De Boardroom: kosteloos advies voor strategische vraagstukken

20 februari 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Een nieuw gezelschap van bestuurders gaat onder de naam ‘De Boardroom’ bedrijven kosteloos helpen bij het oplossen van hun strategische vraagstukken. De zeven Boardroom-leden komen één keer per maand samen om dezelfde dag nog advies uit te brengen. 

Of het nu gaat om technologie, disruptie, de digitale revolutie of de krapte in de arbeidsmarkt: bestuurders van organisaties kampen met tal van strategische uitdagingen. Voor bestuurders die waarde hechten aan een externe kijk op hun meest urgente thema’s, is er nu De Boardroom.

Het initiatief is ontstaan vanuit de drive van zes prominente (oud-)directieleden van verschillende multinationals, om organisaties in Nederland “écht vooruit te helpen met vernieuwing”, zegt Ton Ridder, ex-bestuurder bij verschillende grote firma’s en tevens lid van de club prominenten. Om het idee uit te voeren sloegen de bestuurders de handen ineen met UPD, initiatiefnemer van het project.

“Door deze bijzondere groep professionals samen te brengen krijgen bedrijven toegang tot onbetaalbare inzichten en dragen we bovendien met z’n allen bij aan het toekomstbestendig maken van organisaties”, aldus Prommersberger, directeur bij UPD. Tezamen hebben de leden meer dan 100 jaar aan denkkracht en managementervaring.

De Boardroom: kosteloos advies voor strategische vraagstukken

De Boardroom werkt als volgt. Bestuurders die gebruik willen maken van de denkkracht van de bestuurders kunnen hun vraagstuk indienen via een speciale website. Vervolgens wordt getoetst of het vraagstuk voldoet aan de voorwaarden, waarna de goedgekeurde vraagstukken worden voorgelegd aan De Boardroom. Van alle ingezonden vraagstukken kiezen zij er elke maand één uit om te behandelen. 

Prommersberger: “Tijdens de maandelijkse samenkomst behandelen de boardroomleden het gekozen vraagstuk. Wat dit project zo bijzonder maakt is dat zij diezelfde dag nog de aanbevelingen aan de betreffende organisatie presenteren. Waardevol is ook dat het advies dat wordt uitgebracht maatwerk is en materie waar direct wat mee gedaan kan worden. Het is een unieke kans voor bedrijven om advies te krijgen van vakspecialisten. En ook nog eens geheel kosteloos.” 

“Kosteloos, maar zeker niet vrijblijvend”, zegt Ridder, die in zijn loopbaan dertien jaar leidinggaf aan KLM Cygnific, een customer service-bedrijf met zo’n 1.000 medewerkers. “We verwachten daarom dat organisaties ook écht aan de slag gaan met de adviezen die ze krijgen. Organisaties zijn vrij hier zelf invulling aan te geven of te kiezen voor hulp van bedrijven die gespecialiseerd zijn in continu verbetertrajecten.”

Om bij te houden in hoeverre de adviezen hebben geleid tot concrete resultaten, gaat De Boardroom tweemaal per jaar een event organiseren waar organisaties die van advies zijn voorzien worden uitgenodigd om een update te geven over de voortgang. “Een goed moment om te zien of onze adviezen daadwerkelijk hét verschil maken voor organisaties”, sluit Ridder af.