Selwyn Moons en Peter van Uhm versterken PwC Advisory | Public Sector

20 februari 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

PwC heeft twee senior experts toegevoegd aan zijn adviespraktijk: Selwyn Moons en Peter van Uhm. Beide nieuwe PwC’ers beschikken over een schat aan ervaring binnen het publieke domein en hebben zich aangesloten bij de Public Sector-adviesgroep van het bureau. 

Selwyn Moons

Per 1 januari 2018 is Selwyn Moons als partner toegetreden tot de Consulting-praktijk van PwC. Moons bekleedde hiervoor lange tijd prominente posities binnen de Rijksoverheid. In zijn voorgaande functie was hij bijna vier jaar adjunct-directeur van de afdeling Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (2014-2017). Het team waarover hij de leiding had telde 45 medewerkers en werkte met een jaarbudget van €450 miljoen. De managementverantwoordelijkheden van Moons richtten zich hierbij op ontwikkeling binnen de financiële sector, infrastructuur, het Dutch Good Growth Fund – bedoeld voor Nederlandse mkb'ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten – en HRM.

Eerder werkte hij ook al voor het Ministerie van Economische Zaken – achtereenvolgens als beleidsadviseur (2005-2006) en senior econoom (2006-2009) – en voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – als hoofd van de globalisatieafdeling en hoofd-handelseconoom (2009-2012). Gedurende deze periode gaf hij bovendien als docent les aan de Nyenrode Business Universiteit (2010-2012). 

De afgelopen vijf jaar was Moons daarnaast druk met het behalen van zijn PhD aan het Institute for Social Studies van de Erasmus Universiteit, die hij recentelijk afrondde met het publiceren van zijn proefschrift over de heterogene effecten van economische diplomatie. Nu hij dit promotieonderzoek heeft afgerond, is hij toegetreden tot de adviestak van PwC: “Recent gepromoveerd en met dertien jaar ervaring binnen het Rijk op zak, ben ik een partner die de frisse blik van een externe bezit maar zich uitstekend kan inleven in de beleidscontext. Grote maatschappelijke vraagstukken die vragen op publieke interventie vragen er ook om dat die interventie solide is. Ik zorg er graag voor dat de publieke inzet zo effectief mogelijk is”, aldus Moons. 

Bij het Big Four-kantoor richt Moons zich op de dienstverlening met betrekking tot crisismanagement binnen de publieke sector en geeft hij daarnaast leiding aan het Publiek Sector Finance-team. Hierbij specialiseert hij zich in financiering en investeringsfondsen (van beleidsdoel naar instrument), beleidsadvies (nationaal en internationaal), beleidsuitvoering, -structurering en -uitvoering en crisismanagement: “Mijn brede achtergrond en ervaring binnen het Rijk maken mij erg geschikt als uitvoeringspartner van beleid of om mee te kijken voor een constructief kritische second opinion. Het uitgangspunt is het verbeteren van beleid: van draagvlak tot uitvoerbaarheid. Dit sluit aan bij mij passie voor het maken van impact: meer waarde toevoegen aan publieke instrumenten.” 

Selwyn Moons en Peter van Uhm - pwc

Peter van Uhm

Ook Peter van Uhm heeft zich begin dit jaar verbonden aan PwC. Van 2008 tot 2012 bekleedde Van Uhm als commandant der Strijdkrachten de allerhoogste positie binnen het Nederlandse leger. Dit als afsluiting van maar liefst veertig dienstjaren waarin hij de ene na de andere promotie maakte. Zijn carrière binnen defensie begon in 1972, toen hij in Breda begon aan zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie. Hij was daarbij onder meer gemotiveerd door de verhalen die hij in zijn jeugd hoorde over de bevrijding in 1944 van zijn geboortestad Nijmegen.

In 1983 werd Van Uhm als compagniescommandant van de A-compagnie van het 44 Pantserinfanteriebataljon – ook bekend als Dutchbatt – uitgezonden naar Libanon. In de daaropvolgende jaren (1984-1986) voltooide hij aanvullende militaire opleidingen (Stafdienst en Hogere Militaire Vorming), waarna hij werd gepromoveerd tot majoor. Enkele jaren later groeide hij door tot luitenant-kolonel en was hij korte tijd liaisonofficier van Defensie op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarna hij als hoofdofficier en hoofd Plannen onderdeel uitmaakte van de chef-staf van het 1e Legerkorps. 

In 1994 kreeg hij het bevel over het 11 infanteriebataljon Luchtmobiel Garderegiment Grenadiers en Jagers en in 1995 promoveerde hij wederom, ditmaal tot kolonel. In 2000 en 2001 was Van Uhm vanuit de rang van brigadegeneraal gestationeerd in het hoofdkwartier van de Stabilization Force in Sarajevo, waar hij de rol had van Assistant Chief of Staff Joint Military Affairs, waarna hij de leiding kreeg over de 11 Air Manoeuvre Brigade. Van Uhm werd in 2003 binnen de Landmachtstaf aangesteld als plaatsvervangend directeur Beleid en Plannen, en werd daarna in de rang van generaal-majoor benoemd tot directeur op het gebied van Beleid en Plannen. In het jaar daarop werd hij achtereenvolgens commandant Operationeel Commando en commandant Landstrijdkrachten, waarbij hij in het laatste geval ook werd bevorderd tot luitenant-generaal. 

In 2008 begon Van Uhm aan de bekroning van zijn decennialange dienst, toen hij luchtmachtgeneraal Dick Berlijn – die vandaag de dag verbonden is aan Deloitte – opvolgde als commandant der Strijdkrachten, waarbij hij tegelijk werd bevorderd tot generaal. Aan zijn tijd als opperbevelhebber binnen het leger kwam een einde op 28 juni 2012, toen hij het commando overdroeg aan generaal der genie Tom Middendorp. Bij dit afscheid ontving Van Uhm de versierselen van commandeur met de Zwaarden in de Orde van Oranje-Nassau en werd hij benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin.

Deze onderscheidingen ontving hij bovenop de vele andere erkenningstekens die hij verdiende tijdens zijn vele dienstjaren, waaronder medailles van de NAVO, de VN en verscheidene andere (internationale) toekenningen. Na zijn vertrek bij het leger bekleedde Van Uhm tijdens de inhuldigingsceremonie van Willem-Alexander tot koning op 30 april 2013 nog het ambt van wapenkoning. In datzelfde jaar werd hij ook lid van de Raad van Toezicht van Nationaal Park de Hoge Veluwe en sinds vorig jaar heeft hij ook een commissariaat bij defensiebedrijf Thales Nederland.

Bij PwC is Van Uhm aangesteld als senior adviseur. Hij richt zich in samenwerking met PwC director Sylvie Bleker, tevens hoogleraar compliance aan de VU Amsterdam, op het uitbouwen van de dienstverlening op het gebied van crisismanagement. Hierbij kan hij ongetwijfeld putten uit de decennialange ervaring die hij op dit gebied opdeed gedurende zijn indrukwekkende carrière binnen het leger.