RNI: het familiebedrijveninstituut van RSM en Nyenrode

26 april 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Sinds oktober 2018 hebben zakelijk dienstverlener RSM en opleidingsinstituut Nyenrode hun krachten gebundeld. Het RSM-Nyenrode Instituut (RNI) richt zich voor een groot deel op familiebedrijven. Aan het woord Laura Bles-Temme (RSM) en Roberto Flören (Nyenrode University) over het samenwerkingsverband. 

Het RNI houdt zich onder meer bezig met het stimuleren van professionals om in een constant scholingstraject de praktijk te toetsen volgens de wetenschappelijke methode. Tegelijkertijd opent het instituut de deur tot de professionele wereld voor studenten. Het doel van het instituut is een kennisplatform te zijn dat professionals van RSM en studenten van Nyenrode in staat stelt op zowel nationaal als internationaal niveau de combinatie van (academische) vakkennis en praktijkervaring te optimaliseren. 

Naast de educatieve initiatieven ontwikkelt het RNI ook handvatten voor familiebedrijven, zegt Roberto Flören, hoogleraar familiebedrijf binnen Nyenrode University en verbonden aan het RNI: “Familiebedrijven domineren de Nederlandse economie. Het zijn er nu ruim 275.000 en het aantal groeit nog steeds. Werd vroeger nog gezegd dat familiebedrijven saai, suf en onprofessioneel waren, nu is bijna iedereen ervan overtuigd dat het familiebedrijf de hoeksteen van de economie is. Ook de Nyenrode studenten werken nu graag in een familiebedrijf. Daar krijg je namelijk snel verantwoordelijkheid, zijn de lijnen kort, is maatschappelijk verantwoord ondernemen bijna vanzelfsprekend en wordt gedacht aan de lange termijn.” 

Volgens Flören mogen we best trots zijn op de vele familiebedrijven die ons land rijk is: “Familiebedrijven zijn uniek door hun samenspel tussen familie, bedrijf en eigenaren. Dit uit zich onder meer door een grote betrokkenheid van personeel, een hechte band tussen het bedrijf en de regio, rentmeesterschap, gezonde financiële balansen en passie voor het bedrijf en het ondernemerschap. Dit is een krachtige mix, maar daar gaan wel uitdagingen mee gepaard. Zeer bekend zijn de emoties verbonden aan de opvolging in leiding en de overdracht van eigendom, maar ook de mogelijkheid tot conflicten binnen de familie, de afhankelijkheid van de ondernemer en het inrichten van een goede governance.”

RNI: het familiebedrijven instituut van RSM en NyenrodeLaura Bles-Temme is ook verbonden aan het RNI en is al bijna vijfentwintig jaar eigenaar van RSM Nederland. Het accountants- en adviesbureau is een specialist op het gebied van familiebedrijven, legt Bles-Temme uit: “Bedrijfsbelangen zijn binnen dit soort organisaties relevant, maar alles begint bij de familiebelangen. De adviseurs van RSM herkennen de vraag achter de vraag en durven deze te stellen. Wat drijft elk familielid en de familie en hoe verhoudt zich dit tot het aansturen van het bedrijf nu en in de toekomst?” 

Binnen RSM worden het nodige gedaan om familiebedrijven op de juiste wijze te kunnen bedienen, vertelt Bles-Temme: “RSM begrijpt de complexiteit en vraagstukken van het familiebedrijf. Mede door de activiteiten binnen het RNI volgen we de marktontwikkelingen op de voet. Dit doen wij onder andere door het creëren van platforms, waarin wij luisteren naar de behoeftes van onze klanten en hiervan leren in onze advisering. Zo organiseren wij momenteel op elke vestiging een rondetafelbijeenkomst, waar een selecte groep familiebedrijven in een veilige setting ervaringen met elkaar kan delen en advies kan inwinnen.” 

“Daarnaast bereiden wij ons momenteel voor op de lancering van het ‘onderzoekspanel familiebedrijven’”, vult Flören aan. “Er zullen korte onderzoeken uitgevoerd worden onder familiebedrijven; over actualiteiten van belang voor familiebedrijven, om zo samen snel een gefundeerde mening naar buiten te kunnen brengen over verschillende onderwerpen.”

Familiebedrijven kunnen RSM voor verschillende kwesties inschakelen: “Niet alleen de reguliere financiële en fiscale werkzaamheden kunnen wij verzorgen, maar ook bij de complexe vraagstukken zoals een familiestatuut, bedrijfsoverdracht en internationale ambities kan RSM uitstekend in adviseren”, geeft Bles-Temme aan. Ze voegt tot besluit toe dat RSM zich in de toekomst nog meer gaat richten op en verdiepen in de familiebedrijven: “Niet alleen omdat het van die mooie, krachtige bedrijven zijn met hun eigen specifieke dynamiek, maar ook omdat wij er trots op zijn dat wij al zo veel familiebedrijven tot onze klanten mogen rekenen.”