Line van Kesteren (Magnus Energy) onderhandelt over het klimaat

22 juni 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Line van Kesteren is sinds 2015 werkzaam bij Magnus Energy. Momenteel is ze naast haar rol als Senior Consultant actief als tafelverbinder binnen Klimaat & Energiekoepel (KEK), een organisatie die zich inzet voor het behalen van de klimaatdoelen. Van Kesteren vertelt tegenover Consultancy.nl over het project en haar bijdrage.

De Klimaat en Energiekoepel (KEK) is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties uit de energiesector, die werken aan klimaat- en energievraagstukken. KEK gelooft in de kracht van jonge professionals om vernieuwing te brengen in het huidige systeem. Daarom vormt het een cross-sectoraal netwerk, waarbij het onder meer werkt in de sectoren elektriciteit, landbouw, mobiliteit, bouw en industrie.

“Met KEK leveren wij input aan tafels van het Klimaatakkoord. Wij vormen een denktank voor nieuwe zienswijzen en wij vormen de verbinding tussen het nieuwe Klimaatakkoord en onze generatie”, aldus KEK.

Quote Line van Kesteren, Senior Consultant

Line van Kesteren

Sinds kort is Line van Kesteren, Senior Consultant bij Magnus Energy, aangeschoven als tafelverbinder bij KEK. Magnus Energy is een organisatieadviesbureau dat complexe adviesprojecten uitvoert in de energiesector.

Magnus Energy over de nieuwe rol van Van Kesteren: “Zo’n rol is haar wel toevertrouwd, met haar werkervaring en haar achtergrond bij de IPCC, de onderzoeksorganisatie voor klimaatverandering van de VN*.”

Van Kesteren vertelt over de koeporganisatie: “KEK is verzameling van meer dan honderd young professionals uit de energiesector. Wij vinden dat Nederland veel ambitieuzer moet zijn als het gaat om het behalen van de klimaatdoelen uit Parijs. Op dit moment wordt de ondertekening van het Parijs-akkoord uit 2015 namelijk vertaald naar een Nederlands klimaatakkoord met concrete doelen om onze emissiereducties te behalen. Hierover wordt druk onderhandeld door bedrijfsleven, overheden en NGO's aan verschillende ‘sectortafels’. En KEK heeft een plekje aan al deze onderhandelingstafels bemachtigd.”

Tafelverbinder

Gevraagd naar hoe haar nieuwe rol er precies uitziet, geeft Van Kesteren aan: “Ik ben een ‘tafelverbinder’: namens de young professionals van KEK schuif ik aan bij de onderhandelingstafel die over elektriciteit gaat. Samen met co-voorzitter Stephan de Vos van Netbeheer Nederland hebben we met onze werkgroep standpunten geformuleerd en die zijn input voor de stakeholders aan de onderhandelingstafel. Zo oefenen we direct invloed uit op wat er uit die onderhandelingen tussen overheid, bedrijfsleven en NGO’s komt.”

Samen brengen de young professionals verschillende standpunten in. Van Kesteren licht toe: “Wij vinden dat er veel meer moet gebeuren om in 2050 de doelen uit Parijs te behalen. De onderhandelingstafel maakt nu afspraken over wat er voor 2030 moet gebeuren, maar daarmee halen we de doelen van 2050 niet. Of we halen ze wel, maar dan wordt dat duurder doordat niet op tijd de juiste maatregelen genomen worden.”

“Als we echt iets willen veranderen, dan kan dat alleen van vanuit een systeembenadering. Het stoppen van klimaatverandering lukt niet als je per sector en dus versnipperd een aantal afspraken maakt.”

Volgens Van Kesteren wordt er door de stakeholders wel degelijk geluisterd naar de inbreng van KEK aan de onderhandelingstafel. Ze geeft aan: “Dat we erbij mogen zitten, is al een heel goed teken! De onderhandelingstafels waren al gevormd en wij mochten daar alsnog aanschuiven. Afgelopen vrijdag was er ook een duurzaam diner, als afsluiting van een onderhandelingsdag. Daar mochten Stephan en ik meteen na minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een speech geven namens KEK. Dus ja, er wordt geluisterd.”

Werken aan de energietransitie

Net als Van Kesteren dragen de consultants van Magnus Energy duurzaamheid een warm hart toe. “We werken dagelijks aan de transitie van de Europese elektriciteitsmarkten, zodat de volatiliteit van duurzame energiebronnen cross-border kan worden opgevangen.”

* Line van Kesteren studeerde Scheikunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar master studeerde ze een jaar in Buenos Aires en liep ze stage bij het KNMI en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Direct daarna ging ze aan de slag voor het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) en heeft ze als consultant voor het Klimaatcentrum van het Rode Kruis gewerkt.