Nederland in top drie landen wereldwijd met snelste miljonairsgroei

16 november 2017 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederland deelt de tweede plaats op de lijst van landen waar het aantal miljonairs het afgelopen jaar het snelste is gegroeid met Indonesië. Alleen in Rusland verliep de stijging nog sneller. Hoewel vermogensbeheerders gunstige rendementen weten te behalen, blijft de klanttevredenheid bij veel miljonairs achter vanwege hoge kosten en vraag naar completere dienstverlening. Zo valt te lezen in de nieuwste editie van Capgemini’s ‘World Wealth Report’.

Voor welgestelden is het heel gebruikelijk om een deel van hun vermogen uit te zetten in de markt om zo te proberen rendement te behalen. Dikwijls doen zij dit door hun geld onder beheer te brengen bij vermogensbeheerders die er vervolgens mee gaan beleggen. Met het World Wealth Report biedt wereldwijde tech- en outsourcingadviseur Capgemini een benchmark voor de vermogensbeheerbranche, waarin wordt gekeken naar de ontwikkeling van het vermogen van miljonairs en de wereldwijde (economische) omstandigheden die hierop invloed hebben. Voor deze 21e editie werd de respons verzameld van meer dan 2.500 miljonairs (in Amerikaanse dollars), oftewel ‘high net worth individuals’* (HNWI’s), afkomstig uit Noord- en Latijns-Amerika, Europa en Azië Pacific.

Belangrijke markten met sterke HNWI-populatiegroei, 2015-2016

Nederland in de top

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland tot de landen met de snelst groeiende miljonairspopulaties behoort – net zoals vorig jaar. In 2016 nam het aantal HNWI’s in ons land toe met 13,7% en kwam daarmee uit op ongeveer 232.000. Aangezien Indonesië precies hetzelfde groeipercentage noteert, deelt Nederland zijn tweede plek met de Zuidoost-Aziatische archipel. In Rusland groeide het aantal miljonairs met 19,6% zelfs nog een stuk sneller, nadat het aantal daar in 2015 nog licht was afgenomen. Naast dat het aantal Nederlandse miljonairs toenam, vond er ook een stijging van 14,2% plaats in hun totale vermogen.

John Castel, sectorexpert Financial Services bij Capgemini Consulting, licht de hoge notering van Nederland toe: “Het is opvallend dat de Nederlandse miljonairs zo goed presteren. Ze hebben blijkbaar een neus voor de juiste investeringen waar ze groei kunnen realiseren en ook de vastgoedprijzen maken een gunstige ontwikkeling door. Daarnaast verdienen hun vermogensbeheerders een pluim. Wereldwijd zien we dat vermogensbeheerders ondanks het behaalde rendement een extra stap moeten maken.” De groei kan daarnaast mede worden verklaard aan de hand van de manier waarop zij hun beleggingen wereldwijd spreiden, de beschikbaarheid van kredieten in de markt door de lage rentestand, de groeiambities van de miljonairs en de goed presterende beleggingscategorieën.

Aantal HNWI’s, 2010-2016 (per regio)

Wereldwijde groei

Wereldwijd gezien nam het aantal HNWI’s ook toe, maar dan natuurlijk een stuk minder snel dan in deze top drie. Wel was er met een groei van 7,5% een snellere stijging dan een jaar eerder, toen de toename uitkwam op 4,9%. Een vergelijkbare groeiversnelling vond plaats ten aanzien van hun gecombineerde vermogen, dat met 8,2% meer dan twee keer zo hard steeg als het jaar ervoor (4%).

Ingezoomd op de drie belangrijkste regio’s – Azië, Europa en Noord-Amerika – blijkt dat Europa en Noord-Amerika een snellere groei beleven dan Azië, dat vorig jaar nog de grootste stijging noteerde. In Noord-Amerika was de groei van het aantal miljonairs met 7,8% het grootst, op de voet gevolgd door Europa met 7,7% en op iets meer afstand door Azië met 7,4%. Hun opgetelde vermogen steeg in Europa en Azië Pacific met 8,2% en in Noord-Amerika met 8,1%. Alle HNWI’s samen hadden in 2016 een vermogen van zo’n $63,5 biljoen, $4,8 biljoen meer dan een jaar geleden.

 Financiële vermogen van HNWI’s, 2010-2016

Vermogensbeheerders

Een aanzienlijk grotere stijging vond plaats in de waarde van de beleggingen die vermogensbeheerders namens de miljonairs beheren. Deze kwam in 2016 uit op maar liefst 24,3%, waarmee het rendement van goedkopere investeringen in passieve indexfondsen ruim werd overtroffen. Eerder dit jaar bracht de Boston Consulting Group al naar buiten dat de waarde van de opgetelde portefeuille van private equity-kantoren was gestegen tot zo’n $2.500 miljard.

