Conclusion helpt CIS met productontwikkeling en innovatie

24 augustus 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) heeft IT-dienstverlener Conclusion geselecteerd om de organisatie te ondersteunen bij productontwikkeling en innovatie. Het gaat onder meer om de optimalisatie van de CIS-database, met daarin data van verzekerden en hun schadeclaims. 

“We zochten een leverancier die CIS en haar deelnemers actief ondersteunt bij verdere productontwikkeling en innovatie, terwijl de regie bij CIS blijft”, vertelt CIS-directeur Anne van Doorn naar aanleiding van de overeenkomst. CIS is een organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden die haar deelnemers ondersteunt bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten.

CIS-databank

De stichting beheert onder andere de CIS-databank, waarin verzekeraars en volmachten hun claims registreren. De databank is gevuld met miljoenen claims. Via een geavanceerd systeem kan onder meer snel worden achterhaald of een verzekerde bij meerdere verzekeraars claimt. De databank is daarmee het collectief geheugen van de sector en de belangrijkste bron van informatie voor de verzekeringsbranche*.

Van Doorn: “We zien ook binnen het Data Competence Center, een samenwerkingsverband met het Verbond van Verzekeraars, CIS en enkele andere partijen, dat er drie behoeften zijn in de sector; het optimaal delen van de eigen data van de branche, het inkopen en ontsluiten van relevante bronnen en het uitvoeren van data-analyse, bijvoorbeeld in het kader van fraude. Bij al die onderwerpen is het zaak dat de regie bij de sector ligt en efficiency wordt bereikt. De samenwerking met Conclusion gaat ons helpen hier tempo in aan te brengen.”

“Conclusion past bij het ambitieniveau van CIS door het bieden van continuïteit en innovatie.”

Continuïteit en innovatie

Naast het bieden van de noodzakelijke continuïteit is Conclusion, met zo’n 1.200 medewerkers een van de grotere ICT-dienstverleners van ons land, ook aangetrokken om voor meer innovatie te zorgen. Conclusion zal op basis van een roadmap de komende tijd werken aan een nieuwe architectuur, met als doel een verbeterde integratie van de huidige applicaties en de vereenvoudiging van de aansluiting van nieuwe databronnen.

“Data is voor verzekeraars randvoorwaardelijk voor hun bestaan, het is het fundament van het huis”, benadrukt Adéle Jeuken, voorzitter van het CIS-bestuur. “CIS past als klant perfect in het hart van ons ecosysteem met maatschappelijk relevante dienstverlening”, vult Bert Jan de Jongh, directeur Business Transformation & Applications bij Conclusion, aan. “We zijn trots op de keuze van CIS voor Conclusion en vinden elkaar in zowel cultureel als inhoudelijk sterk overeenkomende waarden. We zijn bij CIS in staat om onze expertise in te brengen in de vorm van continuïteit en innovatie.”

De Jongh voegt toe: “Op deze wijze kunnen we CIS ondersteunen om meer toegevoegde waarde uit de database te halen en processen van de Nederlandse verzekeringsmarkt efficiënter te maken. Met deze samenwerking bevestigen we onze positie van dienstverlener met een maatschappelijk relevant karakter, waarbij we al dienstverlening leveren aan onder andere ASR, Schadegarant en Aegon.“

*  In aanvulling op de CIS-databank biedt CIS ook andere diensten zoals Compliancy Check en de CIS Referentie Tool. Instrumenten die worden ingezet voor de verplichte controles van sanctielijsten en een signaalfunctie bij calamiteiten.