Management consulting markt van India tussen $1,4 en $2,1 miljard

21 november 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Volgens onderzoek van twee verschillende analisten groeit de managementadviesmarkt in India nog altijd in hoog tempo verder. Afhankelijk van welke definitie en maatstaf men hanteert, wordt de markt momenteel gewaardeerd tussen de $1,4 miljard en $2,1 miljard.

Volgens Statista komt de waarde van de markt in 2017 maximaal uit op zo’n $1,4 miljard. Een analyse van de analist wijst daarnaast uit dat de sector tussen 2016 en 2017 met 9% is gegroeid. Hiermee nam de omvang van de branche sneller toe dan in het jaar ervoor, toen er 5% groei werd gerealiseerd. De extra groei die het afgelopen jaar werd behaald, wordt breed toegeschreven aan het pro-business beleid van minister-president Modi.

Aanhoudende groei

Tussen 2013 en 2014, in de aanloop naar Modi’s verkiezing, lag het groeitempo met 17% volgens Statista zelfs nog hoger. De daaropvolgende vertraging naar 5% zou de indruk kunnen wekken dat de markt zijn maximale omvang aan het bereiken was. Modi’s liberalisatiebeleid heeft echter gezorgd voor nieuwe businessmogelijkheden voor zowel binnen- als buitenlandse klanten van managementadviseurs. Als gevolg daarvan is de vraag naar externe expertise vanuit deze klanten toegenomen. Terwijl Modi zijn privatiseringsmaatregelen voortzet, voorspellen analisten dat de snelle opkomst van de markt de komende maanden voortzet, wederom met een groeipercentage van 9%. De onderzoekers verwachten dat de markt hiermee tegen het einde van 2017 een waarde zal hebben van ruim $1,5 miljard.

De management consulting markt van India

Volgens een andere analist, Source Global Research, was 2016 al helemaal een goed jaar voor de adviesbranche van India. Daarin werd ten opzichte van 2015 een groei van 13,9% geboekt, zodat de totale marktwaarde uitkwam op $2,13 miljard. Terwijl de Indiase economie als geheel nog altijd groeicijfers laat zien die kunnen concurreren met die van economische wereldmacht China, maakte de management consultancysector een nog snellere groei door dan in het voorgaande jaar, toen het ook al respectabele groeipercentage van 11% werd gerealiseerd.

Vorig jaar meldde Source dat – ondanks dat de dubbelcijferige groei de marktwaarde in 2015 op $1,87 miljard bracht en Source voorspelde dat het jaar erop de grens van $2 miljard zou doorbreken – consultants gefrustreerd waren over de regering van Modi. Ze waren van mening dat een aantal beloofde hervormingen te lang op zich liet wachten. Terwijl de cijfers van Source aangeven dat de marktomvang tussen 2014 en 2015 met 11% toenam, wordt in het rapport benadrukt dat de sector had gerekend op nog betere economische omstandigheden. Inmiddels lijken de effecten van Modi’s hervormingen echter eindelijk merkbaar, waarbij de versnelling van de groei ook wijst op een voorspoedig komend jaar.

Verschillende definities

Het aanzienlijke verschil in de waarde die de twee analisten aan de Indiase markt toekennen, kan mogelijk worden verklaard aan de hand van de afwijkende manieren waarop ze managementadvies definiëren. Het segment bevat een soort cross-over van vele functies en rollen op het gebied van bedrijfsadvies. Het lijkt erop dat Source een groter deel van deze functiebeschrijvingen heeft meegerekend dan Statista.

Ook de groeipercentages die de twee bureaus rapporteren lopen flink uiteen. Volgens de gegevens van Source groeide de sector de afgelopen jaren steeds onverminderd voort, terwijl de cijfers van Statista wijzen op een vertraging van de groei, gevolgd door een versnelling. Ook dit zou kunnen worden toegeschreven aan de verschillende soorten activiteiten die door de analisten zijn meegenomen in het onderzoek. Daarnaast kan worden opgemerkt dat Source zich normaliter concentreert op wat ook wel ‘big consulting’ wordt genoemd, zodat de gegevens van kantoren met minder dan vijftig werknemers niet worden meegenomen in hun onderzoek. Dit betekent dat groeipercentages in mindere mate worden bepaald door kleinere marktpartijen die mogelijk moeite hebben hun hoofd boven water te houden in de concurrentieslag met grote spelers in de branche zoals bijvoorbeeld de Big Four. Welke definitie echter ook wordt gehanteerd, het is duidelijk dat de cijfers van beide onderzoeksbureaus erop wijzen dat India’s markt voor managementadvies de komende jaren een gezonde groei zal blijven laten zien.

Gerelateerd: Indian business and management consulting market picks up growth (Consultancy.in).