Deloitte Digital: digitale volwassenheid van grote bedrijven neemt toe

09 juli 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De digitale volwassenheid van bedrijven is aan het toenemen, zo blijkt uit onderzoek van MIT Sloan Management Review en Deloitte Digital, de digitale adviespraktijk van Deloitte.

In het kader van het onderzoek ‘Coming of age digitally’ werden meer dan 4.300 bestuurders, managers en analisten van organisaties wereldwijd gevraagd naar de transitie binnen hun organisatie van een traditionele omgeving naar een digitale omgeving. De onderzoekers identificeerden drie gradaties van digitale volwassenheid: ‘early’, ‘developing’ en ‘maturing’.

Digitale volwassenheid neemt toe

Uit het onderzoek blijkt dat in 2018 zo’n 25% van de organisaties zich in de vroege fase van digitalisering bevindt, terwijl 44% in het ontwikkelingsstadium zit. 30% van de respondenten geeft aan dat hun organisatie reeds volwassen is ten aanzien van digitalisering. In vergelijking met de cijfers van vorig jaar is er een verschuiving zichtbaar, waarbij er nu aanzienlijk minder bedrijven zich in de vroege fase bevinden (34% in 2017 versus 25% nu).

verbetering in digitale volwassenheid

Als logisch gevolg is er een stijging van het aantal organisaties in de ‘developing’ fase (+3 procentpunten) en ‘maturity’ fase (+5 procentpunten) zichtbaar, waarmee geconcludeerd kan worden dat bedrijven zich steeds serieuzer met digitalisering van hun operaties aan het bezighouden zijn.

Investering in digitale vaardigheden

Om een hoger digitaal volwassenheidsniveau te bereiken en effectief te kunnen werken in de nieuwe, digitale omgeving, is volgens de respondenten een investering in digitale vaardigheden binnen de organisatie noodzakelijk. “Hoewel we wel verwacht hadden dat er respondenten zouden zijn die zouden aangeven dat enige updates van vaardigheden nodig zouden zijn, zijn we verrast over de feedback”, aldus de onderzoekers. Het blijkt namelijk dat maar liefst 90% van de respondenten aangeeft dat ze hun vaardigheden minimaal jaarlijks moeten trainen om effectief te kunnen werken in een digitale wereld. 44% geeft aan dat ze hun vaardigheden continu moeten trainen om hun werk goed te kunnen doen. 2% van de respondenten geeft aan hun vaardigheden niet te hoeven bijspijkeren om hun werk goed uit te kunnen voeren.

Updaten van digitale vaardigheden

Continu leren

Binnen een digitale omgeving lijkt continu leren dus een bepalende rol in te nemen. De onderzoekers maken hierbij onderscheid tussen verschillende leerbronnen waarvan organisaties gebruikmaken, waaronder ‘on-the-job learning’, ‘workplace environment’, ‘ecosystems & networks’, ‘courses & conferences’ en ‘training’. Het zijn vooral on-the-job learning’ en ‘training’ waar in ieder volwassenheidsniveau het meeste gebruik van wordt gemaakt.

Toch verschilt de keuze voor een bepaalde leerbron wel per volwassenheidsfase, zo blijkt uit het onderzoek. In de vroege digitale volwassenheidsfase maakt 29% van de respondenten van geen enkele leerbron gebruik, waar dit in de ‘developing’- en ‘maturing’ fasen respectievelijk nog maar 14% en 7% is. Naarmate het digitale volwassenheidsniveau toeneemt, zullen meer respondenten dus een beroep doen op een leerbron. Naarmate een organisatie meer volwassen wordt zitten de grootste verschillen in gebruikte leerbronnen vooral in de categorieën ‘on-the-job learning’ – 17% van de respondenten maakt hier gebruik van in de ‘early’ fase, dit stijgt naar 24% in de ‘developing’ fase en naar 27% in de ‘maturing’ fase – ‘en training’ – 20% (early), 25% (developing) en 26% (maturing).

learning opportunities

Leiderschap

Verder komt in het onderzoek naar voren dat digitaal gevorderde bedrijven erkennen dat de besluitvorming rondom de inzet van leermogelijkheden niet alleen op bestuursniveau plaats kan vinden. Van medewerkers wordt steeds vaker verwacht dat ze een grotere leiderschapsrol gaan vervullen. Het bestuur en middenmanagement denkt echter anders over dit onderwerp, stellen de onderzoekers. “Hoewel 59% van de CEO's denkt dat ze de besluitvorming ‘naar beneden duwen’, denkt slechts 33% van de ondervraagden op directieniveau dat dit gebeurt.”

"Organisaties erkennen dat ze krachtige, op samenwerking gerichte leiders nodig hebben om hun digitale capaciteiten te verbeteren", zegt Hans Van Grieken, EMEA Technology Research Leader bij Deloitte. "Dat vereist voor alle werknemers een nieuwe mindset rondom leiderschap en leren." Toch krijgen medewerkers weinig steun van organisaties om dit te doen, blijkt uit het onderzoek. Van organisaties die zich in de beginfase van digitalisering bevinden, geeft bijna 30% van de ondervraagden expliciet aan dat er weinig tot geen ondersteuning wordt geboden voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden. 

Bovendien is maar een derde van alle ondervraagden tevreden over hoe hun organisatie hen helpt zich voor te bereiden op het werken in een digitale omgeving. "Alle bedrijven - zelfs degenen die significante digitale vooruitgang laten zien - zouden nieuwe manieren van leren tijdens en na het werk beter moeten faciliteren. Continu onderwijs bevordert je vaardigheden, waardoor je in staat bent de snelle technologische veranderingen bij te houden", aldus Van Grieken.

uitdagingen

Uitdagingen

Bij het in staat stellen van organisaties om effectief te opereren binnen een digitale omgeving, komen diverse uitdagingen kijken, concluderen de onderzoekers. De grootste uitdaging, genoemd door 20% van de respondenten, is medewerkers intern te bewegen om te ‘experimenteren’, onder andere door hen risico’s te laten nemen en nieuwe manieren van (agile) werken te hanteren. Hierna noemen de respondenten de ‘onduidelijkheid en de constante verandering’ (13%) waarmee een organisatie te maken krijgt. De top-3 van uitdagingen wordt gecompleteerd met het ‘aanschaffen en implementeren van de juiste technologie.’ (12%). Minder vaak genoemde uitdagingen zijn onder andere ‘workforce augmentation’ (bijvoorbeeld robotisering, automatisering en artificial intelligence, 4%) en ‘klantsegmentatie’ (4%). 

Van Grieken sluit af: "Uit de studie van dit jaar blijkt dat leidinggevenden uit verschillende sectoren en over de hele wereld investeren in de digitale volwassenheid van hun organisaties. Vooral digitaal gevorderde bedrijven ontwikkelen hun talent op zowel leiderschaps- als operationeel niveau en creëren voorwaarden die de organisatie in staat stellen om te experimenteren, te leren en samen te werken.”