Meer rendement op data door focus op zowel data als gedragskant

18 juli 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Vanberkel Professionals helpt organisaties zoveel mogelijk waarde uit hun data te halen: “Onze experts faciliteren de klant volledig bij hun rendement op data-traject bij zowel de harde data-kant als de gedragskant. Onze datatrajecten doen we voor de klant en vooral ook met de klant.”

Het belang en gebruik van data is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Volgens sommigen wordt data zelfs gezien als het nieuwe goud. Zo kan het opslaan en analyseren van data strategische inzichten bieden aan beslissers, waardoor klantgerichter gewerkt kan worden, processen efficiënter kunnen worden ingericht, of de service aan klanten verbeterd kan worden, waardoor bedrijven onder de streep winstgevender kunnen opereren. Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van big data en analytics hebben klanten steeds vaker behoefte aan experts die kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van data-gedreven inzichten en met sturing.

Om opdrachtgevers te helpen het rendement op data te maximaliseren, heeft Vanberkel Professionals een speciaal model genaamd Rendement op Data (RoD) ontwikkeld. “Het RoD-model is onder te verdelen in een primaire en secundaire fase. De primaire fase bestaat uit de data en de relevantie van de data. De secundaire fase bestaat uit inzicht, besluitvorming en de uitvoering Rendement op Data wordt bepaald wanneer de gehele reis is doorlopen en het effect van de besluiten en uitvoering daarvan is gemeten”, legt Rob Christiaanse uit, Business Partner bij Vanberkel Professionals en nauw betrokken bij diverse dataprojecten.

Hij geeft aan dat het soms verbazingwekkend is om te zien dat er met weinig data al veel inzicht gerealiseerd kan worden. “In de primaire fase doen we eigenlijk een feitelijke nulmeting van de organisatie op basis van de data. In deze fase doen we vooral onderzoeken naar wat er wel mogelijk is, gegeven de voorhanden data en de datakwaliteit.”

Een van de kwesties die speelt in de data analytics-markt is dat hoewel er veel mooie technieken en prachtige applicaties zijn, het voor gebruikers onduidelijk is wat ze er precies mee kunnen. “Gebruikers hebben vaak een specifieke toepassing in gedachte in een bepaalde businesscontext, terwijl de meeste tooling generieke gereedschappen biedt. Een generieke tool zal vaak niet in staat zijn om de specifieke toepassing, zoals de klant die in gedachte heeft, te bieden. Daarnaast hebben klanten vaak de droom om met slechts één druk op de knop een voorspellend model te krijgen. Het woord ‘predictive’ is een woord dat als snel meerdere malen in een gesprek over data analytics zal vallen”, aldus Christiaanse.

Meer rendement op data door focus op zowel data als gedragskant

De teleurstelling ligt echter op de loer, zo legt Christiaanse uit, wanneer blijkt dat ‘predictive’ gebaseerd op de voorhanden datakwaliteit vaak nog niet mogelijk is: “Vanuit maatwerk kunnen we laten zien wat op de korte termijn mogelijk is en wat op de dag van morgen mogelijk is.” Naoual Ezzamouri, Data Governance Consultant bij Vanberkel Professionals, voegt toe dat data wordt afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen: “Je hebt pas iets aan data wanneer je het als gebruiker ook daadwerkelijk kan toepassen. Vaak worden er voor klanten allerlei mooie dashboards en rapportages gebouwd, terwijl echter de waarde zit in het vertalen daarvan naar waardetoevoegende besluitvorming.”

Een ander mogelijk risico is dat onnauwkeurige interpretaties van dashboards kunnen leiden tot mogelijk verkeerde oplossingsrichtingen. “Het kan een afrekencultuur teweegbrengen wanneer dashboards door het management verkeerd geïnterpreteerd worden en ze daarmee verkeerde beslissingen nemen.” Of de dashboards en rapportage verdwijnen ergens in een archief en niemand maakt er meer gebruik van. “Daarom vinden wij het belangrijk om meteen vanaf het allereerste moment de klant mee te nemen in het proces. Dit doen we via diepte-interviews en werksessies. Relevantie verschilt namelijk per gebruiker/doelgroep en daarom is het belangrijk om alle stakeholders mee te nemen in het proces”, aldus Ezzamouri.

Ze licht verder toe: “In de primaire fase achterhalen we met hulp van de stakeholders welke data nu voorhanden is en hoe die intern gebruikt wordt. Vervolgens analyseren we welke data nodig zijn om het benodigde inzicht te kunnen verschaffen. Dit noemen we ook wel een nulmeting op de data, waarbij we de data analyseren op basis van een maatwerkmodel. Na de nulmeting gaan we echt interactief aan de slag en met elkaar in dialoog op basis van de feitelijke data. Hierbij doorlopen we samen met stakeholders, ieder vanuit zijn eigen rol en invalshoek, de gemaakte grafieken en rapportages (nulmeting).”

Een stap die essentieel is, is het formuleren van hypotheses die kunnen worden uitgediept met data. Ezzamouri: “Op deze manier gaan we van data naar relevante data en verfijnen we steeds meer de inzichten die nodig zijn voor besluitvorming en uitvoering. We hebben tooling voorhanden, waarbij we samen met de klant tijdens de sessies realtime rapportages kunnen maken. De vragen die de gebruiker heeft, kunnen we dan vaak meteen al beantwoorden in de werksessies en zo leert de gebruiker ook hoe makkelijk het is om zelf rapportages te kunnen maken.”

“Je hebt pas iets aan data wanneer je het als gebruiker ook daadwerkelijk kan toepassen. Vaak worden er voor klanten allerlei mooie dashboards en rapportages gebouwd, terwijl echter de waarde zit in het vertalen daarvan naar waardetoevoegende besluitvorming.”
– Naoual Ezzamouri, Vanberkel Professionals

De adviseurs van Vanberkel Professionals helpen klanten met het juist duiden en framen van de data en het begeleiden bij het interpreteren van de data. “We helpen om vanuit de verschillende invalshoeken een gemeenschappelijke grondslag te formuleren. Hierbij bepalen we dimensies die voor iedere stakeholder relevant zijn.” 

Christiaanse en Ezzamouri geven een voorbeeld van hoe het RoD-model recentelijk werd toegepast bij een zorgpartij. “Vanuit beleidsmatig oogpunt is het interessant om te kijken naar welke zorg gebruikt wordt in een wijk of stadsdeel om daar waar mogelijk preventieve zorg te bieden. Vanuit financieel oogpunt is het belangrijk om te weten wat de zorguitgaven zijn. Dit houdt in dat zowel de beleidsmedewerker als de financieel medewerker naar dezelfde grafieken zullen kijken, die gebaseerd zijn op zorgsoorten. Het voordeel hierbij is dat men dezelfde brondata gebruikt bij beslissingen die worden genomen. Bovendien zullen acties die hieruit voortkomen daadwerkelijk de organisatie helpen veranderen in een gemeenschappelijke richting”, lichten de adviseurs toe.

Vanberkel Professionals richt zich vooral op opdrachten in het (semi)publieke domein, met een focus op vraagstukken op het gebied van risk, control & finance in combinatie met data science. De adviseurs besluiten: “Onze expertise is rekenen met bedrijfsprocessen vanuit een strategisch tactisch perspectief met als doel de return on data te optimaliseren. Ook ondersteunen wij de klant in de ontwikkeling van gegevens tot data en bij de besluitvorming. De ondersteuning kan bestaan uit coaching, advisering en cursussen. Daarnaast bieden wij een platform waarmee wij ook de modellen, dashboards en rapportages geautomatiseerd kunnen leveren.”