Anton Binnenmars verbindt zich als adviseur aan Return on Projects

24 augustus 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Ongeveer vijf maanden na de oprichting heeft Return on Projects zijn eerste nieuwe teamlid aan het netwerk toegevoegd: Anton Binnenmars. De afgelopen zeventien jaar heeft de ervaren directeur leiding mogen geven aan een drietal sportorganisaties, respectievelijk de KNVB, Werkgeversorganisatie in de Sport en de KNHS.

Anton Binnenmars neemt meer dan dertig jaar aan ervaring in consultancy, project- en verandermanagement en een groot netwerk binnen de zorg en sportbranche met zich mee. In zijn vroege loopbaan als HRM’er heeft Binnenmars ruime ervaring met diverse verandertrajecten opgedaan in een drietal ziekenhuizen en in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Vervolgens is hij als Hoofd P&O aan de slag gegaan bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, waar hij al snel werd toegevoegd aan het directieteam en jarenlang als plaatsvervangend directeur voor de KNVB fungeerde.

In 2005 kreeg Binnenmars de rol van adjunct directeur amateurvoetbal en vierenhalf jaar later werd hij benoemd tot directeur amateurvoetbal. In die rol heeft hij ruim drieënhalf jaar leiding gegeven aan en de belangen behartigd van het Nederlandse amateurvoetbal*.

Een belangrijk onderwerp dat Binnenmars in zijn rol als bestuurder in die periode op zijn bord kreeg was het toenemende geweld op de voetbalvelden, dat een grote impact heeft op de maatschappij en ook veel aandacht kreeg vanuit de politiek, dat meerdere topberaden belegde. Binnenmars droeg vanuit zijn rol intensief bij om dit geweld in te dammen, maar kondigde eind 2013, na het presenteren van een uiteindelijk actieplan, zijn vertrek aan bij de KNVB. Destijds zei hij daarover: “Een andere spelopvatting en inzicht brachten mij ertoe de aanvoerdersband over te dragen.”

Anton Binnenmars- Return on Projects

Vervolgens werd Binnenmars aangesteld als directeur bij Werkgeversorganisaties in de Sport (WOS). Als directeur WOS gaf hij leiding aan de brancheorganisatie ten behoeve van alle landelijke, provinciale en regionale sportorganisaties, waarin belangenbehartiging, het zijn van een kenniscentrum, en het ontwikkelen van de CAO-Sport centraal stonden. De afgelopen tweeënhalf jaar was Binnenmars werkzaam als directeur (Breedte-) Sport bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Binnenmars was verantwoordelijk voor het sportbeleid van de paardensport in Nederland en gaf onder meer leiding aan de manager Sportaanbieders en aan 25 (fte) medewerkers die het beleid uitvoerden.

Partner bij Return on Projects

Begin deze maand besloot Binnenmars een nieuwe uitdaging aan te gaan en heeft zich als adviseur en mede-eigenaar aangesloten bij Return on Projects (RoP). Het begin dit jaar opgerichte adviesbureau richt zich op het ondersteunen bij het effectief opzetten, managen en het versnellen van (kritieke) bedrijfstransformaties. “We zien onszelf als een accelerator die intervenieert en adviseert hoe de klant haar transformatie ‘beter kan doorvoeren’”, aldus Martijn Oostenrijk, een van de drie oprichters van het bureau, tegenover Consultancy.nl. De dienstverlening van RoP bestrijkt een zestal terreinen: Leadership Advisory, Project Board & Steering Comittee Coaching, Project Management Training & Coaching, Project Structuring & Launch, Project Review & Recovery en Client Evaluation & Feedback.

Terugblikkend op zijn loopbaan en gevraagd waarom hij specifiek heeft gekozen voor Return on Projects, zegt Binnenmars: “Voortdurend is en was het zaak om naast optimale service- en dienstverlening in te spelen en voorop te blijven lopen op gewenste veranderingen. Gevoel voor verhoudingen, het creëren van draagvlak en het gezamenlijke doel voor ogen houden zijn cruciale onderdelen van het spel. Mijn drive en passie komen echt tot zijn recht wanneer ik als teamspeler mijn scorende, spelbepalende en coachende kwaliteiten kan inzetten om het gewenste resultaat te bereiken. Dit geeft mij energie en hierbij komt mijn passie tot leven: het samen benutten van kansen en het stellen van doelen door het kraken en ontleden van ingewikkelde vraagstukken. Dat is de reden waarom ik mij aansluit bij Return on Projects.”

Als adviseur bij Return on Projects, gaat Binnenmars zich voortaan, zoals hij zelf aangeeft, “volledig richten op het in beweging zetten van ‘het bestaande’ om de gewenste veranderingen en de daarbij gestelde doelen te realiseren”. Volgens Binnenmars heeft het team van Return on Projects een doorslaggevende rol gespeeld in zijn keuze. Hij stelt: “Het team bezit een mix aan skills en expertise, met een hoog scorend vermogen, waardoor wij in staat zijn het rendement van transities te verbeteren en te versnellen. Wij zijn allen gepassioneerde veranderaars met de menselijke maat als drijvende kracht. Het is een stel goede mensen waar ik me bij thuis voel.” 

* Het Nederlandse amateurvoetbal heeft zo'n 1,2 miljoen leden, 250 fulltime formatie-eenheden, een begroting van €30 miljoen en organiseert ongeveer 33.000 wedstrijden per weekeinde.