Vermogen van superrijken en miljardairs door grens van $6 biljoen

23 november 2017 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door een groei van 17% is het gezamenlijke vermogen van miljardairs uit de VS, Europa en Azië voor het eerst door de grens van $6 biljoen gebroken. Het kapitaal van miljardairs blijkt veel sneller te groeien dan dat van minder vermogenden. In totaal zijn er binnen de drie regio’s nu 1.542 miljardairs, waarvan dit jaar voor het eerst het grootste deel afkomstig is uit Azië. Dit zijn enkele van de voornaamste bevindingen uit een recent onderzoek van PwC en UBS.

PwC en UBS baseren de bevindingen uit zijn rapport ‘Billionaires insights 2017: New value creators gain momentum’ op verschillende data uit de markt. Onder andere op gegevens afgeleid van de Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI AMWI Index) waarop de welvaart in 47 opkomende en volwassen markten wordt bijgehouden. Er werd in het onderzoek gekeken naar miljardairs uit drie regio’s: de VS, Europa en Azië. 

Rijken worden rijker

Het onderzoek maakt duidelijk dat miljardairs zich in een gunstige positie bevinden om te profiteren van de huidige marktomstandigheden. Zo is de welvaartsgroei onder deze groep superrijken dubbel zo hoog als de gemiddelde groei in de MSCI AMWI Index. Terwijl de rijkdom van miljardairs steeg met 17%, was de gemiddelde groei op de Index 8,5%. De 17% groei staat gelijk aan zo’n $900 miljard en met deze vermeerdering breekt het verzamelde vermogen van alle miljardairs voor het eerst door de grens van $6 biljoen. 

Hiermee onderschrijven de onderzoekers het breedgedragen idee dat de kloof tussen de rijken en de rest van de wereld groeiende is. Dit wordt nog eens bevestigd door de versnelling van het groeitempo van het opgetelde vermogen van miljardairs wereldwijd. Zo duurde het tot 2005 alvorens hun gecombineerde vermogen meer dan $2 biljoen waard was. Elf jaar later was deze waarde reeds verdrievoudigd, daarbij bovendien niet gehinderd door de wereldwijde financiële crisis die zich gedurende deze periode voltrok.

Vermogen miljardairs presteert in 2016 beter dan de MSCI AC World Index

Kloof na de crisis

Volgens een ander onderzoek, de achtste editie van het CSRI Global Wealth Report van het Credit Suisse Research Institute (CSRI), was de geografische dekking van waardegroei in de eerste jaren van deze eeuw wijder verspreid dan ooit tevoren. Opwaartse trends waren zichtbaar in zowel de financiële als de niet-financiële vermogenscategorieën en opkomende economieën begonnen zich te ontpoppen tot sterke wereldspelers. Bovendien wisten alle lagen van de samenleving te profiteren van de opbrengst. Terwijl tussen 2000 en 2007 het wereldwijde gemiddelde vermogen per volwassene per jaar met 7% steeg, deed de onderste helft van hen het gemiddeld nog beter: het mediane vermogen per volwassene nam per jaar met 12% toe. Aan deze periode kwam in 2007 een abrupt einde toen de financiële crisis 12,6% van de wereldwijde rijkdom in rook liet opgaan.

Sindsdien neemt de vermogensongelijkheid overal ter wereld weer toe. Hoewel de wereldwijde groei werd hervat, ligt het tempo nog niet half zo hoog als voor 2007. Sterke groei is vooral afkomstig van de mensen die al heel veel hebben. De onderzoekers van CSRI rekenden uit dat de rijkste procent van de wereldbevolking dit millennium aanving met 45,5% van het wereldwijde vermogen in hun bezit. Inmiddels bezit deze fractie van de mensheid met 50,1% net iets meer dan de overige 99%.

Wereldwijde branchedistributie van vermogen 2015-2016

Inkomstenbronnen

Nadat het totale vermogen van de superrijken vorig jaar licht afnam, was er in 2016 weer sprake van forse groei. Gekeken naar de belangrijkste aanjagers van de aanzienlijke stijging, staat het herstel van de wereldeconomie duidelijk voorop. Zo blijkt dat er in iedere onderscheiden sector verbeteringen zijn behaald ten opzichte van een jaar eerder. Dit terwijl de opbrengst tussen 2014 en 2015 nog binnen bijna alle segmenten afnam. Het grootste deel van de extra waarde was in 2016 afkomstig uit het consumenten- en retailsegment, waar 6% meer werd verdiend dan een jaar eerder, en uit het technologiesegment, waar maar liefst 23% meer binnenkwam dan in 2015. Ook de financiële dienstverleningssector, waarbinnen 16% groei werd behaald, leverde een belangrijke bijdrage. De grootste stijging vond met 31% plaats in het grondstoffensegment. Andere belangrijke factoren voor de kapitaalvergaring tijdens 2016 waren de financiële marktschommelingen en veranderende wisselkoersen. 

Regio’s

In het onderzoek zijn ook vergelijkingen gemaakt tussen de drie onderzochte regio’s. Opgeteld komt het totale aantal miljardairs in de drie gebieden uit op 1.542. De VS is van alle landen ter wereld met afstand het beste vertegenwoordigd met maar liefst 563 miljardairs. Aangezien er hier in 2016 39 miljardairs bijkwamen en er 14 de status van miljardair kwijtraakten, zijn dat er 25 meer dan een jaar eerder. In Europa bleef het aantal relatief stabiel. Er kwamen 24 miljardairs bij terwijl er 21 verdwenen, waarmee het aantal op 342 uitkwam.

