Hoe films zorgen voor meer inzicht in organisatiecomplexiteit

27 september 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vandaag vindt in de Haagse Hogeschool de tweede editie van het filmfestival ‘Corporate Bodies’ plaats, een initiatief van de onderwijsinstelling en de beroepsvereniging voor organisatiekundigen en -adviseurs. Adviseurs, coaches, docenten en studenten kijken deze dag door de ogen van filmmakers naar organisaties en onderzoeken de toepassingsgebieden van film voor unieke inzichten over organisatiecomplexiteit.

Films zijn belangrijk. Deze geven – letterlijk – een beeld van organisaties dat vaak behoorlijk contrasteert met hoe organisaties worden gepresenteerd in hoopvolle managementboeken. In films is vrijwel nooit te zien dat mensen zich volledig committeren aan de corporate values van hun organisatie. In films is het bovendien hoogst ongebruikelijk dat collega’s redelijk en transparant met elkaar communiceren. Films waarin dat wél zou gebeuren, zouden niet alleen dodelijk saai zijn, maar geven ook nog eens een onrealistisch beeld van hoe we onze organisaties dagelijks ervaren.

Corporate Bodies

Tijdens filmfestival Corporate Bodies, vandaag in de Haagse Hogeschool, zal door de ogen van filmmakers worden gekeken naar zaken die onlosmakelijk verbonden zijn met het leven in organisaties. Leiderschap bijvoorbeeld, maar ook groepsdynamica, roddel, machtsmisbruik, vriendschap, uitsluiting, adviseurs, liefde, ontspoorde systemen, belangrijke meetings en verraad. Gedurende het evenement zal worden onderzocht hoe films kunnen helpen om te gaan met de complexiteit binnen organisaties.

Toepassingsgebieden zijn er genoeg. Zo zouden films mogelijk gebruikt kunnen worden om zaken te verbeelden die niet in woorden te vangen zijn. Ook het ervaren van organisatiedilemma’s alsof ze de jouwe zijn of als middel om kritisch te kijken naar business as usual binnen de eigen organisatie, zijn mogelijke toepassingsgebieden van films. Deelnemers aan het evenement zullen films bekijken, erover praten en in workshops leren hoe ze ze film(fragmenten) zouden kunnen gebruiken voor het bespreek- en hanteerbaar maken van (de eigen) organisatiecomplexiteit.
In deze tweede editie van Corporate Bodies, een initiatief van de Haagse Hogeschool en de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa), ligt de focus op twee lijnen. De eerste lijn is een inhoudelijke. Het thema van Corporate Bodies 2018 is ‘a post-truth’: het verschijnsel of moment dat objectieve feiten het zwaar hebben omdat de nadruk zwaarder ligt op emoties en persoonlijke overtuigingen. In hoeverre doet de waarheid er (nog) toe in organisaties? Welke rol spelen adviseurs?

De tweede lijn is dat in Corporate Bodies 2018 er veel aandacht is voor de rol van ‘betrokken buitenstaanders’, zoals organisatieadviseurs en -coaches. Wat is hun betekenis voor organisaties, en welke rol hebben ze te spelen als het gaat om waarheid, emoties en persoonlijke overtuigingen?

Gevraagd naar de doelgroep van het filmfestival, geven de organisatoren aan: “Met Corporate Bodies creëren we een plek en een moment waarin organisatiedeskundigen, adviseurs en coaches gezamenlijk verkennen welke rol film kan spelen in hun professionele repertoire en eigen ontwikkeling. Corporate Bodies is er daarnaast voor docenten van De Haagse Hogeschool die willen onderzoeken op welke manier zij film(fragmenten) zouden kunnen inzetten in hun organisatiekundig onderwijs.”