Accuracy zet in op groei in Nederlandse litigation consultancymarkt

06 april 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Accuracy heeft het plan aangekondigd om zijn litigation-adviesteam in Nederland uit te breiden, met het oog op een verwachte sterke stijging van het aantal schadeclaims in ons land. Om de Nederlandse litigation-tak te versterken heeft het consultancybureau voormalig KPMG-partner Jan Gijsbert Bakker aangetrokken, die meer dan 30 jaar voor het Big Four kantoor werkte. 

Volgens Accuracy-partner en voormalig KPMG-er Bas van Helden zal het Nederlandse litigation landschap de komende jaren steeds meer richting de claimcultuur die in andere West-Europese landen al wel sterk verankerd is in de maatschappij. “Nederland gaat op het gebied van grote claims en rechtszaken landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk achterna”, aldus Van Helden. “Accuracy heeft in die landen veel expertise opgebouwd in de ondersteuning van partijen bij omvangrijke procedures.” 

De opkomst van het aantal claims en rechtszaken is vooral het gevolg van twee grote ontwikkelingen in het landschap. Ten eerste heeft de Raad voor de Rechtspraak in 2017 de start gepland van het Netherlands Commercial Court (NCC), een Engelstalige rechtbank waarmee de Raad Nederland wil promoveren tot een belangrijk podium voor het beslechten van internationale handelsconflicten. Als deze rechtbank succesvol van start gaat zal dit leiden tot een stijging van het aantal claims dat in Nederland wordt afgehandeld en daarmee voor een stijging van de vraag naar een reeks zakelijke diensten, variërend van economische en juridische analyses tot litigation-advies.

Accuracy zet in op groei in Nederlandse litigation consultancymarkt

Daarnaast is eind 2016 het wetsvoorstel Collectieve schadevergoedingsregeling ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel stelt belangenorganisaties in staat om groepen gedupeerden te vertegenwoordigen in grote schadeclaimzaken. Als de wet wordt aangenomen en in werking treedt, stelt deze consumenten in staat om rechtszaken aan te spannen tegen leveranciers van goederen en (financiële) diensten om geleden schade gecompenseerd te krijgen. Maar ook gedupeerden van infrastructurele projecten kunnen hier gebruik van maken. “Projecten als de aanleg van snelwegen, spoorlijnen of bijvoorbeeld de gaswinning in Groningen krijgen daardoor mogelijk eerder te maken met massaclaims”, zegt Leontine Koens-Betz, managing partner van Accuracy in Nederland. 

Met een van de grootste natuurlijke gasvelden van Europa is Groningen goed voor ongeveer 50% van de gasproductie van Nederland. Doordat het boren naar gas de afgelopen tijd aardbevingen veroorzaakt heeft, is de gasproductie voor de komende vijf jaar door de overheid aan banden gelegd. Om de schade van de reeks aardbevingen te compenseren is een bedrag van €1,2 miljard vrijgemaakt. Verschillende belangenorganisaties zijn het echter niet eens met de productielimieten die de NAM zijn opgelegd – zij eisen strengere limieten of zelfs een complete stillegging van de gasboringen. 

Jan Gijsbert Bakker

Om in te spelen op de verwachte groei van de markt voor ondersteuning bij schadeclaim-rechtszaken, heeft Accuracy KPMG-veteraan Jan Gijsbert Bakker aan boord gehaald. Bakker werkte decennialang (sinds 1977) voor het Big Four accountancy- en advieskantoor, waarvan ruim 15 jaar als Partner. Zo'n twee jaar geleden trad Bakker uit de maatschap van KPMG, de afgelopen maanden was hij actief als zelfstandig consultant.

Jan Gijsbert Bakker - Accuracy

Bij het kleinere financiële adviesbureau gaat Bakker zijn ervaring op het gebied van claims en substantiële netwerk in de bouw en infrastructuur inzetten om de litigation support dienstverlening van Accuracy te versterken. Accuracy telt rond de 300 consultants in 10 landen, die naast advies bij claims en geschillen ook diensten als corporate finance, financiële transformatie en M&A- en reorganisatie-advies aanbieden. Bakker zal deel uitmaken van een pool van adviseurs die Accuracy de komende jaren verder zal uitbreiden. Bakker: “De combinatie van mijn eigen lokale netwerk en het internationale karakter van Accuracy brengt ons in een unieke positie om de komende jaren bij grote litigation-zaken te adviseren.”

Gerelateerd: Accuracy wil binnen drie jaar verdubbelen in Nederland.