Nederlandse experts introduceren de Best Value aanpak in Tsjechië

17 april 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Best Value Europe (BVE), een Nederlandse organisatie die zich inzet voor het verspreiden en ontwikkelingen van het Best Value gedachtegoed door Europa, heeft de innovatieve aanpak nu ook in Tsjechië geïntroduceerd. 

Best Value is een methode voor het behalen van resultaat in (project)organisaties. De principes van Best Value zijn simpel, maar wijken sterk af van hoe projectmanagers en inkopers in de Westerse wereld gewend zijn te werken. De traditionele aanpak om ‘control’ te houden op projecten focust zich op regels, controles en toezicht. Dit leidt volgens de bedenkers van Best Value tot hogere kosten, meer bureaucratie en minder werkplezier. 

De nieuwe inkoopmethodiek – bedacht door Dean Kashiwagi van de Universiteit van Arizona – stelt dat regels, controles en toezicht veel kosten met zich mee brengen, maar weinig toegevoegde waarde. In plaats van het zoeken naar zekerheid in regeltjes, contracten en toezicht, zet Best Value vakmanschap, transparantie en accountability centraal om resultaten te behalen. “De resources die in de traditionele aanpak nodig zijn voor regelgeving, controles en inspecties, kunnen met Best Value worden ingezet ter verhoging van de kwaliteit,” aldus Susan van Hes, directeur van Best Value Europe. “Dit leidt tot meer kwaliteit en creativiteit en dus een betere concurrentiepositie.” 

De aanpak gaat uit van een degelijke en logische voorbereiding van een contract en het creëren van een transparante omgeving, zodat de leverancier als expert in staat gesteld wordt om maximaal kwaliteit te leveren waarbij hij de scope minimaliseert. Dit heeft als resultaat dat beide partijen aan het einde van de rit meer verantwoordelijkheid nemen. 

Nederlandse experts introduceren de Best Value aanpak in Tsjechië

Best Value nu ook in Tsjechië

In Nederland heeft Best Value in rap tempo aan terrein gewonnen, vooral in de bouw- en infrastructuursector. De primeur vond plaats bij Rijkswaterstaat, inmiddels hebben tientallen overheidsorganisaties en private bedrijven de aanpak omarmd voor het organiseren en beheren van inkooptrajecten. Na de mooie resultaten van Best Value-projecten in Nederland, en een succesvolle introductie van Best Value in Noorwegen, zet nu ook Tsjechië de eerste stappen richting het toepassen van Best Value.

Volgens Dufek Zdenek, directeur van de Civil Engineering Faculteit van de Universiteit van Brno, brengt de Best Value-aanpak grote kansen met zich mee voor organisaties in het land. “De Best Value-aanpak kan de focus op kwaliteit binnen de markt verhogen”, aldus Dufek. Meer nog dan in Nederland heerst er in Tsjechië een ‘controlecultuur’, onder andere ingegeven door het verleden. Dit heeft ertoe geleid dat in nagenoeg alle inkooptrajecten geselecteerd wordt op prijs. De bouwmarkt in Tsjechië worstelt met de (te) lage prijzen en de daaruit voortvloeiende ondermaatse kwaliteit. “Een kentering is noodzakelijk.” 

Om de aanpak te introduceren bij betrokkenen in het land, vroeg de Universiteit van Brno twee Nederlandse experts – Susan van Hes, directeur van Best Value Europe en Albert Mulder, BVE associate – om naar Tsjechië af te reizen om daar een groep inkopers en projectleiders van universiteiten, het ministerie en regionale overheden te trainen in de Best Value-aanpak. Van Hes is een van de voorlopers in het vak – ze heeft meer dan 60 Best Value-projecten op haar naam staan en heeft inmiddels meer dan 800 mensen opgeleid in de aanpak. Mulder heeft meer dan vijftien jaar ervaring in business, inkoop en ICT, en is sinds begin 2016 verbonden aan Best Value Europe. 

Na de training zijn verschillende Tsjechische experts aan de slag gegaan met Best Value – deze eerste practitioners worden hierbij ondersteund door Best Value Europe. De eerste projecten bevinden zich in de sectoren bouw, facility services en ICT.

De komende maanden verzorgt Best Value Europe nog trainingen in Praag en Brno. Ook worden de Tsjechische professionals op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen door middel van artikelen, online nieuwsbrieven en uitnodigingen voor kennissessies.

Gerelateerd: Steeds meer hybride vormen van Best Value Procurement ontstaan.