Economische adviseurs nemen Kifid onder de loep

08 juli 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Op verzoek van het ministerie van Financiën wordt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) doorgelicht door SEO Economisch Onderzoek. 

SEO Economisch Onderzoek is een wetenschappelijk instituut dat economisch onderzoek verricht in opdracht van bijvoorbeeld ministeries of bedrijven. SEO werd opgericht in 1949 vanuit de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Vandaag de dag is het instituut onafhankelijk van, maar wel gelieerd aan de deze academische instelling. Sinds 2016 wordt SEO geleid door Bas ter Weel, die eveneens hoogleraar is aan de UvA.

Recent klopte het ministerie van Financiën aan bij SEO om Kifid onder de loep te nemen. Deze ontwikkeling werd deels aangezwengeld door een uitzending van Radar, een consumentenprogramma, dat vraagtekens zette bij de onafhankelijkheid van het Kifid, wat tot Kamervragen leidde. Volgens Radar zou het klachtenbureau zich te veel laten beïnvloeden door de wensen van verzekeraars en banken, terwijl de klachtenprocedures daarnaast te traag verlopen en te ingewikkeld zijn voor normale consumenten. Economische adviseurs nemen Kifid onder de loepDe komende tijd zal SEO onder meer gaan kijken naar de onafhankelijkheid, de transparantie, de kwaliteit van het instituut en naar de kosten die worden gemaakt door Kifid om klachten af te handelen. Daartoe zullen experts van SEO tal van betrokkenen gaan interviewen en jaarverslagen doornemen, om op die manier een objectief beeld te vormen over het bureau. Vooralsnog is het de bedoeling dat SEO het onderzoek tegen het einde van dit jaar zal afronden.

Heeft het Kifid bestaansrecht?

In 2007 werd het Kifid opgericht als toegankelijk contactpunt voor consumenten die met hun financiële dienstverlener in de clinch liggen. Kort na zijn oprichting ontstond echter ophef over het klachtenbureau: het Kifid zou worden betaald door verzekeraars, banken of beleggingsinstituten, terwijl het deze instellingen nou juist in de gaten moet houden.

Zo’n vier jaar later – in 2011 – zette waakhond AFM vraagtekens bij het bestaansrecht van het Kifid. Dit leidde tot grote hervormingen binnen het klachtenbureau. Sindsdien wordt het Kifid bestuurt door onafhankelijke professionals en om de vier jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau geëvalueerd. Dit jaar gebeurt dat dus door de experts van SEO.  

Volgens Jos Leeser, oprichter van Vermogensbeheer.nl, zijn niet alle aantijgingen tegen Kifid terecht: “In de media wordt gesteld dat van de 1300 zaken vorig jaar, slechts 200 in het (gedeeltelijke) voordeel van de consument uitvielen. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat in meer dan de helft van de in totaal 3412 consumentenklachten tegen financiële dienstverleners vorig jaar, het Kifid mede verantwoordelijk was voor de schikkingen die hieruit voortkwamen.”

Lees ook: Kifid gelooft sterk in de kracht van bemiddelen en schikken