Meeste grote bouw- en infrastructuurprojecten falen

15 juni 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Wereldwijd mislukt twee derde van de grote bouw- en infrastructuurprojecten. Dat blijkt uit een onderzoek van LogiKal onder duizend professionals.

In de studie, waaraan projectontwikkelaars, aannemers en projectmanagementconsultants meededen, komt naar voren dat bij 66% van de projecten die afgelopen jaar zijn opgeleverd tijd-, kosten- en kwaliteitsdoelstellingen niet zijn behaald.

Het slagingspercentage van grote bouw- en infrastructuurprojecten is het hoogst in Afrika en Noord-Amerika, waar meer dan 40% van de projecten aan zijn initiële doelstellingen voldeed. In Azië en Oceanië is het slagingspercentage 30%, voor Europa en het Midden-Oosten gaat het om 33%. 

Slagingspercentage per regio

Projecten in de mijnbouwwereld hebben het beste trackrecord, met een slagingspercentage van 48%. De overheid en de publieke sector doen het ook goed: binnen deze branche geldt een slagingspercentage van 42%. Projecten in de luchtvaartindustrie en binnen de sector voor spoorvervoer scoren volgens de onderzoekers met een slagingspercentage van 23% het slechtst.

Van projecten een succes maken

Volgens de studie van LogiKal zijn er verschillende succesfactoren voor kapitaalintensieve projecten. Mensen en processen worden aangemerkt als ‘de sleutel tot projectsucces’. Wanneer een project een team heeft dat bestaat uit hoogopgeleide mensen, is de kans 1,8 keer groter dat ze slagen, terwijl projecten met een hoge mate van procesnaleving gemiddeld genomen twee keer zo succesvol zijn.

Slagingspercentages per sector

Daarnaast zijn projecten succesvoller wanneer bij de eerste gelegenheid projectcontroles worden uitgevoerd, aldus de onderzoekers. “Projecten waar al aan het begin van het traject van het project – bijvoorbeeld in de conceptfase – controles werden uitgevoerd, waren 52% succesvoller.”

“Performance management speelt een grote rol bij het verbeteren van het slagingspercentage. Het helpt daarnaast eveneens om de kosten te verlagen en effectievere resultaten te behalen. Verder dragen bekwame teams en projecttools er flink aan bij dat projecten aan doelstellingen voldoen op het gebied van kosten, tijd en kwaliteit”, zegt Manon Bradley, Development Director bij Major Projects Association.

De onderzoekers identificeerden eveneens een sterk verband tussen het effectieve gebruik van opkomende digitale technologieën en projectsucces. Projecten die bijvoorbeeld gebruik maken van het bouwwerkinformatiemodel (BIM), een digitaal model van een constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld, doen het doorgaans beter.Projecten die AI gebruiken

Organisaties die een BIM-volwassenheidsniveau van 3 bereikten hadden 30% meer kans om projectsucces te behalen. Daarnaast hebben organisaties en aannemers die regelmatig 4D-planning gebruiken gemiddeld genomen 50% hogere slagingspercentages. 

Terwijl kunstmatige intelligentie (AI) nog in de kinderschoenen staat in het projectmanagementvak, profiteren degenen die de technologie al wel toepassen van veel voordelen. Projecten die AI gebruikten om processen te automatiseren behaalden in grotere mate hun kwaliteits- en tijddoelstellingen. Projecten waarbij AI wordt gebruikt presteren ook 2,4 keer beter op het gebied van projectcontroles.

“Opkomende technologieën spelen een aanzienlijke rol in de toekomst van grote projecten en het is veelbelovend om te zien dat organisaties die deze technieken omarmen op wereldwijde schaal rendement behalen in de vorm van meer projectsucces”, besluit Bryn Lockett, CEO van LogiKal.