Quantics Data Assessment geeft inzicht in datascience-potentieel

14 maart 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Data is overal en in steeds grotere hoeveelheden en vormen beschikbaar, publiekelijk maar ook binnen organisaties zelf. Men begint de potentiële (meer)waarde uit het ontsluiten van informatie en het creëren van inzicht vanuit data steeds meer te onderkennen. Om organisaties te helpen bij het verkrijgen in inzicht in datapotentieel, heeft datascience-specialist Quantics een data assessment-oplossing in het leven geroepen. Dorien de Boer, partner bij Quantics, legt uit.

Toonaangevende organisaties beseffen reeds de significantie van data voor hun businessmodellen en concurrentievoordeel. Wij geloven dat organisaties zich in hoog tempo en continu moeten aanpassen aan veranderende klantbehoeften, technologische mogelijkheden, risico’s en trends vanuit de markt. Hierdoor zijn analytische vaardigheden om data te doorgronden en daar waarde uit te creëren niet enkel meer een concurrentievoordeel maar absoluut noodzakelijk om te kunnen overleven.

Steeds meer organisaties geven data een prominente plek in hun strategie en overall bedrijfsvoering. Data teams worden opgezet en aan nieuwe of bestaande afdelingen en services toegevoegd. Soms organisch, soms aan de hand van een zorgvuldig opgezet plan. ‘Data intelligence’ is de verzamelnaam voor alle activiteiten rondom het thema data, maar onderscheidt zich van bijvoorbeeld business intelligence door de vooruitblik naar de toekomst en het voorspellende vermogen dat hiermee gepaard gaat, dat weer een enabler is voor nieuwe producten en diensten. Feit is dat data intelligence voor veel organisaties nieuw terrein is.

Data is er altijd geweest, maar maakt een exponentiële groei door waardoor een andere benadering en andere vaardigheden noodzakelijk zijn. Juist daarom kan succesvolle inbedding en bijbehorend resultaat binnen de organisatie complex zijn en zelfs niet de gewenste resultaten opleveren. Bijkomende en in potentie lastige onderwerpen zijn onder andere:

  • Het implementeren en ontwikkelen van de data intelligence capabilities (mensen, tools, technieken, processen). Denk aan het aantrekken en inzetten van de juiste medewerkers, het borgen van processen rondom data intelligence en het selecteren van de juiste technische tools en middelen
  • Het gericht en snel leveren van businesswaarde
  • Het belang van data intelligence intern voldoende borgen en uitdragen
  • Het borgen van processen rondom data intelligence
  • Het meten van de toegevoegde waarde van data intelligence

“Enkel naar de data intelligence-afdeling kijken is niet voldoende; wij kijken naar inbedding binnen de totale organisatie en strategie.”

Kortom: om data intelligence binnen de bestaande bedrijfsvoering door te voeren is het voor organisaties essentieel te weten wat het niveau van data intelligence binnen de organisatie is en of ze hiermee aan de norm voldoen. Wij helpen organisaties inzicht te verkrijgen in deze onderwerpen door een data assessment uit te voeren in de vorm van een data intelligence scan.

Data intelligence scan

Een data assessment is relevant voor organisaties in iedere fase: zowel organisaties die al data capabilities hebben ontwikkeld als organisaties die nog in de planfase zitten hebben baat bij een data assessment. Op een zowel strategische als tactische manier helpt ons data assessment organisaties de huidige status op het gebied van data intelligence in relatie tot de belangrijkste doelen en uitvoerbare verbeteringen te beoordelen.

Enkel naar de data intelligence-afdeling kijken is niet voldoende; wij kijken naar inbedding binnen de totale organisatie en strategie. Dit doen we met een frisse en objectieve blik van buitenaf en door de unieke combinatie van ervaring binnen verschillende disciplines. Hierdoor bekijken wij het vraagstuk vanuit zowel een data- als organisatiekundig perspectief, waar way of working, aansluiting bij waardeketens (strategie) en organisatietransformatie een belangrijke rol in spelen.

Aan de hand van het data assessment kijken wij vanuit diverse (gerelateerde) invalshoeken en geven een helder beeld van de actuele situatie en het verbeterpotentieel (gerelateerd aan de bedrijfsdoelstellingen). Een overkoepelende data intelligence scan levert meer dan alleen ‘een score’ op verschillende onderdelen op en helpt organisaties betere en snellere beslissingen te maken, doordat er een roadmap ontstaat voor verdere ontwikkeling.

Voor ons data assessment hebben wij een data intelligence scan met ons eigen maturity model ontwikkeld. Hierin ligt de focus op vijf verschillende thema’s die sterk met elkaar in relatie staan:Data assessment 5 gebieden

Per thema brengen wij in kaart op welk niveau van data intelligence de organisatie zich bevindt. Dit kunnen we onder andere doen aan de hand van een quick scan (doorlooptijd maximaal twee weken), waarbij we ons concentreren op de hoofdlijnen en belangrijkste knelpunten. Hiervoor zetten we verschillende middelen in, zoals interviews, observaties, analyse van gerealiseerde producten/diensten (waarde), documentenonderzoek en vragenlijsten, maar zullen we ook in de praktijk meelopen.

De uitkomsten van ons data assessment geven inzicht in het verbeterpotentieel en bieden praktisch en concreet advies voor een vervolgstap. De scan geeft bevestiging of een organisatie op de goede weg zit, maar geeft ook handvatten voor een verbeterplan of stappenplan om data intelligence een bestendige plaats in de organisatie te geven.

Naast de quick scan bieden wij ook praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het opstellen of verbeteren/aanscherpen van een plan van aanpak om data intelligence verder te ontwikkelen binnen een organisatie. Uiteraard kunnen wij organisaties ook begeleiden bij de uitvoering van een dergelijk plan om tot een volgend niveau te komen in lijn met de ambities.

Quantics is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties op het gebied van kwantitatieve analyse en het ontsluiten van informatie. Binnen het domein van data consultancy focust het bedrijf zich op de gebieden data intelligence, data analytics, data engineering en customer data insight.