BMC over veranderend learning & development landschap in consultancy

17 juli 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel

Het nieuwe normaal in de consultancymarkt zorgt ervoor dat adviesbureaus geconfronteerd worden met nieuwe learning & development thema’s. Ook de manier waarop ze tegemoet komen aan de behoeftes van adviseurs en staf is aan verandering onderhevig. Marije Doornekamp, manager BMC Ontwikkelcentrum, en Dionne van der Straten, ontwikkelmanager binnen BMC, bespreken de impact van het veranderende landschap op professionele ontwikkeling, delen hun visie op leren en ontwikkelen en geven inzicht in hoe het advies- en detacheringsbureau voor de publieke sector gebruik maakt van Studytube. 

Ervaren jullie dat de consultancy business en de manier van advies geven door de jaren heen veranderd is?

Van der Straten: “De afgelopen tien jaar is de consultancy business in alle marktsegmenten in beweging gekomen. Voorheen kon je als consultancybedrijf best goed voor de markt uitlopen en inschatten wat er aan zat te komen. Daar ontwikkelde je producten en features op, om de markt daarin vervolgens mee te nemen. Nu verandert de wereld zo snel, dat je als organisatie of adviesbureau het antwoord niet alleen kunt voorkauwen. Je staat samen met je klanten te kijken naar een onbekende wereld en stapt daar samen in.”

Doornekamp: “Ik denk dat de integraliteit daarom steeds belangrijker wordt. Om het even plat te slaan, vroeger deed je onderzoek, gaf je een advies en vertrok je weer. Tegenwoordig ontwikkel je het advies steeds meer samen met de klant, om het vervolgens te toetsen en waar nodig bij te sturen. Je staat steeds meer naast elkaar en zit met elkaar om de tafel. Hoewel wij bij BMC altijd al naast het advies ook de implementatie verzorgden, merk je wel dat dit alleen maar meer speelt en steeds belangrijker is.”

Voorheen konden adviesbureaus goed voor de markt uit lopen

Merken jullie dat deze veranderingen effect hebben op de competenties en vaardigheden die van jullie werknemers gevraagd en verwacht worden?

Doornekamp: “Als je kijkt naar de kerncompetenties die wij al dertig jaar als kennis- en adviesbureau zoeken, zijn die niet veranderd. De rol als adviseur blijft hetzelfde: naast daadkrachtige ondersteuning bieden wij ook die plus door brede expertise en (on)gevraagd advies. Door de integraliteit wordt het daarentegen wel steeds belangrijker om over de afdelings- en expertise-grenzen heen te kijken, zodat je de kennis en expertise met de juiste vaardigheden kunt vertalen naar de omgeving van je opdrachtgever.” 

Van der Straten: “Je ziet wel dat doordat de maatschappij continu verandert, externe factoren om andere vaardigheden vragen op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap, werk-privébalans of time management. Tien jaar geleden was het heel belangrijk om medewerkers de benodigde expertise bij te brengen. Dat doen we nog steeds, maar je ziet wel een shift ontstaan bij de mensen die nieuw bij ons binnenkomen. Die hoef je bijna geen kennis meer bij te brengen, die moet je laten weten waar ze hun kennis kunnen vinden. Zij zoeken de kennis wel op, op het moment dat zij het nodig hebben. Zij hebben juist de vaardigheden nodig om die kennis te vinden en om het werk goed uit te kunnen voeren. Ik denk dat dat het belangrijkste onderdeel van ons ontwikkelprogramma is op dit moment.” 

Merken jullie een verschil in de vraag naar soorten trainingen vanuit de werknemers?

Doornekamp: “Er is steeds meer vraag naar trainingen op communicatievlak, bijvoorbeeld ‘Omgaan met weerstand’, ‘Onderhandelen’, ‘Personal branding’ of ‘Elevator pitch’. Daarnaast zie je dat medewerkers vragen naar trainingen rondom projectmanagement en dan specifiek naar Lean Management of PRINCE2.”

Van der Straten: “Je merkt dat mensen behoefte hebben aan trainingen waar je een certificaat of een bewijs voor krijgt, zodat dit op het CV gezet kan worden. Daarmee probeert men zich te onderscheiden. Mensen gaan niet meer dertig jaar in dienst bij één organisatie, het is allemaal flexibeler geworden. Dus het gaat tegenwoordig ook om de vervolgstappen die mensen willen zetten na hun periode bij BMC.” 

