Associate Consultant Martin Schuit over (werken bij) The Next Organization

28 augustus 2018 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Meer nieuws over

Met zo’n twintig medewerkers legt adviesbureau The Next Organization zich toe op het optimaliseren en innoveren van bedrijven, door hen te ondersteunen op het gebied van groeistrategie, winstoptimalisatie en verbetering van de bedrijfsvoering. Consultancy.nl ging in gesprek met Associate Consultant Martin Schuit, die vertelt hoe het is om voor het adviesbureau te werken, over zijn projecten, de belangrijkste ontwikkelingen in de markt en over het MBA-programma dat hij momenteel volgt.

Je werkt inmiddels meer dan vijf jaar bij The Next Organization. Wat maakt het bureau zo’n interessante werkplek voor jou?

The Next Organization is een omgeving waarin ik vanaf dag één de vrijheid, verantwoordelijkheid en vooral het vertrouwen heb gekregen mijzelf te ontwikkelen. Ik heb me hier nog geen dag medewerker gevoeld, maar meer een ondernemer. Door de persoonlijke en informele sfeer op ons kantoor in Bussum, gecombineerd met de groep gemotiveerde collega’s die het beste wil voor onze klanten, is The Next Organization de perfecte werkplek voor mij.

Aan wat voor type projecten heb je de afgelopen jaren zoal mogen werken? 

De afgelopen jaren heb ik mij in mogen zetten voor een groot aantal klanten in verschillende branches. Van de automotive- tot de verzekeraarsbranche en de truck- tot de marine-industrie. Een rode draad door de projecten waaraan ik heb mogen bijdragen is het verbeteren en innoveren van de customer experience. Dit vanuit verschillende klantvragen of uitdagingen, soms gevoed door tegenvallende klanttevredenheid, soms gevoed door ambitieuze doelstellingen op verkoop. In de verschillende projecten heb ik hierdoor mogen werken met alle verschillende afdelingen binnen deze bedrijven en op verschillende niveaus om samen tot een nieuwe manier van werken te komen. 

Associate Consultant Martin Schuit over (werken bij) The Next Organization

Je bent gespecialiseerd in innovatie in customer experience, een vakgebied dat de laatste jaren snelle veranderingen ondergaat terwijl consumenten hun verwachtingen opschroeven en in toenemende mate nieuwe technologieën omarmen. Wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen in jouw werkgebied?

Zoals je in de vraag al aangeeft, gaat technologie een steeds grotere rol spelen in veranderd klantgedrag en de verwachtingen van deze klant. Technologie in zowel het aankoop- als het serviceproces neemt een meer en meer centrale positie in met betrekking tot het contact met de eindklant. Hierdoor zie je dat de behoefte van onze klanten aan de juiste technologische oplossingen (denk aan ERP- of CRM-oplossingen) steeds groter wordt. Hoewel we geen leverancier zijn van dit soort systemen, helpen we bedrijven wel bij het in kaart brengen van hun bedrijfsprocessen ter voorbereiding op de selectie van een geschikte leverancier van een dergelijk systeem. Wij geloven immers dat om het juiste systeem te kunnen kopen, je eerst een duidelijk beeld nodig hebt van wat je nodig hebt. Dit is een vraag waar we onze klanten steeds vaker bij helpen.

Consultants krijgen dikwijls de kritiek dat ze geen tastbare resultaten zouden behalen. Kun je enkele tastbare resultaten noemen die je in jouw projecten omgezet hebt zien worden en waar je het meest trots op bent?

Dat kan ik zeker. Doordat we bij The Next Organization veelal niet alleen de strategie maar ook de eerste fase van de implementatie mogen begeleiden, kunnen we ervoor zorgen dat deze tastbare resultaten juist worden geboekt. Zoals ik eerder aangaf, zijn we bijvoorbeeld eerder gevraagd om de klanttevredenheid te verbeteren. Middels een aantal workshops waarin de customer journey van de eindklant tegen het licht is gehouden en de behoeften van deze klant in kaart zijn gebracht, zijn we voor deze specifieke klant tot een groot aantal verbeterinitiatieven gekomen. Deze initiatieven zijn vervolgens gefaseerd doorgevoerd, wat ertoe heeft geleid dat een jaar na een rode (lees: slechte) score, de klanttevredenheid op grijs (lees: neutraal) stond en nog een jaar later op groen (lees: zeer goed).

Een ander recent voorbeeld is de begeleiding van de ontwikkeling van een CRM-oplossing binnen de marine-industrie. Voor dit project hebben we na het opstellen van een duidelijke visie op CRM gekeken naar zowel de huidige als gewenste processen binnen de organisatie, en van daaruit gekeken naar de functionele requirements voor een CRM-oplossing. Deze requirements zijn vervolgens gebruikt als duidelijke “request for proposal”-richting een aantal potentiële leveranciers. De geselecteerde leverancier heeft inmiddels dankzij de goede voorbereidingen binnen scope, budget en tijd de juiste oplossing geleverd.

