Willis Towers Watson begeleidt overdracht van Vitol Anker pensioenfonds

02 mei 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Vitol Anker, een pensioenfonds met een beheerd vermogen van meer dan €60 miljoen, heeft zichzelf opgeheven. De pensioenregeling van de deelnemers is overgenomen door Integrale, een verzekeraar uit Luxemburg. 

Pensioenfonds Vitol Anker voert de regeling uit voor Vitol (een handelaar in energie en grondstoffen met een wereldwijde omzet van meer dan $150 miljard), VTTI (een olieopslag en -transportbedrijf), DUPI Insurance Group (een verzekeraar gespecialiseerd in de sectoren energie en olie) en Anchor Insurance (een herverzekeraar met een focus op de maritieme sector). Net als alle vier de ‘opdrachtgevers’ is Vitol Anker gevestigd in Rotterdam.

Onlangs maakte het bestuur van Vitol Anker bekend dat zij het fonds heeft beëindigd. Als aanleiding stellen de beleidsbepalers dat de uitvoering efficiënter kon worden ingeregeld – Vitol Anker was “onevenredig veel tijd kwijt” aan het werk voor de circa 550 deelnemers, van wie 270 nog actief zijn. Het totale vermogen van het pensioenfonds wordt geschat op rond de €63 miljoen.

De verantwoordelijkheid voor het fonds is overgenomen door verzekeraar Integrale in Luxemburg, onderdeel van moederbedrijf Integrale in België. Het betreft het eerste Nederlandse pensioenfonds dat onderdak vindt bij de verzekeraar, wel bedient Integrale nog een ander Nederlands bedrijf. Integrale richt zich met name op kleinere pensioenfondsen met een omvang tot €200 miljoen.

Willis Towers Watson begeleidt overdracht van Vitol Anker pensioenfonds

Over de overwegingen om voor een verzekerde regeling in Luxemburg te kiezen doet het bestuur van Vitol Anker geen mededelingen. Wel is bekend dat het fonds volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), gezien de geringe omvang, kwetsbaar was in de markt. Het fonds had een dekkingsgraad van rond de 85%, ruim onder de 101% dekkingsgraad die gevraagd wordt – hierdoor had het pensioenfonds weinig bewegingsruimte. Een tijdje terug kon het bestuur, mede dankzij een aanpassing van de regeling, nog op het nippertje een rechtenkorting voorkomen bij het fonds. 

De nieuwe regeling is ondergebracht bij NN en voorziet in een beschikbare premie – met een 2% premiestaffel – voor het salarisdeel tot €35.000. Voor het salaris hierboven tot de grens van €100.000 geldt een vaste beschikbare premie van 16% van de pensioengrondslag. Eerder gold voor het salaris tot €35.000 een middelloonopbouw (het vermogensbeheer was ondergebracht bij Kempen Capital Management), met daarboven een dc-excedentregeling (beheerd door NN Investment Partners). 

Een woordvoerder van Vitol Anker laat weten dat de nieuwe regeling voor deelnemers hetzelfde pensioenresultaat geeft als de oude. De betrokken werkgevers hebben volgens Vitol Anker geen financieel voordeel van de wijziging.

Strategische heroriëntatie

De overdracht van de opgebouwde pensioenrechten van Vitol naar Integrale werd begeleid door consultants van Willis Towers Watson. In 2015 had het bestuur reeds een zelfstandige strategische heroriëntatie verricht, maar daaruit bleek dat het fonds met een dekkingsgraad van rond de 85% geen kant op kon. Daarna is Willis Towers Watson in beeld gekomen die de mogelijkheid zag om een overdracht tot stand te laten komen zonder rechten te hoeven korten. “Aan de overdracht ligt een andere risicoverdeling ten grondslag, waar een garantie van de werkgever(s) een belangrijke factor in is. Omdat de Nederlandse markt geheel anders werkt, was een goede toelichting van onze kant cruciaal. Na adressering en uitgebreide uitleg van de afwijkende risico’s en voorwaarden werd de overdracht als een zeer goede optie beoordeeld door de werkgever(s) en het bestuur van het pensioenfonds. Het verzoek tot een overdracht kon worden gedaan”, aldus Lennaert van Anken, consultant bij Willis Towers Watson en verantwoordelijk voor het project.

Nadat in december 2016 DNB groen licht gaf voor de transitie is de overdracht direct in gang gezet. Momenteel zijn partijen bezig met de formele afronding van de overdracht. De administratie en communicatie voor de pensioenregeling van Vitol Anker blijft in eigen huis, uitgevoerd door Anchor Insurance.