Ondanks deze sprekende resultaten, geven veel dollarmiljonairs aan ontevreden te zijn over de dienstverlening die hen wordt geboden. Slechts 56,3% van hen geeft aan tevreden te zijn met de diensten van hun vermogensbeheerder en niet meer dan 58,5% vindt dat het kantoor dat door deze vermogensbeheerder wordt vertegenwoordigd voldoet aan de verwachtingen. In Noord-Amerika is men gemiddeld gezien het meest tevreden met de dienstverlening van de kantoren en hun vermogensbeheerders, met respectievelijk 69,8% en 66,6%. In Japan is men duidelijk het minst tevreden, met tevredenheidspercentages van respectievelijk niet meer dan 46,4% en 42,9%. Hiermee is het ook de enige regio waar de meerderheid van de HNWI’s aangeeft ontevreden te zijn. In Azië Pacific, Latijns-Amerika en Europa liggen de percentages dicht bij het wereldwijde gemiddelde in de buurt.

HNWI-tevredenheid met Vermogenskantoor en hun primaire vermogensbeheerder, Q2 2017 (wereldwijd)

BigTech

Naast dat ze niet blij zijn met de in hun ogen beperkte opties, geven de HNWI’s aan moeite te hebben met de alsmaar stijgende kosten van de dienstverlening. Mede vanwege deze lage mate van tevredenheid is het voor BigTechs – oftewel grote datagedreven technologiebedrijven afkomstig van buiten de traditionele financiële dienstverlening, zoals Google en Apple – momenteel een gunstig moment om de vermogensbeheermarkt te betreden. Ruim de helft van de HNWI’s (56,2%) laat weten ervoor open te staan hun vermogen te laten beheren door BigTech-bedrijven. Deze groep hoopt daarbij op efficiëntere dienstverlening en meer transparantie, innovatie en online-mogelijkheden.

De BigTechs hebben twee mogelijkheden wat betreft hun toetreding tot de markt. Enerzijds kunnen ze proberen zelf expertise op het gebied van vermogensbeheer in huis te halen, maar anderzijds is het ook mogelijk een samenwerkingsverband aan te gaan met traditionele vermogensbeheerders en zo hun cijfers voor klanttevredenheid weer omhoog te helpen. “Kantoren die in staat zijn vermogensbeheer-expertise te combineren met BigTech klantbeleving-skills, zouden koploper kunnen worden door werkelijk innovatieve diensten aan te bieden”, stelt Anirban Bose, Corporate Vice President bij Capgemini.

Hier voegen de onderzoekers nog aan toe dat de samenwerking met BigTechs kan zorgen voor grootscheepse branche-disruptie. Ook bestaat het risico in een rechtstreekse concurrentiestrijd te belanden met andere BigTech-spelers. Capgemini benadrukt daarom dat het belangrijk is dat vermogensbeheerders zich bij het ontwikkelen van hun vaardigheden richten op technologieën die schaalbaar zijn, zodat ze in de toekomst hun concurrentievoordeel ten opzichte van BigTech-partijen kunnen vasthouden.

Wereldwijde aantal individuen per inkomensklasse (2016) en groei (2015-2016)

Rijk, rijker, rijkst

Ondanks dat de BigTechs nog altijd niet officieel hun komst naar de sector hebben aangekondigd, zijn traditionele marktpartijen zich bewust van de potentiële nieuwe spelers op de markt. Parallel aan de zojuist genoemde twee mogelijke opties voor BigTechs, lopen de meningen over de impact die deze bedrijven zullen hebben onder hen echter uiteen. Een extra reden voor vermogensbeheerders om in zee te gaan met deze BigTechs, zou kunnen zijn om de loyaliteit onder de grootste groep HNWI’s te vergroten. Deze groep, bestaande uit individuen die tussen de $1 miljoen en $5 miljoen aan vermogen bezitten, is goed voor 90% van alle HNWI’s en is daarmee een zeer belangrijke doelgroep voor vermogensbeheerders. Aangezien het onderzoek laat zien dat zij veel minder snel geneigd zijn hun vermogensbeheerder aan anderen aan te raden dan de HNWI’s uit de twee andere, nog welvarendere categorieën, is hier bovendien nog veel ruimte voor verbetering.

Gekeken naar de drie categorieën waarin Capgemini de miljonairs verdeeld, tonen zich ook andere opvallende verschillen. Ondanks dat de zojuist genoemde groep ‘millionaires next door’ – zoals Capgemini ze aanduidt – 90% van alle HNWI’s omvat, bezitten zij samen niet meer dan 43% van het geld van alle miljonairs. De middelste groep met individuen met een vermogen tussen de $5 miljoen en $30 miljoen, oftewel de ‘mid-tier millionaires’, bevat 9% van alle HNWI’s en 22,5% van het geld. De rijkste categorie miljonairs bevat iedereen met meer dan $30 miljoen en bevat niet meer dan 1% van alle HNWI’s. Desondanks bezitten zij maar liefst 34,5% van het geld dat alle HNWI’s opgeteld bezitten.

* Onder dollarmiljonairs of high net worth individuals worden mensen verstaan met een vrij belegbaar vermogen van minimaal $1 miljoen – hun eerste woning, collecties en (duurzame) consumentengoederen niet meegerekend.