“Bij The Next Organization krijg je als junior direct de mogelijkheid om mee te gaan naar de klant. Dit omdat we geloven dat dat is waar het gebeurt.”
– Martin Schuit, TNXTO
 

Vanuit je afstudeerstage ben je doorgegroeid tot Associate Consultant en heb je meer verantwoordelijkheden gekregen, waaronder marketing, acquisitie en project- & accountmanagement. Allemaal verantwoordelijkheden die bij andere bureaus doorgaans pas veel later binnen het takenpakket vallen. Hoe heeft dit bijgedragen aan je ontwikkeling?

Die mogelijkheid heeft voor een zeer groot deel bijgedragen aan de steile leercurve die ik heb mogen doormaken. Bij The Next Organization krijg je als junior direct de mogelijkheid om mee te gaan naar de klant. Dit omdat we geloven dat dat is waar het gebeurt.

Dit begon bij mij al tijdens mijn afstuderen, met als gevolg dat waar ik begon met één dag in de week werken en vier dagen per week afstuderen, ik al gauw naar een verhouding van ongeveer drie à vier dagen werken en daarnaast afstuderen ging. Toen ik vervolgens na mijn afstuderen fulltime in dienst trad, kreeg ik na ongeveer een half jaar op mijn eerste grote klant, in goed overleg, de kans om het project over te nemen. Dat kwam doordat de toenmalig projectleider overstapte naar een ander project. Met de juiste begeleiding pakte dit zeer goed uit en groeide ik in de rol van projectleider op meerdere projecten. Hetzelfde gold voor mijn rol als Associate Consultant.

Na ongeveer twee jaar werken bij The Next Organization merkte ik dat ik, los van mijn werkzaamheden voor klanten, graag meer voor het bureau wilde doen. Omdat ik op dat moment 25 à 26 was, was de rol als Associate Consultant nog net te vroeg. In overleg werd besloten de rol van Junior Associate Consultant in het leven te roepen om me verder te ontwikkelen richting de rol van Associate. Na een traject van twee jaar heb ik afgelopen januari de stap gezet naar Associate Consultant en vervul ik een rol binnen ons managementteam als verantwoordelijke voor marketing en communicatie. Gedurende mijn tijd bij The Next Organization heb ik veel kansen gekregen en ze met beide handen aangegrepen, waardoor ik nu op mijn 28ste sta waar ik sta.

Gedurende je tijd bij The Next Organization is het bedrijf ongeveer in omvang verdriedubbeld. Welke uitdagingen en kansen heeft deze groei met zich meegebracht?

Toen ik bij The Next Organization binnenstapte als afstudeerder was ik de zesde werknemer van ons bedrijf, waar we inmiddels met meer dan twintig consultants werken in Bussum, Londen en Accra (Ghana). Dit brengt zoals je terecht zegt uitdagingen en kansen met zich mee. De uitdaging zit hem met name in het feit dat je niet meer automatisch betrokken en op de hoogte bent van alle projecten waar The Next Organization zich mee bezighoudt. Dit betekent dat we meer aandacht hebben moeten schenken aan het onderling delen van voortgang op projecten.

“Omdat mijn MBA niet alleen een investering is in mijzelf maar ook in het bedrijf wordt hier flexibel en begripvol mee omgesprongen.”

Daarnaast vraagt de grootte inmiddels ook om meer formalisatie en het opschrijven van bepaalde zaken, waar dit voorheen in de hoofden van mensen zat en we met een half woord wisten wat iemand bedoelde. De uitdaging, waar we wat mij betreft goed in geslaagd zijn, was hierin vooral het vastleggen van bepaalde processen en tegelijkertijd het behouden van de “platte” organisatie waarin mensen de ruimte hebben om hun eigen groei te bepalen.

Kansen zitten hem in het kunnen draaien van grotere projecten voor onze klanten en tevens het internationale aspect, wat door onze groei een grotere rol is gaan spelen. Door de grotere organisatie hebben we nu ook de mogelijkheid om teams in te richten om specifieke interne projecten op te pakken, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van ons online magazine The Next Quarterly.

Naast je werkzaamheden als consultant bij The Next Organization, volg je momenteel een MBA-programma via Rotterdam School of Management. Hoe ondersteunt The Next Organization jou in die dubbele rol?

Ik ben in januari inderdaad begonnen aan een Executive MBA-programma aan Rotterdam School of Management. Het laatste jaar merkte ik dat ik los van de ervaring die ik opdeed op projecten voor klanten en binnen ons bedrijf graag weer een opleiding zou willen doen. Nadat ik dit aangaf bij Elrik en Steije (beiden partners van The Next Organization) kwamen zij met de suggestie om een MBA-programma te gaan volgen. Inmiddels heb ik na een studietrip naar Kaapstad mijn eerste semester erop zitten en ben ik superblij dat ik deze stap gezet heb.

Ondanks dat ik naast een meer dan fulltime job bij The Next Organization nog ongeveer vijftien à twintig uur studielast per week heb, krijg ik er meer energie van dan dat het me kost. Binnen The Next Organization krijg ik naast het financiële aspect gelukkig de vrijheid om mijn tijd zelf in te delen en kan om deze reden schakelen op basis van de prioriteiten van dat moment. Ook kan ik op de vrijdagen waarop ik college heb (om de week op vrijdagavond en zaterdag in Rotterdam) eerder weg van de zaak. Omdat mijn MBA niet alleen een investering is in mijzelf maar ook in het bedrijf wordt hier flexibel en begripvol mee omgesprongen.