Drie trends voor de CIO: automatisering, vaardigheden en flexibel werken

02 juli 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Door de snelle opkomst van nieuwe technologieën staat digitale transformatie al een aantal jaar hoog op de agenda van CIO’s. “De voordelen zijn helder, maar digitale transformatie is meer dan alleen het omarmen van nieuwe technologieën om de concurrentie een stap voor te zijn”, zegt Marianne Hewlett, Senior Vice President bij Atos.

Hewlett, die sinds 2004 werkzaam is bij het ICT-bureau, zegt dat het vanzelfsprekend waardevol is om de switch naar digitaal te maken, “maar hiermee is de focus vooral gericht op de implementatie van technologie”. Ze vervolgt: “Zodra de eerste investeringen in een oplossing zijn gedaan, dient de eerstvolgende ‘game changer’ zich alweer aan. Met nieuwe manieren van werken, cultuurveranderingen en veranderende functieprofielen moeten CIO’s leren omgaan met een voortdurend evoluerende werkomgeving. Technologie faciliteert dit, maar is hiervan niet de aanjager. Het zijn de kennis en kunde van medewerkers binnen een organisatie die digitale transformatie werkelijk in een stroomversnelling kunnen brengen.”

De Senior Vice President wijst naar nieuw onderzoek uitgevoerd door Atos en CIO WaterCooler, getiteld ‘Transitioning to the Future of Work: CIO Views’. In the studie komen zo'n honderd CIO’s en IT-leiders aan het woord over de manier waarop zij de uitdagingen in het nieuwe snelveranderende en digitaal gedreven landschap tegemoet treden. “De uitkomsten wijzen erop dat het managen van een cultuuromslag een cruciaal onderdeel is van de toekomstige inrichting van de werkomgeving.”

Uit de studie komen drie belangrijke trends naar voren: automatisering, het vertrouwd raken met nieuwe vaardigheden en een hernieuwde benadering van een flexibel personeelsbestand. Deze ontwikkelingen – in combinatie met de noodzaak goed om te gaan met het welzijn en de vitaliteit van medewerkers die onder steeds hogere druk staan – voeren de boventoon als het gaat om de uitdagingen waarmee organisaties in het komende decennium worden geconfronteerd.  

Flexibel werken

1. Automatisering resulteert in een hogere efficiency

“Het automatiseren van processen is de sleutel voor een geslaagde transformatie van de werkomgeving”, zegt Hewlett. Machines nemen handmatige, repetitieve taken over, waardoor meer tijd vrijkomt om te focussen op innovatie en op nieuwe diensten die waarde toevoegen. Tegelijkertijd geeft ruim driekwart van de respondenten aan zich zorgen te maken over de impact van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence/AI) op hun organisaties. Medewerkers in functies die door de komst van AI onder druk komen te staan, zijn administratieve medewerkers (60%), operationele medewerkers (48%) en de klantenservice (43%). Het management blijft volgens Atos en CIO WaterCooler buiten de gevarenzone (4%). 

2. Het veiligstellen van werkgelegenheid op langere termijn vereist nieuwe sociale vaardigheden

Het onderzoek laat ook een grotere nadruk op de zachtere aspecten van organisatorisch management zien, waarbij CIO’s de ontwikkeling van ‘zachte’ vaardigheden aanmoedigen. Als het aankomt op het managen van disruptie zijn er drie belangrijke vaardigheden die hierbij een rol spelen: het vermogen om te gaan met verandering en ambiguïteit (71%), communicatieve vaardigheden (45%) en het begrijpen van de impact die technologie heeft op de business (37%). Hewlett: “Dit markeert een grote overgang in organisaties die zich tot nu toe vooral hebben gefocust op technologische en ‘expert’ skills.”

3. Flexibel werken vraagt om een gebalanceerde aanpak

Ongeveer de helft van de ondervraagden beschouwt sociale interactie als een belangrijke pijler van de toekomstige werkomgeving. “Van de organisaties waar flexibel werken al mogelijk is, verwacht 55% dat mensen uiteindelijk elke dag flexibel gaan werken. Hoewel de behoefte hiervoor groeit, behoudt het traditionele kantoor nog steeds een rol en daarom moeten werkgevers een evenwicht creëren.”

De bevinding sluit aan bij recent onderzoek van Unify, dat aantoont dat medewerkers die 25% van de werktijd op een traditioneel kantoor werken het meest tevreden zijn met hun werk- en leefstijl. Degenen die 100% op afstand of 100% op kantoor werken, zijn in tegenstelling daarmee het minst tevreden.

Hewlett: “Veranderende bedrijfsmodellen brengen altijd uitdagingen met zich mee. Ruim driekwart van de ondervraagden deelt deze mening. Maar de werving en het behoud van toptalent scoort eveneens hoog. Het draait hierbij om het zoeken naar een evenwicht. Veel organisaties hebben al onderdelen van de digitale werkplek ingericht, maar om de voordelen te kunnen benutten, is een holistische aanpak waarin gebruikers centraal staan cruciaal: van een ‘smart office’ als werkplek en ontmoetingsplaats, tot technologie die flexibel werken mogelijk maakt en een cultuur die in het teken staat van verandering. Een positieve ervaring van medewerkers resulteert uiteindelijk in betere bedrijfsprestaties.”