Nederlanders beoordelen hun werk met een ruime voldoende

21 mei 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun werk – zij beoordelen hun werkende leven met een 7. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer gehouden onder 420 werkende Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar. Wel is er volgens het onderzoek nog volop verbeterpotentieel. 

Uit het onderzoek van het HR-advieskantoor komt naar voren dat medewerkers een ruime voldoende geven aan hun welzijn. Zo hebben de respondenten scores gegeven op basis van drie dimensies: de mate waarin werknemers vermoeid zijn op het werk (score: 6,9), de mate waarin medewerkers lichamelijke klachten ervaren (score: 7,1) en de waardering van de gezondheid in het algemeen (score: 7,3).

Man versus vrouw

Het onderzoek van Mercer laat ook vanuit verschillende perspectieven verschillen zien, bijvoorbeeld tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Zo blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen zichzelf vaker een onvoldoende geven dan mannen, als het gaat om hoe energiek zij zich voelen op het werk. 22,4% van de vrouwelijke medewerkers geeft zichzelf een 5 of lager. Bij mannen ligt dit percentage op 16,9%. Ook als het aankomt op lichamelijk functioneren, geven vrouwen zichzelf vaker een lager cijfer dan mannen. 24,1% van de vrouwen geeft zichzelf een 5 of lager. Bij mannen is dit percentage 12,6%. Vrij vertaald impliceert dit dat vrouwen vaker ziek zouden zijn. Eerder kwam al naar voren dat vrouwen zichzelf een lager cijfer geven voor hun welzijn. Dat komt volgens de onderzoekers ook terug in de verzuimcijfers. Uit de onderzoeksbevindingen komt naar voren dat vrouwen met 58,4% het afgelopen jaar vaker ziek zijn geweest dan mannen (45,2%).Tevredenheid van Nederlanders over hun werk

Functieniveau

Niet alleen tussen mannen en vrouwen zijn er aanzienlijke verschillen te ontdekken, maar ook tussen functieniveaus. Zo is er veel verschil tussen het rapportcijfer dat wordt gegeven in een management en niet-managementfunctie, als het aankomt op het lichamelijk functioneren. In een niet-managementfunctie geven medewerkers zichzelf in 21,1% van de gevallen een 5 of lager. Bij medewerkers in een managementfunctie ligt dit percentage op 11,8%. 

De onderzoekers keken ook naar hoe werknemers hun werk beoordelen. Van de ondervraagden geeft 80% aan dat zij het werk dat zij op dit moment doen nuttig vinden. Daarnaast is 70% trots op het werk dat hij of zij doet. Dit vertaalt zich er ook naar dat werknemers relatief goed met werkdruk kunnen omgaan. “Bijna driekwart van de medewerkers (74%) geeft aan goed om te kunnen gaan met werkdruk. Twee derde van de ondervraagden geeft daarbij aan goed om te kunnen gaan met spanning”, schrijven de onderzoekers.

Nederlanders over hun werk: Werkdruk en spanning

Al met al zijn Nederlandse werknemers best tevreden. Maar er is nog genoeg winst te behalen, zegt Peter Abelskamp, Business Leader Corporate Netherlands bij Mercer. Een manier is bijvoorbeeld door een op maat gemaakt carrièrepad te faciliteren. “De wensen van het personeel verschillen per individu. Vandaag de dag kan een personeelsbestand uit wel vijf generaties bestaan. Om iedereen zo tevreden mogelijk te houden, moet het arbeidsvoorwaardenpakket meebewegen met de levensfase waarin de medewerker zich op dat moment bevindt. Iemand die over een paar jaar met pensioen gaat, heeft bijvoorbeeld andere wensen dan iemand die net vader of moeder is geworden. Een arbeidsvoorwaardenpakket op maat dus.”

Gezondheid

Een ander gebied waar medewerkers op letten is gezondheid. Meer dan acht van de tien respondenten gaf aan dat het belangrijk is om gezond te zijn om zodoende goed te kunnen functioneren. “77% ziet het realiseren hiervan als gezamenlijke inspanning van zowel werkgever als werknemer. Aan de kant van bedrijven worden vooral flexibele werktijden en het faciliteren van opleiding en ontwikkeling genoemd om hieraan bij te dragen.”

Vergeleken met andere landen is het volgens Abelskamp positief om te zien dat Nederlanders gezondheid zien als een gedeelde verantwoordelijkheid. “Werkgevers kunnen hier zeker een steentje aan bijdragen, maar een deel komt natuurlijk ook uit medewerkers zelf. We zijn blij te merken dat dit bewustzijn er is.”