In Azië vond met een stijging van 23% ondertussen wel een flinke groei plaats. 162 nieuwe miljardairs en 45 Aziaten die juist niet langer miljardair zijn, zorgden er samen voor dat er aan het einde van 2016 637 miljardairs waren in Azië. Met 218 stuks levert China van alle Aziatische landen veruit het grootste aantal miljardairs, op grote afstand gevolgd door India, waar precies 100 miljardairs werden geteld. 

Netto verandering in aantal miljardairs per regio 2015-2016;

Vermogensgroei

Onder de drie vergeleken regio’s leidt de VS niet langer wanneer het aankomt op het aantal miljardairs. Voor het eerst telt Azië dit keer meer miljardairs, al is de VS nog altijd met zeer grote afstand het land met de meeste miljardairs. Ook leidt de VS nog altijd wanneer er gekeken wordt naar de totale hoeveelheid geld die de miljardairs bezitten. Een aanzienlijke groei van 15% bracht het totale vermogen van de Amerikaanse miljardairs op $2,7 biljoen. In Europa was de groei – met 5% van $1,2 naar $1,3 biljoen – aanzienlijk bescheidener. In Azië daarentegen, steeg het vermogen ruim twee keer zo hard als in de VS en maar liefst zes keer zo snel als in Europa. Een groei van niet minder dan 31% resulteerde in een stijging van $1,5 biljoen naar net geen $2 biljoen. 

Oud geld versus nieuw geld

Er is ook gekeken naar de opbouw van de groep onderzochte miljardairs. Hierbij werd een tweedeling gemaakt tussen de zogenaamde ‘self made’ miljardairs en de ‘multigenerational’ miljardairs. Dat wil zeggen tussen mensen die hun kapitaal zelf hebben vergaard en mensen die het (hoofdzakelijk) hebben geërfd – oftewel tussen nieuw geld en oud geld. In de VS wist een kleine 70% van de miljardairs zijn vermogen zelf te verdienen terwijl bij de overige ruim 30% het meeste geld zich al in de familie bevond. Het gemiddelde vermogen onder beide groepen steeg met 10%. Bij de ‘self made billionaires’ levert dit een stijging van $4,5 naar $4,9 miljard op en bij de ‘multigenerationals’ van $4,3 naar $4,8 miljard. 

Regionale vermogensdynamiek 2016 onder miljardairs

In Azië ligt het aandeel nieuw geld nog hoger. Hier sprokkelde zo’n 80% zijn eigen rijkdom bij elkaar terwijl de overige 20% het van voorouders overnam. Deze geboren miljardairs zijn gemiddeld wel wat kapitaalkrachtiger dan hun nieuwe collega-miljardairs en zagen hun vermogen het afgelopen jaar bovendien een stuk sneller stijgen. Terwijl de ‘nieuwe rijken’ hun gemiddelde saldo met 6% zagen toenemen van $2,8 naar $3 miljard, beleefden de ‘oude rijken’ 18% groei, genoeg om het gemiddelde vermogen te laten stijgen van $3,2 naar $3,8 miljard.

In Europa steekt de verdeling tussen oud en nieuw geld schril af tegen die in de VS en Azië. Het is de enige van de drie regio’s waar, zowel qua aantal miljardairs als de totale hoeveelheid vermogen die ze bezitten en de groei daarvan, het oude geld het nog altijd wint van het nieuwe geld. Van de 342 miljardairs vallen er 163 in de categorie ‘nieuw geld’ en 179 in de categorie ‘oud geld’. Gemiddeld gezien bezitten de ‘oude rijken’ $4 miljard, zo’n 6% meer dan de $3,8 miljard van een jaar geleden. Ondertussen steeg het gemiddelde vermogen van de ‘nieuwe rijken’ met 5% van $3,5 naar $3,7 miljard. 

Vooruitzichten

In het CSRI Global Wealth Report van Credit Suisse worden ook voorspellingen gedaan over de wereldwijde vermogensontwikkeling voor de komende vijf jaar. De onderzoekers verwachten dat de vermogensgroei voorlopig met het tempo van de afgelopen vijf jaar door zal gaan. Hierbij zijn de vooruitzichten voor miljonairs wederom rooskleuriger dan voor de rest van de wereldbevolking. Zo voorziet men dat het aantal miljonairs de komende vijf jaar met in totaal 22% zal groeien, terwijl de onderste groep op Credit Suisse’s welvaartspiramide, bestaande uit mensen met minder dan $10.000 aan eigen vermogen, naar verwachting met slechts 4% zal krimpen. 

Ook in ons eigen land hoeven we, wanneer het gaat om de ontwikkeling van hun vermogen, geen medelijden te hebben met de (super)rijken. Uit onderzoek van Capgemini kwam onlangs naar voren dat in 2016 het aantal Nederlandse dollarmiljonairs toenam met 13,7%. Alleen in Rusland werd een hoger groeitempo gerealiseerd. Wereldwijd zijn er volgens Capgemini zo’n 16,5 miljoen dollarmiljonairs.