BearingPoint IT Advisory is de regiepartner voor digitale transformatie

16 april 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De IT Advisory-praktijk van BearingPoint helpt klanten met het ontwikkelen en uitvoeren van digitale strategieën. Om digitale transformatietrajecten tot een goed einde te brengen, wordt advies gecombineerd met sturing en inhoud – “Regie voeren is het sleutelwoord”, aldus John Septer, hoofd van BearingPoint’s IT Advisory tak in Nederland. 

“‘Hoe maak ik strategie tastbaar en concreet?’, dat is een van de meest gestelde vragen die we krijgen van opdrachtgevers”, zegt John Septer, die al meer dan tien jaar ervaring heeft opgedaan in business IT. “Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden, maar ook veel afhankelijkheden die dit niet eenvoudig maken.” Willen organisaties succesvol blijven sturen tijdens complexe IT-veranderingen, dan doen ze er volgens Septer verstandig aan om een regiepartner aan te stellen. Hij licht verder toe: “Een regiepartner helpt het vormgeven, adviseren en ondersteunen van keuzes om uiteindelijk succesvol en onderbouwd de juiste stappen te maken. Een regiepartner zorgt er ook voor dat de verschillende belanghebbenden op de hoogte zijn, begrip hebben voor keuzes en weten waar de organisatie naartoe gaat. Controle is het sleutelwoord.”

Naast het “in control” zijn, is het van groot belang om een optimale vertaling te maken naar ‘capabilities’ die nodig zijn om de juiste waarde te kunnen genereren. Septer licht toe: “Capabilities staan voor technologie, de mens, het proces, content en data. Deze vijf aspecten van een capability staan allemaal in verbinding met elkaar en zijn daardoor randvoorwaardelijk voor succes. Het is een grote puzzel die in elke situatie anders is, waarbij de huidige volwassenheid van een organisatie op het gebied van mens en technologie een belangrijke factor is. Dat maakt het complex – maar zeker niet onoplosbaar.” 

BearingPoint IT Advisory

Septer geeft aan hoe de IT Advisory-praktijk van BearingPoint kan helpen met de daadwerkelijk vertaling van de strategie naar concrete plannen. “Over de vijf aspecten van een capability zorgen wij voor de juiste vertalingen, alsook voor een duidelijke aanpak en uitvoering. Daarbij wordt altijd de link gelegd met de gestelde doelstellingen (strategie) binnen de organisatie en wordt ook voldoende draagvlak gecreëerd voor de noodzakelijke activiteiten.”

De dienstverlening van BearingPoint IT Advisory bestaat uit verschillende proposities en helpt klanten met onder andere: het opzetten van een digitaal bedrijfsmodel, agile manier van werken en het bijbehorende bestuurlijke model, softwareselectie gebaseerd op prototyping, IT gerelateerde volwassenheidscan op technologie en de mens, (ERP) systeemimplementaties en verandermanagement, uitrol van een omnichannel commerce platform en het invullen van de rol van Digital Officer/Digitale Solution Architect. 

Om tot een succesvol resultaat te komen, combineert BearingPoint verschillende competenties binnen het IT Advisory-team. “We bieden bedrijven een onafhankelijke kijk, begeleiding en advies op digitale transformatietrajecten. Regie voeren is het sleutelwoord, waarbij sturing en inhoud gecombineerd ingebracht worden. Samen met de klant maken we het verschil!”, sluit Septer af.