Coronacrisis: Lijst van cruciale beroepen voor ouders met kinderen

19 maart 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Om het coronacrisis en de gevolgen ervan te kunnen bestrijden heeft de overheid een lijst van cruciale en vitale beroepen opgesteld. Het betreft beroepen die van essentieel belang zijn om de samenleving draaiende te houden tijdens de coronacrisis.

De lijsten zijn belangrijk aangezien ze bepalen of ouders met kinderen deze voor opvang toch naar school of naar kinderdagverblijven kunnen brengen, ook al zijn deze momenteel drie weken dicht voor de algemene bevolking als gevolg van de corona-crisismaatregelen vanuit het kabinet.

Inzet voor de maatschappij

Door een lijst op te stellen van ouders met cruciale en vitale beroepen, wordt het voor deze groep mogelijk gemaakt om zich te kunnen blijven inspannen voor de maatschappij, in de branches die er in deze crisistijd het meeste toe doen. Te denken valt aan professionals als artsen, verplegers, personeel werkzaam bij supermarkten, maar ook schoonmakers, transporteurs of mensen werkzaam in de voedselketen.

Als gevolg van de overheidsmaatregelen gericht op de strijd tegen het coronavirus, zijn scholen en kinderopvanglocaties voor minimaal drie weken gesloten, op het moment van schrijven tot aan 6 april 2020. De kans lijkt echter groot dat de maatregelen zullen worden verlengd. Mensen die een door de overheid vastgesteld cruciaal beroep uitoefenen kunnen dus gebruikmaken van opvangmogelijkheden voor hun kinderen, om zo zelf aan het werk te kunnen blijven. Volgens gegevens van het CBS zijn ongeveer 3 miljoen Nederlanders werkzaam in zo’n cruciaal beroep.

Opvallend is dat vooral vrouwen een cruciaal beroep bekleden. Van de circa 3,2 miljoen werkenden in de groep zijn bijna 2 miljoen vrouw en de overige 1,2 miljoenen zijn man. Dit heeft voornamelijk te maken met het grote aandeel van vrouwen dat werkzaam is in de zorg en het onderwijs.

Lijst van de cruciale beroepen

 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens
 • Openbaar vervoer
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, et cetera
 • Vervoer van afval en vuilnis
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten zoals politie, defensie, meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR en crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken
 • Boeren en mensen werkzaam in de uitvaartbranche

Vitale processen

Daarnaast heeft de overheid een lijst van processen uitgebracht die zijn aangemerkt als vitaal. In totaal zijn zo’n 100 bedrijven in ons land betrokken bij het uitvoeren van deze processen. Echter, alleen mensen die een ‘onmisbare functie’ vervullen ten behoeve van een van onderstaande vitale processen kunnen een beroep doen op de opvang:

 • Elektriciteit: landelijk en regionale transport en distributie van elektriciteit
 • Gasproductie: landelijk en regionale transport en distributie van gas
 • Betalingsverkeer: toonbankbetalingsverkeer, massaal giraal en interbancair betalingsverkeer
 • Internet: Internet- en datadiensten, internettoegang en dataverkeer
 • Telecom: telecom, spraakdienst en SMS
 • Veiligheid: Inzet politie en defensie
 • Olievoorziening
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Water: drinkwater en drinkwatervoorziening
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Hoogwaardig
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur
 • Vervoer over (hoofd)wegennet 

Het kabinet heeft een aantal praktische richtlijnen opgesteld voor wanneer ouders met kinderen gebruik kunnen maken van school- of kinderopvang. Het verzoek is dat als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, dat de andere ouder zelf de kinderen thuis opvangt. Dit is echter geen verplichting; als het ouders echt niet lukt dan kunnen ze alsnog een beroep doen op school of kinderopvang.