Maaike Swart- Aukema partner bij Gronings bureau E&E advies

30 januari 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Begin dit jaar is Maaike Swart-Aukema benoemd tot partner en directeur van E&E advies. Samen met Bas Doets vormt zij nu de directie van het adviesbureau.

Maaike Swart-Aukema is sinds 2017 werkzaam bij E&E advies in de rol van Senior Adviseur. Vanuit die functie is ze de afgelopen jaren betrokken geweest bij uiteenlopende projecten, vaak in de rol van projectleider. Zo is ze actief geweest voor onder andere Hogeschool NHL Stenden (uitvoeren van een krachtenveldanalyse), gemeente Papendracht (projectleider Rekenkameronderzoek Economisch beleid en perspectief) en Gemeente Sùdwest Fryslân (als projectleider Economische analyse en advies).

Aangaande haar uitgebreide trackrecord vertelt Swart-Aukema: “De afgelopen jaren heb ik vanuit E&E advies aan veel interessante opdrachten gewerkt in Noord-Nederland. Doordat we op veel verschillende plekken actief zijn, weten we wat er speelt en kunnen we vaak snel schakelen. Zo hebben we al veel mooie verbindingen kunnen leggen en kunnen we echt een verschil maken in het Noorden.” Over haar benoeming tot partner zegt ze: “Ik heb er enorm veel zin in om hier vanuit mijn nieuwe rol mee verder te gaan. Ik ben blij met deze nieuwe stap en trots op het team."

Maaike Swart-Aukema, Partner bij E&E advies

Swart-Aukema kan bogen op uitgebreide provinciale bestuurservaring. Zo was ze in haar vroege loopbaan onder meer ruim tien jaar werkzaam voor Provincie Fryslân. Eerst enkele jaren als jurist (personeel en organisatie, vervolgens op het gebied van subsidies), om daarna diverse senior rollen als projectleider binnen de provinciale organisatie te vervullen. In haar laatste rol was ze lid van de Opgavenraad, waarbij ze verantwoordelijk was voor de sturing op realisatie van de provinciale opgaven. Ook vervulde ze de rol van ambtelijk opdrachtgever voor diverse onderdelen binnen de provincie. 

In 2017 besloot Swart-Aukema de provincie Fryslân te ruilen voor een nieuwe uitdaging. Ze sloot zich aan bij E&E advies, dat werd opgericht in 2012 en een adviesbureau is dat zich hard maakt voor het versterken van de economie en voor het versnellen van de energietransitie. Het bureau helpt opdrachtgevers – overheden, samenwerkingsverbanden en bedrijven – met onder meer beleids- en strategieontwikkeling, project- en programmamanagement.

Geleidelijke groei

Het adviesbureau is sinds de oprichting geleidelijk gegroeid. E&A advies directeur Bas Doets licht toe: “Niet alleen in mensen, maar we hebben de afgelopen jaren steeds meer positie verworven als het gaat om economische structuurversterking en de energietransitie en op het snijvlak tussen deze twee maatschappelijke thema’s.” Volgens Doets past de benoeming van Swart-Aukema dan ook perfect bij de groei die het bureau doormaakt en bij de richting die E&E wil inslaan: “Ik kijk er naar uit om hier verder samen met haar vorm aan te geven.”

E&E advies werkt op sommige opdrachten nauw samen met onder meer B&A, KplusV en Lysias Consulting Group.