervoor dat het Customer Security Programme (CSP) zonder problemen doorlopen werd en tevens werd een eerste analyse gedaan van het SWIFT Alliance Lifeline programma met als doel de business continuïteit te verbeteren.

Daarna werd de overstap op een nieuw SWIFT Service Bureau (SSB) begeleid: Zanders leverde niet alleen projectmanagementexpertise, maar ook inhoudelijke kennis om Swiss Re te kunnen ondersteunen bij de eisenanalyse, het RfP-traject en het selectieproces voor een nieuwe SSB.

Gedurende dit proces besteedde Zanders speciale aandacht aan mogelijke complementaire diensten waarvan een nieuwe hub zou kunnen profiteren. Andres licht toe: “Deze nieuwe hub zou als single exit point naar een breder financieel systeem bij uitstek geschikt zijn voor aanvullende controles om bijvoorbeeld betaalfraude op te sporen.”

Haalbaarheidsonderzoek

Ondertussen werd Zanders verzocht een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het versterken van interne controlemechanismes voor betalingsverkeer door middel van moderne machine learning technieken. Andres: “Machine learning en artificial intelligence zijn een enorme ‘hype’ vandaag de dag. Vendors spelen hier handig op in, en beloven veel. Wij waren benieuwd in hoeverre dergelijke software ons daadwerkelijk vooruit zou helpen, gegeven onze infra- en organisatiestructuur. Zanders kent ons goed én heeft ervaring met deze algoritmes vanuit haar risk advisory. We hebben dan ook een passend advies gekregen, waar management zich in kon vinden.”

Electronic banking-tools

Terwijl het SSB-selectieproject langzaamaan teneinde loopt, wordt een analyse gedaan van de verschillende electronic banking-tools die door de jaren heen de organisatie zijn binnengeslopen. “Deze analyse vormde een belangrijke stap in het voorbereidingsproces voor de financial messaging hub. Swiss bleek boven verwachting veel applicaties te gebruiken,” aldus Andres.

“Het overgrote deel wordt echter alleen gebruikt om rekeninginformatie bij de individuele bankpartners op te vragen. Dit sterkte ons in onze overtuiging dat rekeninginformatie een belangrijke functionaliteit van de toekomstige messaging hub moest worden.” 

Webservice-gerichte aanpak

Begin 2019 ging de implementatie van de nieuwe financial messaging hub van start. “Het toekomstige systeem biedt als belangrijk voordeel dat Swiss Re van een batchgerichte aanpak op een webservice-gerichte aanpak overgaat. Dat betekent dat upstream-systemen hun berichten feitelijk wanneer ze maar willen kunnen aanleveren”, aldus Andres. 

De eerste stap in het project bestaat uit een aantal deelprojecten, waaronder de implementatie van de overstap naar de nieuwe SSB, het selecteren van een adequate compliance filtering-applicatie, rationalisatie van de Bank Identifier Codes (BICs) en de implementatie van SWIFT Alliance Lifeline en de eerste representational state transfer (REST)-API’s. Twee jaar na de start is Zanders nog steeds betrokken bij dit project. Als coördinator van de projectvooruitgang rond zes workflows zorgen we ervoor dat alle stakeholders goed bij het project betrokken zijn.

Vertrouwen

Wat maakt de samenwerking met het adviesbureau succesvol? Andres gelooft in “vindingrijke en intelligente junior consultants die waar nodig worden ondersteund door pragmatische experts. Zanders heeft die allemaal in huis.”

Jeroen meent dat de relatie vooral op vertrouwen is gebaseerd – en dat is iets wat twee kanten op werkt. “Nicolas heeft vertrouwen in de kwaliteit die wij leveren. Daar ben ik trots op en we halen ook alles uit de kast om dat vertrouwen te blijven verdienen.”