PNO ondersteunt Europees gastransport project GASVESSEL

12 september 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In het project GASVESSEL wordt een nieuw transportsysteem ontworpen om verschillende soorten gas op een veel efficiëntere manier te kunnen transporteren. Met dit ‘compressed natural gas transport system’ (CNG) hoopt het consortium achter het project bij te dragen aan het veiligstellen van de energievoorziening in Europa. Een van de betrokken partijen is adviesbureau PNO consultants.

De EU is voor haar gastoevoer al jarenlang grotendeels afhankelijk van Rusland, dat meer dan een derde van het in de EU gebruikte aardgas levert. De laatste jaren zijn er echter geregeld spanningen tussen de EU en Rusland, hoofdzakelijk vanwege de rol die Rusland speelt in het conflict in Oekraïne. Dit heeft ertoe geleid dat er binnen de EU een behoefte is ontstaan om de afhankelijkheid ten opzichte van het Russische gas (en andere Russische energiebronnen) af te bouwen door voor meer alternatieven te zorgen.

In het kader van dit streven wordt er nu gewerkt aan het GASVESSEL-project, waarmee verschillende nieuwe toevoerroutes binnen Europa worden ontsloten. Op die manier draagt het project bij aan het waarborgen van de Europese energievoorziening. Het CNG-transportsysteem zorgt ervoor dat de watergebonden toevoer vanuit gasbronnen die momenteel onbenut blijven, maar waarvan het volume het jaarlijkse gasverbruik drastisch overschrijdt, commercieel interessant wordt. Bovendien biedt de technologie van GASVESSEL ook veel mogelijkheden voor andere industrieën, waaronder de scheepsbouw, scheepvaart, drukvaarderfabrikanten, epoxyhars en koolstofvezelfabrikanten aan olie- en gas- en energieproductiebedrijven.

PNO ondersteunt Europees gastransport project GASVESSEL

Voordelen

Voor het CNG-transportconcept zijn drukvaten ontwikkeld die maar liefst 70% lichter zijn dan de huidige state-of-the-art alternatieven, zodat nieuwe scheepsontwerpen met veel hogere ladinglasten mogelijk worden. Dit zorgt ervoor dat de transportkosten per kubieke meter gas drastisch naar beneden worden gebracht. Dit komt onder meer doordat er voor CNG geen dure vloeibaar- en hergassingsinstallaties nodig zijn, zoals wel het geval is bij het vervoer van LNG (liquefied natural gas). Ook biedt het systeem veel meer flexibiliteit dan een point-to-point pijpleiding, is er geen belasting van het milieu en spelen politieke problemen tijdens de bouw geen rol. Dit alles opgeteld moet ervoor zorgen dat CNG de meest efficiënte transportmethode is voor aardgas tot een afstand van 2500 km.

Dankzij het GASVESSEL-project zullen drie energieroutes in Europa ontstaan richting drie verschillende olie- en gasvelden. Ten eerste gaat het om de Oost Mediterrane gasvelden, waarmee afgelegen gebieden zoals de Griekse en Italiaanse eilanden en Cyprus zullen worden bediend. De tweede route bevindt zich in de Zwarte Zee-regio, waar het CNG-transport een flexibele oplossing biedt voor een snel begin aan de exploitatie van gas, nog voordat de geplande pijpleiding voltooid is. De derde route voert naar het Goliath olieveld in de Barentszzee. Hier zal het CNG-concept gas exploiteren dat vrijkomt bij olieboringen.

In het GASVESSEL-project heeft men ook onderzoek gedaan naar de techno-economische haalbaarheid van het nieuwe CNG-transportconcept. Hiervoor zijn er drie geo-logistieke gasuitbuitingscenario's geanalyseerd om zo te bepalen waar en op welke manier het GASVESSEL-concept de meeste meerwaarde biedt. In het kader hiervan heeft men op verschillende gebieden onderzoek uitgevoerd. Zo werd er gekeken naar het functionele ontwerp van de drukvaarder, de prototypefaciliteiten en het schipontwerp, inclusief de gascompressie- en decompressiesystemen. Het uiteindelijke CNG-concept zal worden gevalideerd aan de hand van een uitgebreide kosten-batenanalyse, een ontwerpreview en een veiligheidsbeoordeling.

Bij het project, dat deels wordt gefinancierd vanuit het ‘Horizon 2020 research and innovation programme’ van de EU, is een consortium van dertien partijen uit verschillende EU-landen betrokken. Hieronder bevinden zich onder meer het Italiaanse scheepsbouwbedrijf NAVALPROGETTI, de Duitse koolstofvezelleverancier DowAksa, olie- en gasbedrijf The Cyprus Hydrocarbons Company (CHC), het Noorse onderzoeksbureau SINTEF en de Griekse afdeling van de Amerikaanse technologische dienstverlener ABS Group.

PNO Consultants

Daarnaast is ook PNO Consultants een van de deelnemers aan het consortium. Het adviesbureau, dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met financieringsoplossingen voor innovatie, research en investeringen, is aangetrokken om op een gestructureerde wijze te zorgen voor een kansrijke marktintroductie van de innovatie van GASVESSEL. Om dit te bereiken, moet een aantal stappen worden doorlopen.

Zo wordt er een marktanalyse uitgevoerd, waarin alle voordelen voor de eindgebruikers als uitgangspunt worden genomen. Hiervoor wordt onder meer onderzocht welke barrières er nog zouden kunnen zijn voor de marktintroductie, waarna er ook aanbevelingen volgen om deze eventuele obstakels weg te nemen. Ook worden er aanbevelingen gedaan op het gebied van valorisatie (waarin noodzakelijke aanpassingen plaatsvinden om het concept 'marktklaar' te maken), financieringsmogelijkheden en exploitatiestrategieën. Ten slotte is PNO ook verantwoordelijk voor het opzetten van een markt- en disseminatiestrategie (de marketing en communicatie van de innovatie) en voor het vaststellen van concrete acties voor de uiteindelijke marktintroductie van het product.