PwC en Trifork ontwikkelen matchingplatform voor staffingbedrijf

24 februari 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Een nieuw platform van The Employment Group (TEG) maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), om recruiters te helpen beter en snellere matches tussen kandidaten en opdrachtgevers te bewerkstelligen. Het platform, beter bekend als Boest, werd ontwikkeld in samenwerking met PwC en Trifork.

“Met Boest kunnen we met een hogere mate van voorspelbaarheid garanderen of een kandidaat en opdrachtgever elkaar daadwerkelijk vinden, waardoor een langdurige werkrelatie met mogelijk een vast dienstverband ontstaat”, stelt Marc te Vruchte, de CEO van Trifork in Nederland. Opgericht in 1996 levert het digitaal innovatiebureau oplossingen gebaseerd op artificial intelligence, Internet of Things (IoT), drones en conversational interfaces.

Trifork heeft van The Employment Group (TEG) de taak gekregen om een matchingplatform op basis van Artificial Intelligence te ontwikkelen. The Employment Group is een detacheerder van technische professionals en vakmensen. Het bedrijf zet vernieuwende, digitale technieken in om (schaars) talent en opdrachtgevers samen te brengen. Het digitaal matchingplatform. De ontwikkeling van Boest lijkt prima te passen in de wereldwijd zichtbare trend van bedrijven die in toenemende mate AI-toepassingen omarmen
 voor meer efficiency, business intelligence of bijvoorbeeld een hogere klanttevredenheid. 

AI kijkt naar harde en zachte factoren

Het platform kijkt in het matchingsproces naar zowel harde als zachte vaardigheden. Harde vaardigheden zijn bijvoorbeeld de opleidingen die kandidaten hebben gevolgd en de ervaring die zij meebrengen. Maar ook zachte vaardigheden, zoals het gedrag en de motivatie van kandidaten, worden bij Boest meegenomen in het matchingsproces. De vaardigheden worden in kaart gebracht door onder meer het invullen van een gedetailleerd profiel voorafgaande aan het intakegesprek. Ook krijgen kandidaten een persoonlijkheidstest die ze moeten invullen. Aan de andere kant voeren de opdrachtgevers een speciaal ontwikkelde teamscan uit, waaruit de cultuur binnen een bedrijf of divisie naar voren komt.

PwC en Trifork ontwikkelen matchingplatform voor staffing bedrijf

Om de beste kandidaat voor een vacature te vinden, maakt het nieuwe platform maakt gebruik van artificial intelligence (AI). Op basis van alle verzamelde data, bepaalt Boest met behulp van AI de ‘matchingscores’. Deze score geeft de recruiters van TEG direct weer hoe goed een kandidaat geschikt is voor een bepaalde in te vullen vacature. Het platform biedt via een heldere interface daarnaast ook inzichten in de overwegingen van de algoritmes bij het vaststellen van een score, wat zorgt voor een snelle en effectieve selectie.

Volgens Jan-Willem Gelderblom, CEO van The Employment Group, levert deze efficiëntie pure tijdwinst op voor de recruiters, tijd die ze in de kwaliteit van de matching kunnen stoppen. “Onze consultants hebben meer tijd over om de specifieke wensen en behoeftes van zowel onze kandidaten als onze opdrachtgevers te doorgronden en te beantwoorden.” Hij voegt toe: “Dit zorgt voor meer diepgang in de gesprekken met opdrachtgevers en kandidaten.”

Lerende algoritmes

De data en algoritmes hebben bovendien een sterk lerend vermogen naarmate de tijd verstrijkt, legt Te Vruchte uit: “Door conclusies te verbinden aan eerder gemaakte matches wordt het platform steeds beter in het vinden van de juiste combinaties.” De supervised learningmodellen van TEG leren van de keuzes van kandidaten, opdrachtgevers en de recruiters, vervolgt Te Vruchte, die een voorbeeld geeft: “Als bijvoorbeeld een opdrachtgever besluit niet door te gaan met een kandidaat, dan kan hij dit in Boest eenvoudig motiveren. Daar leert het platform van. Maar bijvoorbeeld ook de evaluatie na de eerste maand levert nieuwe datapunten op waar het platform slimmer van wordt.”

Vooroordelen voorkomen

Bij de ontwikkeling van het AI-platform was een belangrijk element het elimineren van bias in het proces. De data waarop AI zich baseert mag niet leiden tot discriminatie op bijvoorbeeld geslacht of leeftijd, aldus Te Vruchte, die uitlegt hoe algorithmic fairness, privacy en transparantie belangrijke principes vormden bij de ontwikkeling van Boest.

Trifork heeft Boest mede ontwikkeld in samenwerking met experts van
PwC. Vooral op het gebied van de ethische aspecten bij het gebruik van AI, heeft het accountancy- en advieskantoor gefungeerd als klankbord voor TEG en Trifork. Te Vruchte licht toe hoe Boest in dat kader is ingericht: “Het systeem moet zo zijn opgezet dat er ethisch wordt gehandeld. De deelnemers aan het proces kunnen bovendien altijd achterhalen hoe Boest tot een match is gekomen. Voor hen is het een white box.”

Toegankelijkheid en menselijke interface

Transparantie en toegankelijkheid staan centraal bij de AI-oplossing. De CEO van Trifork legt uit hoe de recruiters van TEG met behulp van Boest de informatie over het realiseren van een match ook in hun gesprekken met kandidaten en opdrachtgevers kunnen aanwenden. Via speciale dashboards kunnen ze het recruitmentproces nauwgezet volgen en waar nodig bijsturen. Te Vruchte: “De menselijke interface die rondom een oplossing als Boest zit is cruciaal…Die moet toegankelijk zijn en in dienst staan van de gebruiker.”

Het AI-platform wordt inmiddels al met succes ingezet binnen Voort, een onderdeel van TEG dat zich toelegt op detachering van technisch hoogopgeleid personeel. Naar verwachting zal het platform binnenkort ook bij andere labels van TEG (Koen, Faber en Cottus) worden ingezet. TEG CEO Gelderblom laat weten: “We hebben nu al fantastische resultaten geboekt met Boest. De benadering waarbij we naast de reguliere, harde parameters ook kijken naar de cultuur en het karakter van kandidaat en opdrachtgever werkt gewoon. Boest maakt next-generation recruitment mogelijk.”