Extern adviesbureau bekijkt vertrekregelingen van Amsterdam

26 juli 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Gemeente Amsterdam gaat vertrekregelingen van topambtenaren tegen het licht houden. Een extern adviesbureau zal worden ingeschakeld om de transacties en de achtergronden daarvan onder de loep te nemen.

Een vertrekregeling is een afspraak tussen werkgever en werknemer waarin alle details worden beschreven over het vertrek van de werknemer. Zaken als de opzegtermijn of een ontslagvergoeding, ook wel gouden handdruk genoemd, staan hierin beschreven.

Het ontslagrecht bij ambtenaren is anders geregeld dan bij werknemers in het bedrijfsleven. Volgens het ambtenarenrecht, kunnen ambtenaren ontslagen worden zonder dat UWV of de kantonrechter hierbij betrokken wordt. Per 1 januari 2020 zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht worden, die de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk zal trekken met die in het bedrijfsleven. 

Niet geïnformeerd

Volgens Touria Meliani, verantwoordelijk wethouder van Personeel en Organisatie bij Gemeente Amsterdam, was er in de periode tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2019 sprake van onduidelijkheid over vertrekregelingen binnen de gemeente. Dagblad Telegraaf meldt dat er in de periode zeven vertrekregelingen zijn uitgekeerd, bedragen die variëren van €73.269 tot €79.488. Bij in elk geval twee van deze regelingen had het college van burgemeester en wethouders hierover geïnformeerd moeten worden, aangezien zij het recht hebben om de vertrekregeling goed te keuren of er op te reageren.

Extern adviesbureau bekijkt vertrekregelingen van Amsterdam

De vraag die nu leeft, is of er meer van zulke gevallen zijn en of alle getroffen vertrekregelingen volgens de regels zijn verlopen. Meliani heeft haar Amsterdamse collega’s geïnformeerd dat zij een extern adviesbureau gaat inschakelen om een analyse door te voeren. Om welk bureau het gaat is nog niet bekend, de gemeente is momenteel bezig met het aanbestedingsproces. De uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht. Deze zullen worden gebruikt om eerdere vertrekregelingen te beoordelen (en waar nodig er actie op nemen) en daarnaast dienen als input voor toekomstig beleid.

Eerder dit jaar nog schakelde de gemeente Amsterdam KPMG in om te ondersteunen bij het ontwikkelen van ethische algoritmes. Om klaar te zijn voor die toekomst en grip te krijgen op de potentiële risico’s van digitalisering en zelflerende algoritmes, wil de gemeente zorgen dat geen enkel algoritme binnen de stadsgrenzen wordt gebruikt dat discriminerende of andere onwenselijke beslissingen neemt.