Bas Winkels aan de slag bij EIFFEL als business consultant voor zorgsector

26 april 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Per 1 mei treedt Bas Winkels als business consultant in dienst bij EIFFEL. De afgelopen jaren was Winkels actief als programmamanager Horizontaal Toezicht bij Menzis. De ervaring die hij daarbij opdeed, zal hij nu gaan inzetten bij zijn nieuwe werkgever.

Het in 1992 opgerichte EIFFEL bedient opdrachtgevers in de private en publieke sector en de zorg. Hierbij richten de pakweg 600 consultants van het adviesbureau zich hoofdzakelijk op juridische, financiële en procesmatige uitdagingen. Het hoofdkantoor van EIFFEL bevindt zich in Arnhem en daarnaast beschikt het bedrijf over vestigingen in Eindhoven en Amstelveen. Binnenkort wordt het team van EIFFEL versterkt door Bas Winkels.

Nadat Winkels in 2006 zijn bachelor Bedrijfseconomie had afgerond aan Hogeschool Saxion, begon hij aan Nyenrode Business University aan de pre-master Accountancy, die hij in 2009 voltooide. Gedurende deze periode werkte hij daarnaast voor Ernst & Young, het tegenwoordige EY. Als onderdeel van de auditafdeling hield hij zich voor uiteenlopende klanten – zoals banken, pensioenfondsen, vastgoedbedrijven en gemeenten – bezig met diverse controles, waaronder jaarrekeningen en rechtmatigheidschecks.

Na het afronden van zijn pre-master begon hij, wederom bij Nyenrode, aan de master Controlling. Tevens maakte hij toen de overstap van Ernst & Young naar zorgverzekeraar Menzis. Daar ging hij, in nauwe aansluiting op zijn studierichting, aan de slag als Controller. Hierbij richtte hij zich op thema’s als concern control, managementinformatie, ERM (enterprise risk management), Solvency II en ORSA (own risk and solvency assessment). In 2012 rondde hij zijn master af en groeide hij bij Menzis door tot Senior Business Controller. Vanuit deze rol was hij onder meer bezig met Business Control, GRC (governance, risk en compliance) en managementtraining.

Bas Winkels en Elske Mouw - EIFFEL

In 2014 begon Winkels aan zijn laatste functie bij Menzis, waarin hij werkte als programmamanager Horizontaal Toezicht. In dat jaar startte de verzekeraar samen met Rijnstate, Martini ziekenhuis, Ziekenhuis Groep Twente en PwC het initiatief Horizontaal Toezicht in de zorg. “Doel was te onderzoeken of Horizontaal Toezicht in de zorg mogelijk was, en onder welke voorwaarden. Daarbij streefden de partijen naar brede erkenning van dit initiatief in de ziekenhuissector. Dit was de eerste pilot in Nederland.” De proef bleek een succes, zoals Winkels uitlegt: “Horizontaal Toezicht is ondertussen een landelijk traject, georganiseerd vanuit de koepelorganisaties NVZ, NFU en ZN, met directe betrokkenheid van het ministerie van VWS en de NZa. Er zijn landelijke richtlijnen opgesteld voor Horizontaal Toezicht. De implementatie binnen de ziekenhuissector is gestart.”  

De expertise die Winkels gedurende het project opdeed, zal hij nu gaan inzetten bij EIFFEL: “Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van zorguitgaven, waarbij gefundeerd vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars centraal staat. Winkels was onder andere betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden van Horizontaal Toezicht binnen de zorgsector en heeft actief bijgedragen om dit initiatief naar een landelijk niveau te krijgen. Nu gaat hij samen met EIFFEL bijdragen aan de implementatie van dit concept bij ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zorgverzekeraars”, aldus Elske Mouw, Business unit manager Overheid bij EIFFEL. 

Mouw is dan ook blij met de komst van Winkels: “Met zijn uitgebreide ervaring als programmamanager Horizontaal Toezicht bij Menzis en na succesvolle begeleidingstrajecten richting Horizontaal Toezicht bij ziekenhuizen en GGZ-instellingen, richt hij zich vanaf 1 mei 2018 vanuit EIFFEL op het implementeren van Horizontaal Toezicht binnen de zorg.”