Zeven universitair medische centra besteden IT-werk uit aan Atos

26 oktober 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zeven universitair medische centra (umc’s) hebben de levering van server- en opslagcapaciteit gezamenlijk uitbesteed aan Atos en onderaannemer SLTN Inter Access (SLTN). Het contract heeft een initiële looptijd van drie jaar en omvat ICT-dienstverlening aan zo’n 65.000 eindgebruikers.

“De umc’s in Nederland staan voor de uitdaging om hoogwaardige zorg tegen verantwoorde kosten te blijven bieden. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Met dit contract bieden we de zeven umc’s de mogelijkheid om hun afzonderlijke infrastructuren te optimaliseren en waar mogelijk ook kostenbesparingen door te voeren”, zegt Herman van den Tempel, Directeur Healthcare van Atos in Benelux & The Nordics.

De zeven zorginstellingen die de krachten hebben gebundeld zijn het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, het Erasmus MC in Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Maastricht UMC+ (MUMC+), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), en het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. Het is volgens Van den Tempel voor het eerst in Nederland dat umc’s een gemeenschappelijke aanbesteding van deze omvang hebben gedaan.

“We hebben voor Atos en SLTN gekozen omdat hun aanbieding het beste aansloot op onze specifieke wensen en eisen, met oog voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering. De combinatie Atos met SLTN vormt een partnership dat in staat is oplossingen te bieden die bijdragen aan de kwaliteit van onze zorg en een goede beveiliging van vertrouwelijke data, waaronder patiëntgegevens”, vertelt Jeroen van Rooden, CIO UMCG namens de umc’s.

Zeven universitair medische centra besteden IT-werk uit aan Atos

Als onderdeel van de overeenkomst gaan Atos en onderaannemer SLTN Inter Access (SLTN) de volledige server- en opslag infrastructuur van de umc’s beheren. Op dit vlak verwachten de opdrachtgevers dat ze zullen profiteren van de gespecialiseerde IT-expertise van de leveranciers, met als gevolg 24/7 ICT-dienstverlening en meer en betere mogelijkheden voor samenwerking tussen de verschillende gebruikersorganisaties. Atos wordt ook verantwoordelijk voor het professionaliseren van de IT-infrastructuur – de umc’s verwachten in dit kader IT-optimalisaties in de vorm van technische innovaties en efficiëntere architectuurkeuzes.

“Server en Storage infrastructuur vormt een cruciaal fundament voor een goede en betrouwbare informatievoorziening binnen de ziekenhuizen. Atos en SLTN bundelen hierin hun krachten om de umc’s op dit vlak optimaal te ondersteunen”, aldus Chris Liebregts, sectordirecteur Zorg van SLTN.

Bovendien zal het van oorsprong Franse Atos een regierol oppakken binnen de IT-ketensamenwerking. “Kennis en inzichten zullen met de umc’s gedeeld worden om verbeteringen, zoals efficiënter werken, gezamenlijke inzet van middelen of toekomstbestendigheid te realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan het delen van kennis, (gemeenschappelijke) Proof of Concepts en projecten”, legt Van den Tempel uit.

Daarnaast hebben de umc’s de mogelijkheid om op basis van dit contract diensten af te nemen op het gebied van support en onderhoud, beheer, cloud-diensten en advies.