BMC is altijd al een lerende organisatie geweest. Het is onze cultuur en zit in onze genen

Doornekamp vult aan: “Naast de vrijwillige certificeringen, krijgen onze medewerkers in bepaalde branches ook steeds meer te maken met verplichte certificeringen. Onze jeugdprofessionals bijvoorbeeld, staan beroepsgeregistreerd en moeten tegenwoordig punten halen om hun vak uit te kunnen oefenen. Daarom is het voor ons ook belangrijk hier aandacht aan te besteden, door middel van bijvoorbeeld e-trainingen.”

Hoe is leren en ontwikkelen binnen BMC ingericht?

Doornekamp: “BMC is altijd al een lerende organisatie geweest. Wij zijn altijd bezig met kennisdelen en we zitten voor op de golf als het gaat om de ontwikkelingen in de markt. Het is onze cultuur en zit in onze genen. We zijn nooit uitgeleerd. Deze mentaliteit vragen wij ook van onze medewerkers. Zo worden de meeste van onze klassikale trainingen bijvoorbeeld verzorgd door onze eigen collega’s, waardoor wij van elkaar leren en betrokken zijn bij elkaar. Dat maakt de cirkel rond.” 

Van der Straten: “Ontwikkeling gebeurt op zoveel verschillende manieren. Vaak is hier een combinatie van verschillende leervormen voor nodig. Dit laten wij elke medewerker zelf invullen. Als de medewerker al veel haalt uit de opdrachten waar diegene werkzaam is, heeft het misschien geen zin om ook nog e-learnings te volgen. Het is maar net waar de behoefte ligt. Wij moeten er alleen voor zorgen dat we onze werknemers de juiste faciliteiten bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Je wilt een zo’n breed mogelijk palet aan leervormen hebben.”

Studytube is een leerplatform, samengesteld uit drie componenten: een ‘Learning Management Systeem’, een ‘Auteurstool’ en een ‘Content Bibliotheek’ bestaande uit online, klassikale en blended trainingen en micro-learnings. Hoe gebruiken jullie Studytube?

Doornekamp: “Wij gebruiken Studytube vooral om vaardigheden te trainen. Studytube biedt een flexibele manier van leren, wat past bij de mensen waar wij mee werken. Zij willen zelf kunnen bepalen wat ze leren, waar en wanneer en in welk tempo. Tevens bieden Studytube’s e-trainingen verschillende vormen van interactie door de theorie in stukken te presenteren en af te wisselen met een testje, een filmpje, of een opdracht.”

“Naast dat de medewerkers de e-trainingen los kunnen volgen, hebben wij op dit moment ook twaalf tot vijftien blended trainingen. Deze trainingen bestaan uit een e-training voorafgaand aan een klassikale training. De e-trainingen bieden een goede mogelijkheid om de theorie plaats- en tijdonafhankelijk te brengen, zodat het klassikale gedeelte meteen praktisch ingestoken kan worden.” 

Van der Straten: “Dat maakt een wereld van verschil! Dat hoor ik echt van iedereen. Want een training is pas echt van toegevoegde waarde als je met de theorie kunt oefenen. Juist de combinatie van een on- en offline gedeelte wordt zeer positief ontvangen.” 

Simulatiegames gaan een prominentere rol krijgen in het adviesvak

Hoe denken jullie dat de toekomst van leren en ontwikkelen eruitziet?

Doornekamp: “Ik denk dat online leren alleen niet de toekomst is, het zal altijd een combinatie blijven. Dus, waar ik een klassikale training kan koppelen aan een e-training, doe ik dat. Alhoewel het flexibeler leren is wat men wil, zien wij ook dat het ontmoetingscomponent van de klassikale trainingen belangrijk blijft in ons vak. Het is een onderdeel van binden en kennis en ervaring uitwisselen met je collega’s. Dit geldt niet alleen voor onze medewerkers. Langzaamaan openen we ook onze deuren voor de buitenwereld. Er is veel vraag vanuit onze klanten om deel te nemen aan onze trainingen.” 

Van der Straten: “Ik denk dat bijvoorbeeld simulatiegames een prominentere rol gaan krijgen. Dus niet meer in een e-training of klassikale training een beetje oefenen, maar jezelf in een bepaalde rol zetten en die doorleven. Daar kun je online heel goed aan koppelen en dus ook blended maken. Want met alleen een online versie krijg je dat het te individualistisch is. Je wilt juist elkaar kunnen aankijken, het gaat om menselijk gedrag dat je moet ervaren.”