Rijnconsult ontwikkelt diensten gericht op coronatijdperk

15 april 2020 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de klanten van adviesbureaus. Zo ook voor Rijnconsult. De klanten van het Utrechtse bureau zijn actief in uiteenlopende sectoren – van zorg en overheid tot onderwijs en real estate – en krijgen gedurende de coronaperiode van Rijnconsult aangepaste en op maat gemaakte diensten geleverd. Zo helpt het bureau zijn klanten door deze onzekere en uitdagende periode, om daar zowel op de korte als lange termijn sterker uit te komen.

Opgericht in 1978 en met 60 medewerkers en geassocieerden, ondersteunt Rijnconsult klanten met een keur aan organisatieadviesdiensten op het gebied van strategie, processen, leiderschap, besturing en inrichting, alsook interim en werving & selectie. Als gevolg van de coronacrisis zijn de behoeften van opdrachtgevers van het adviesbureau ingrijpend gewijzigd en daarmee ook hun vraag naar de dienstverlening van Rijnconsult.

De begeleiding van langetermijnimplementatietrajecten, of het opstellen van bijvoorbeeld een strategisch groeiplan voor een zorginstelling worden nu op de langere baan geschoven. Hiervoor komen nieuwe vragen in beeld, soms direct aan de crisis gerelateerd, maar altijd wel anders geformuleerd door corona.

Maatgesneden dienstverlening

De veranderde vraag vanuit klanten heeft de directie van het bedrijf – gevormd door het duo Boris Gooskens en Eveline Westerop – genoopt hun dienstenaanbod en de manier waarop zij klanten bedienen, op de nieuwe vraagstellingen aan te passen. Vanzelfsprekend staan remote en online ondersteuning momenteel centraal, gedurende de coronacrisismaatregelen vanuit de overheid.

Toch gaat Rijnconsult nog een stapje verder – het bureau heeft zijn bestaande dienstenaanbod dusdanig op maat gemaakt, dat het nu ‘corona delivery proof’ is. Daarmee wil Rijnconsult zijn diensten graag in samenwerking met de klant en op basis van de actuele vraag aanbieden. “Volgens de huidige geldende regels en uiteraard met de kwaliteit zoals de klant gewend is”, laat de directie weten.
Coronacrisis; adviesdiensten van Rijnconsult

Een overzicht van enkele diensten/werkgebieden die Rijnconsult voor klanten heeft geoptimaliseerd:

Crisismanagement
Door de coronacrisis kampen tal van organisaties met capaciteitstekorten en verstoringen in de externe samenwerking, bijvoorbeeld in supply chains in de agri & food of samenwerkingsverbanden in het sociaal domein. Rijnconsult ondersteunt bij het snel en anders inrichten van werkprocessen en besluitvormingsprocessen en het bedenken en snel implementeren van nieuwe oplossingen voor nieuwe vragen.

Daarnaast levert het bureau de capaciteit om de implementatie te versnellen. “In crisistijd is ook nog van belang de Raden van Toezicht en Commissarissen goed aangesloten te houden, zeker ten aanzien van de continuïteit van de organisatie en de risico’s. Dit vergt vaak extra aandacht en capaciteit”, aldus Rijnconsult.

Kortetermijnmanagement sparring/ondersteuning
“Als echte netwerkorganisatie hebben we direct een aantal klanten met elkaar in contact gebracht om over actuele en strategische vraagstukken te sparren”, legt Rijnconsult uit. Zo kampen gemeenten met veel cruciale vragen zoals: ‘Hoe organiseren we met beperkte tijd, middelen en kennis digitale besluitvorming in de Raad op basis van de nieuwe Spoedwet?’; ‘Hoe voorkomen we vertraging op cruciale dossiers?’; of ‘Hoe zorgen we dat daadkracht niet ten koste gaat van het democratisch proces?’

De mogelijkheid om over dat soort vraagstukken te sparren faciliteert Rijnconsult ook online. “Wij staan bekend om onze creatieve methodieken en maken daarbij gebruik van bewezen online technieken”, licht Rijnconsult toe.

Extra capaciteit
Rijnconsult levert bedrijven gedurende de coronacrisis ook ‘tijdelijke projectcapaciteit en denkkracht’, om zo hun (verhoogde) workload beter te kunnen managen. In het publieke domein, maar ook bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg worden momenteel tal van maatregelen doorgevoerd. Zo voeren gemeenten momenteel het crisisbeleid van het Rijk uit, onder andere om de economie overeind te houden, moet het onderwijs en masse zijn lesprogramma’s van fysiek naar digitaal omschakelen en hebben de zorginstellingen in ons land hun handen meer dan vol.

Rijnconsult levert tijdelijke professionals via werving- en selectiebureau Rieken & Oomen, dat onderdeel is van het consultancybureau. “Wij beschikken over een netwerk van duizenden interim contacten met diverse expertises en kunnen binnen twee dagen drie geschikte kandidaten leveren”, laat het adviesbureau weten, om daaraan toe te voegen: “En als er een vaste functie op korte termijn ingevuld moet worden, is er ook de combinatieprocedure waarbij we eerst snel een interim-oplossing verzorgen, zodat er op een later moment, in alle rust en zorgvuldigheid, een vaste invulling voor de vacature gezocht kan worden.”

“We merken ook dat deze tijd tot een verhoogde behoefte leidt om na te denken over de eigen professionele ontwikkeling.”

Training & ontwikkeling:
Waar sommige (delen van) organisaties tijd tekort hebben, is er elders tijd over. Dit geeft ruimte om te werken aan het verbeteren van de organisatie, bijvoorbeeld door het voorbereiden van audits en visitaties, maar ook door het oppakken van hardnekkige vraagstukken waar nooit eerder tijd voor was. Daarnaast geeft het tijd om te werken aan de eigen professionele ontwikkeling. Hiertoe heeft Rijnconsult een deel van de ontwikkelingstrajecten online beschikbaar gemaakt, bijvoorbeeld in korte video’s en webinars, maar ook door het beschikbaar hebben van alle artikelen uit het magazine van het bureau: de Rijnconsult Business Review.

“We merken ook dat deze tijd tot een verhoogde behoefte leidt om na te denken over de eigen professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door een oriëntatie op een andere plek in de arbeidsmarkt, het willen vervullen van een toezichthoudende rol of een andere werkbalans. Tijdens gestructureerde, digitale, carrière-adviesgesprekken maken wij, beginnend met een test en een specifieke vraag, een persoonlijk plan van aanpak”, aldus Rijnconsult.

Lange termijn

Gelukkig ontstaat er ook weer ruimte om naar de langere termijn te kijken, geeft Rijnconsult aan: “Wij merken ook dat diverse directeuren en bestuurders dit niet uit het oog verliezen. Zo lopen we bijvoorbeeld bij een zorgorganisatie mee om het leerproces te ondersteunen van de crisis: welke procesverbeteringen kunnen we ook onder normale omstandigheden invoeren, waarom werken we nu wel lekker samen en welke lessen trekken we hieruit voor onze leiderschapsstijl, et cetera?”

Het adviesbureau besluit: “Daarnaast voorzien wij, gesteund door de geluiden uit al onze markten, een toename aan vragen met betrekking tot strategische heroriëntatie, bezuinigen, het versnellen van innovaties en het herstellen of versnellen van samenwerkingsverbanden.”