Subsidiefocus opent vestiging op Brainport Industries Campus

31 mei 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Subsidiefocus opent binnenkort een vestiging op Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. “Subsidiefocus zocht een locatie waar de focus van de sectoren hightech-systemen en -materialen, ICT en logistiek samenkomen”, aldus Roy Hoven, Manager Subsidiefocus.

Als onderdeel van zakelijke dienstverlener ABAB-groep richt Subsidiefocus, een specialist in subsidiemanagement, zich op het begeleiden van innovatieve ondernemers in de hightech-maakindustrie bij financieringen. Subsidiefocus telt zo'n 23 adviseurs en is actief vanuit 14 vestigingen in ons land, te weten Boxmeer, Breda, Den Bosch, Goes, Helmond, Nijmegen, Roosendaal, Terneuzen, Tilburg, Uden, Veldhoven, Venlo, Waalwijk en Weert.

Het subsidieadviesbureau legt zich toe op het gehele subsidietraject: van het signaleren van subsidiekansen, het helpen bij de voorbereidingen om aan de eisen te voldoen, tot en met de aanvraag. Vanuit een sectorperspectief zijn de consultants van Subsidiefocus daarbij op de hoogte van de ontwikkelingen in de branches agri & food, chemie, energie, hightech-systemen en -materialen, ICT en creatieve industrie, life sciences & health, logistiek, non-profit en tuinbouw- en uitgangsmaterialen. Voorbeelden van subsidies waarover Subsidiefocus adviseert zijn onder meer WBSO, Horizon 2020 SME Instrument, POP3, Jonge landbouwers, EIA en SDE+ .

Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven

Subsidiefocus zal op korte termijn ook zijn deuren gaan openen op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Deze campus is als vestigingsplaats in het bijzonder gericht op de hightech-maakindustrie – diverse gespecialiseerde toeleveringsbedrijven hebben zich op de campus gevestigd. Als belangrijke hub geldt de bredere ‘Brainport Eindhoven’-regio als een belangrijke aanjager van innovatie in de Nederlandse hightechsector. Brainport Eindhoven is een samenwerkingsverband tussen kennisintensieve maakbedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Subsidiefocus opent vestiging op Brainport Industries Campus

Er wordt vanuit de politiek en het bedrijfsleven veel waarde gehecht aan de innovatieve hotspot. Begin dit jaar nog sloten de overheid en het bedrijfsleven een intentieverklaring om €50 miljoen beschikbaar te stellen voor een samenhangend pakket van maatregelen om de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven te verbeteren.

Dat ook Subsidiefocus is neergestreken op het Brainport-terrein is niet verrassend, want op een plek waar hightech, innovatie en duurzaamheid samenkomen, is logischerwijs ook veel behoefte aan subsidieadvies. “In de Brainport-regio Eindhoven wordt veel geïnvesteerd in innovatie en duurzaamheid. Daarbij is deze regio uniek als het gaat om de samenwerking en kennisdeling tussen hightech, maakindustrie en onderwijs”, aldus Roy Hoven, General Manager van Subsidiefocus.

Hij voegt toe: “Subsidiefocus vestigt zich op BIC in het hart van de Nederlandse maakindustrie, waar al deze sectoren samenkomen.” Naast zijn opdrachten voor het bedrijfsleven, waaronder voor startups, scale-ups en ook grotere organisaties, werkt Subsidiefocus ook samen met diverse kennis- en onderwijsinstellingen.