Stijging van kosten voor medische zorg neemt af in Nederland

30 mei 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De groei van de zorgkosten voor Nederlandse werkgevers is aan het afnemen. Dit jaar verwachten zorgverzekeraars een stijging van 3% – afgelopen jaar was dit nog 5% en het jaar daarvoor lag dit op 7%. Nederland is hiermee een vreemde eend in het wereldwijde landschap, aangezien wereldwijd de kostenstijging naar verwachting voorlopig blijft toenemen.

Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Global Medical Trends Survey’ van Willis Towers Watson, gehouden onder 210+ zorgverzekeraars in 79 landen, komt naar voren dat zorgverzekeraars over de hele wereld dit jaar rekenen op een kostenstijging van 7,8%. In 2016 was dat nog 7,3%. “Het inperken van medische kosten is zonder twijfel een topprioriteit van zorgverzekeraars wereldwijd. In de meeste regio’s wordt vooruitgang geboekt om kosten te stabiliseren. Toch heeft de meerderheid van zorgverzekeraars moeite om de kosten in te perken”, zegt Lex Moerings, Head of Health & Benefits bij Willis Towers Watson Nederland.

Het onderzoek toont daarnaast aan dat de kosten in bijna alle regio’s toenemen. In Latijns-Amerika zijn de grootste kostenstijgingen zichtbaar. De zorgkosten stijgen het minst hard in Europa.

Medische kosten per patiënt

Op de vraag wat de belangrijkste kostenverhogende factoren zijn waar werkgevers geen invloed op hebben, noemt bijna twee derde van de ondervraagde zorgverzekeraars (63%) de hoge kosten van medische technologie, gevolgd door winstmotieven van leveranciers (40%). Drie kwart van zorgverzekeraars (74%) vindt dat het overmatig gebruik van zorg dat door artsen wordt aanbevolen de belangrijkste factor is die kosten opdrijft. Verder vindt meer dan de helft (54%) dat de zorg overbelast wordt door zorgdiensten die onnodig aangevraagd worden.

Om de stijgende medische kosten in te perken maken zorgverzekeraars gebruik van verschillende initiatieven. Twee derde (66%) van zorgverzekeraars maakt gebruik van netwerken van zorgaanbieders waarmee een contract is afgesloten. Daarnaast maakt 65% gebruik van voorafgaande goedkeuring van zorg voor patiënten die worden opgenomen om medische kosten te beperken. Een groot aantal zorgverzekeraars (59%) stelt ook grenzen aan bepaalde medische diensten om de kosten onder controle te houden.

Verder worden volgens het onderzoek wereldwijd steeds meer vormen van preventieve zorg aangeboden. Daarnaast worden mensen vaker gemotiveerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Wereldwijd biedt gemiddeld vier op de tien zorgverzekeraars (39%) gezondheidsprogramma’s aan. In de VS biedt drie kwart van zorgverzekeraars dit soort programma’s al aan, terwijl maar de helft van Europese verzekeraars dergelijke programma’s aanbiedt. De auteurs verwachten dat het aanbod het komende jaar gaat stijgen.

Stijging van medische kosten

Ook hebben zorgverzekeraars meer aandacht voor het feit dat werkstress blijft toenemen. Wereldwijd vergoedt 61% van zorgverzekeraars behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg en tegen werkstress als onderdeel van hun basispakket. En bijna de helft (48%) biedt al informatie aan op het gebied van een gezonde leefstijl. Naar verwachting zal dit volgend jaar tot 65% groeien.

Volgens Willis Towers Watson, betekenen deze ontwikkelingen goed nieuws, aangezien “een gezonder personeelsbestand productiever is.”

Gerelateerd: Medewerkers gezond en gemotiveerd houden steeds belangrijker.