Adviesbureau Reos betrokken bij Regionaal Platform voor Logopedisten

07 juni 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Marieke van Schie heeft vanuit organisatiebureau Reos bijgedragen aan de totstandkoming en begeleiding van het Regionaal Platform voor Logopedisten. Het initiatief bestaat inmiddels een krap jaar en heeft een participatiegraad van bijna 80%. Anne-Marie Sikking – voorzitter van het platform – laat weten dat logopedisten in grote delen van de Randstad hun positie sindsdien hebben versterkt.

Slissende kinderen – die bijvoorbeeld moeite hebben om zeshonderdzesenzestig uit te spreken – worden in Nederland veelal doorverwezen naar een logopedist. De manier van spreken van patiënten is echter slechts een van de onderdelen waarop deze specialist zicht focust. Naast spreekvaardigheid biedt een logopedist eveneens training, advies en zorg op het gebied van de primaire mondfuncties – slikken, kauwen en zuigen – het gehoor, taal en de stem. Door dit brede spectrum aan orale communicatiestoornissen zijn logopedisten genoodzaakt zich te specialiseren. In grote delen van de randstad is het echter niet duidelijk waar de verschillende logopediecompetenties precies huizen, wat de effectiviteit en efficiëntie belemmert. 

Stem laten horen

Onder meer om de regionale doelmatig- en doeltreffendheid van het logopedielandschap te verbeteren, werd in juli 2017 officieel het Regionaal Platform Logopedie (RPL) opgericht. Anne-Marie Sikking, logopediste en voorzitter van het RPL, licht toe: “Veel logopedisten in Amstelland Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord hadden onderling geen of enkel een lokaal samenwerkingsverband. Door onze krachten te bundelen, kunnen we met onze expertise beter aansluiten bij andere zorgpartijen en in gesprek gaan met het sociaal domein, gemeenten, onderwijs en Centrum voor Jeugd en Gezin.”

Adviesbureau Reos betrokken bij Regionaal Platform voor Logopedisten

Om te helpen bij de totstandkoming en begeleiding van het platform werd Reos ingeschakeld, een organisatieadviesbureau uit Leiden voor eerstelijnszorgprofessionals en hun samenwerkingspartners. Het kantoor werd hierbij vertegenwoordigd door adviseur Marieke van Schie: “Na verkennende gesprekken heb ik bijeenkomsten georganiseerd met elke keer een andere voorbereidende werkgroep. Zo was het werk verdeeld en kreeg ik draagvlak bij de logopedisten.” Momenteel – een klein jaar na de oprichting – kent het RPL circa negentig leden, wat overeenkomt met een dekkingsgraad van ongeveer 77%.  

Gelijkgestemden 

Een logopedist is feitelijk een paramedisch therapeut, oftewel: iemand die beroepsmatig medische behandelingen uitvoert maar geen arts is. Diverse andere paramedische specialisten in ons land hadden zich eerder al verenigd middels een regionaal platform en Van Schie bracht het RPL in contact brengt met dergelijke lokale initiatieven. Sikking kijkt met een zeer positief gevoel op terug op Van Schie’s ondersteuning: “Reos heeft een uitstekende rol gespeeld, door goede ideeën over werkvormen en overlegstructuren te opperen en door ons in contact te brengen met andere paramedische beroepsgroepen – zoals diëtisten – die ervaring hebben met het opzetten van een platform. Van Schie was ons steeds een paar stappen voor, omdat ze weet wat er speelt. Ze hielp ons deze groep éénpitters samen te brengen.”

Naast dat Reos organisatorisch advies verleende, adviseerde het bureau ook op inhoudelijk vlak, aldus Sikking: “Van Schie hielp onder meer bij een logopedievraagstuk in het primair onderwijs. Daar werden verschillende type logopedisten ingezet. De vraag was echter; welk type logopedist heb je nodig? Het overzicht ontbrak. Een werkgroep van logopedisten heeft, met begeleiding van Reos, in kaart gebracht welke logopedist waarvoor ingezet kan worden, zodat betere afstemming tussen school, ouders en logopedisten mogelijk is.” 

Blik op de toekomst

Sikking geeft aan veel vertrouwen te hebben in de toekomst: “Binnenkort zit het RPL aan tafel met Zorg en Zekerheid (regionale zorgverzekeraar, red.) om namens onze achterban over tarieven te praten. Ook hebben we landelijke erkenning gekregen van de beroepsvereniging en zijn daarmee een voorbeeld voor logopedisten in het hele land.” Tot slot laat ze weten inmiddels zelfstandig het platform te leiden, waarbij ze wel aangeeft in de komende jaren waarschijnlijk nog weleens te zullen aankloppen bij het adviesbureau: “We staan we op eigen benen, maar in toekomst laten we ons graag af en toe, waar nodig, coachen door Reos.”