FNV kampt met verziekte verhoudingen en ineffectief ledenparlement

28 oktober 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het rommelt binnen FNV. De interne houdingen zijn verziekt, het bestuursmodel werkt niet en het ledenparlement verdoet veel tijd met vergaderen over futiliteiten. Dit zijn enkele van de voornaamste bevindingen uit een geheim rapport van The Midfield, dat is ingezien door het FD. Het adviesbureau baseert zijn conclusies op interviews met 70 FNV’ers uit alle lagen van de vakbond. Om het heersende “cynisme” en “wantrouwen” te boven te komen moet de organisatiestructuur worden hervormd.

De vele problemen gaan ten koste van de slagkracht van Nederlands grootste vakbond, zo oordeelt The Midfield, dat werd ingeschakeld door FNV’s bestuur en ledenparlement. De organisatiestructuur vormt binnen FNV al jaren punt van discussie. De nu verrichtte evaluatie stond gepland voor later maar werd vervroegd “gezien de toegenomen noodzaak”. Hiermee wordt gedoeld op de omgeving waarin FNV opereert, die in toenemende mate “vijandig” zou zijn richting bonden, zo stellen onderzoekers.

Deze animositeit komt grotendeels voort uit de rol die FNV speelde in de jarenlang voortslepende pensioenonderhandelingen, die afgelopen juni dan eindelijk tot een akkoord leidden. Zowel de politiek als de polder wijzen FNV – en dan met name het ledenparlement – aan als belangrijkste vertragende factor. De 105 leden van het parlement worden ervan beschuldigd hun vetorecht te hebben gebruikt om het proces te gijzelen. Zowel het dagelijks bestuur als de ‘gewone’ FNV-leden steunden het akkoord, maar het parlement had de boel alsnog kunnen opblazen. Uiteindelijk ging men akkoord, maar dat kostte de nodige tijd en energie. FNV kampt met verziekte verhoudingen en ineffectief ledenparlementVorig jaar stak Hans de Boer, voorzitter van werknemersvereniging VNO-NCW, zijn frustratie al niet onder stoelen of banken toen hij zich beklaagde over de “buitengewoon wazige” aansturing, waarbij het FNV-bestuur “elk moment teruggefloten kan worden” door het parlement. Nu blijkt echter dat dit ook binnen FNV leidt tot de nodige onvrede. “Iedereen heeft last van de huidige sturing, mensen zitten elkaar dwars”, staat in het rapport. 

Veel van de kritiek richt zich op het ledenparlement. Het model van democratische ledenvertegenwoordiging werd – slechts zes jaar geleden – ingevoerd, juist om interne verdeeldheid te voorkomen. Daar is nu nog maar weinig van te merken. Het rapport stelt dat “de strijdbaarheid en onverzettelijkheid die de FNV in de buitenwereld aan de dag moet leggen” ook intern wordt ingezet. Fracties binnen de bond zouden “op het destructieve af” hun eigen belangen najagen en “dat dit de FNV als geheel schaadt schijnt daarbij niet van belang te zijn”. 

Eigen macht beperken?

De onderzoekers van The Midfield dragen verschillende mogelijkheden aan om de macht van het ledenparlement flink te beperken – zoals minder vergaderingen, een meer symbolische rol of zelfs een volledige afschaffing van het parlement. 

Of de macht van het parlement daadwerkelijk wordt ingeperkt zal nog moeten blijken. Sommige FNV’ers stellen dat de ledendemocratie een goed idee is, en dat er alleen wat meer tijd nodig is om een dwarsdoorsnede van de Nederlandse werkvloer te realiseren met mensen die ook een achterban hebben. Bovendien stelt een woordvoerder tegenover het FD dat het bestuur het rapport nog moet bespreken: “De scenario's zijn van een extern bureau, en nog niet van het bestuur. Dat heeft nog geen standpunt ingenomen.”

Wat een inperking van de macht misschien nog wel het lastigst maakt, is dat het ledenparlement hier zelf het laatste woord over heeft, aangezien het nog altijd het hoogste orgaan in binnen FNV. Het FD meldt wel dat er volgens een ingewijde ook “bloedgroepen binnen het orgaan” zijn die inzien dat er iets moet veranderen.