Beleidsmakers prijzen Social Inclusion Games Enschede

06 november 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Europese Commissie heeft de zogeheten ‘European Social Inclusion Games 2018’ aangemerkt als een ‘Good Practice Example’, oftewel een lichtend praktijkvoorbeeld. Projecten die deze erkenning ontvangen, gelden als best practice voor andere projecten, met het oog op de aanpak waarvoor zij gekozen hebben en op de manier hoe teamleden hebben samengewerkt om de projectdoelen te realiseren.

Meer dan tien jaar geleden gelanceerd, vormen de Social Inclusion Games een soort Europabrede, inclusieve Olympische Spelen voor mensen in een kwetsbare situatie, zoals dak- en thuislozen, (ex)verslaafden en mensen met psychiatrische problemen. Met in het achterhoofd de notie dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbinden van mensen en culturen, besloot de Europese Commissie (EC) geld vrij te maken voor het organiseren van het evenement, met als doel inclusie te bevorderen en intolerantie en discriminatie tegen te gaan.

Gehouden in Enschede, Nederland, kende de 2018-editie van het sportieve evenement, meer dan 1.700 deelnemers, afkomstig uit zeven landen, die meedongen naar medailles in meer dan 25 sportdisciplines. Daarbij ding het om sporten als voetbal, volleyball, basketball, trefbal, frisbee, badminton, tafeltennis, boogschieten, darts en zwemmen.

Beleidsmakers prijzen Social Inclusion Games Enschede

Ondersteuning PNO Consultants

Het evenement event werd georganiseerd door de Nederlandse non-profitorganisatie Humanitas Onder Dak, en wordt door de project management en governance experts van de Europese Commissie gezien als een inspirerend succesverhaal. Samen met de ondersteuning van PNO Consultants, een Europees consultancykantoor gespecialiseerd in subsidie-achtige projecten, was het evenement grootschaliger opgezet dan zijn voorgangers en goed georganiseerd, waarbij alle tijds- en budgetkaders niet zijn overschreden.

Andere partijen die een rol hebben gespeeld bij het hosten van de Spelen, waren de gemeenten Enschede en Almelo, provincie Overijssel, het NOC*NSF, en tal van lokale sportclubs, bedrijven en vrijwilligers. Naast sportactiviteiten zijn bijeenkomsten georganiseerd over gezondheid, sporten en inclusie, voor professionals en beleidsmakers die werken in de gezondheidszorg, welzijn of opvang/beschermd wonen.

De volgende editie van de Social Inclusion Games in 2020, zal in Berlijn worden gehouden.