Handig! pilotproject van hypotheekbranche breidt fors uit

16 maart 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Het Handig! pilotproject van een consortium van partijen in de hypotheekbranche is fors uitgebreid. Per vandaag kan een groep van 75 intermediairs namens hun klanten een hypotheek aanvragen met een digitaal bericht van UWV in plaats van met een werkgeversverklaring. De nieuwe dienst, die het hypotheekproces eenvoudiger, sneller en klantvriendelijker maakt, wordt ondersteund door de grootbanken en diverse kleinere hypotheekverstrekkers.
 
In lijn met de opkomst van online en mobiele kanalen verlangen consumenten ernaar om steeds meer van hun financiële processen en bankzaken via hun smartphone of tablet te kunnen regelen. En, nog belangrijker, ze verwachten hierbij een naadloze customer experience van het begin tot het einde.
 
Een van de meest complexe processen in de financiële sector voor consumenten is het aanvragen van een hypotheek. Dit proces heeft een loopduur van enkele dagen tot zelfs meerdere weken, en kan een frustrerende ervaring zijn voor consumenten die in spanning afwachten of zij een bod kunnen uitbrengen op het huis van hun keuze of niet. Momenteel wordt het hypothekenlandschap echter opgeschud door de komst van nieuwe technologieën en design thinking, waarbij sommige experts zelfs geloven dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om het hele proces binnen 1 uur te doorlopen. Digitalisering van activiteiten, afhankelijkheden en besluitvorming spelen hierin een cruciale rol.

Handig! pilotproject van hypotheekbranche breidt uit

Handig!

In 2014 nam IG&H Consulting & Interim het initiatief om samen met marktpartijen het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. Het project, genaamd Handig!, had als doel om op betrouwbare wijze papierwerk overbodig te maken bij een hypotheekaanvraag.

“We willen zorgen dat de benodigde informatie voor het hypotheekproces uit betrouwbare bronnen gehaald kan worden. Tegelijk willen we oude documenten, die we gewend zijn op te vragen, overbodig maken. Met één druk op de knop moet je alle informatie kunnen verzamelen voor de aanvraag van een hypotheek”, zei Chris van Winden, senior projectmanager bij IG&H Consulting, bij de start van het project in 2014.

Het proefproject startte met een kleine groep meewerkende partijen. Florius nam de rol van geldverstrekker op zich, De Hypotheker deed dienst als intermediair en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) werd aan boord gehaald ervoor te zorgen dat consumenten verzekerd waren van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Met Vereniging Eigen Huis (VEH) als vertegenwoordiger van de consument en AFM als toezichthouder vond regelmatig toetsing plaats. In een later stadium voegden ook UWV (bron voor inkomensgegevens), Hypotheken Data Netwerk (HDN; levert de branchestandaard) en geldverstrekkers Rabobank en bijBouwe zich bij het initiatief.

Werkgeversverklaring

Vorig jaar hebben de initiatiefnemers het project verder uitgebreid met het doel om een grote, langdurige stap in het hypotheek aanvraagproces eenvoudiger te maken: het aanleveren van de werkgeversverklaring. Uit cijfers van De Hypotheker en Florius blijkt dat dit fysieke document gemiddeld 2,4 keer moet worden aangeleverd door de consument, omdat er informatie op het formulier ontbreekt of deze niet correct is ingevuld. “Het meerdere malen aanleveren levert naast extra werk ook vertraging, frustratie en irritatie op voor zowel de aanvrager, werkgever als de hypotheekadviseur”, zegt Hugo van Vledder, partner bij IG&H.

Met het oog op deze trend werd een pilot gelanceerd waarin consumenten in staat worden gesteld om reeds beschikbare, persoonlijke gegevens bij de overheid te gebruiken als substituut voor de werkgeversverklaring. Tijdens de pilot kunnen burgers een digitaal document downloaden via mijnuwv.nl dat hun loon- en werkgeversverleden omvat. Dit document konden zij gebruiken om bij de 25 deelnemende filialen van De Hypotheker advies in te winnen en hun hypotheekaanvraag in te dienen. Belangrijk hierbij is dat de klant de regie in handen houdt: hij of zij kiest zelf of het document van de UWV gebruikt wordt. Door het traject te monitoren hebben de initiatiefnemers kunnen beoordelen hoe efficiënt hun blauwdruk voor een eenvoudiger aanvraagproces in de praktijk was.

Uitbreiding van scope

De pilot verloopt tot nu toe naar tevredenheid van de betrokken partijen. Wijzend op de goede resultaten hebben de initiatiefnemers recentelijk bekendgemaakt dat zij het project verder hebben uitgebreid. Aan de kant van de hypotheekverstrekkers zijn ABN AMRO, ING en Rabobank toegevoegd. De drie grootbanken hebben samen een marktaandeel van meer dan 50% in het Nederlandse hypothekenlandschap. Aan de advieskant is de groep deelnemende intermediairs uitgebreid naar zo’n 75 partijen. “Met de toevoeging van de drie grootbanken kunnen nog meer huizenkopers profiteren van de pilot HANDIG!”, aldus Van Vledder.

Bovendien is de scope van de in aanmerking komende consumenten vergroot. De eerste pilot focuste op mensen met een vast dienstverband van meer dan 2 jaar. Na 1 maart omvat de pilot iedereen werkzaam in loondienst, inclusief flexwerkers. Om de verandering en eisen van de grootbanken te kunnen faciliteren heeft UWV de loonhistorie op het digitale document dat consumenten kunnen aanvragen uitgebreid.

Handig!

De initiatiefnemers kijken ondertussen al naar de volgende fase van hun project. Als uit de evaluatie van de pilot in de loop van 2017 blijkt dat er positieve resultaten behaald worden dan komt de nieuwe standaard (en het proces) onder toezicht van HDN ter beschikking aan alle belanghebbenden. “Bij succes wordt het proces zonder werkgeversverklaring breed uitgerold in de markt”, zegt de IG&H partner.

De ambitie van Handig! is om binnen drie jaar het volledige hypotheek aanvraagproces te digitaliseren door alle benodigde informatie digitaal bij de bron te verzamelen. Consumenten hoeven dan alleen nog toestemming te geven voor het gebruik van hun gegevens. “Alle partijen hebben hier baat bij. Het proces wordt gemakkelijker, sneller, goedkoper en betrouwbaarder”, zegt Van Vledder.

Om ervoor te zorgen dat het draagvlak in de hypotheekbranche vergroot – IG&H is een consultancybureau en heeft volgens sommigen een commercieel belang bij het project – is het initiatief onder de paraplu van de HDN gebracht. Ook zorgt de HDN voor de verspreiding en borging van de nieuwe standaard. Het team achter Handig! richt zich onder meer op het faciliteren van de samenwerking tussen alle betrokken ketenpartijen en zorgen dat zij op één lijn komen te zitten voor het gezamenlijke belang.

Aandacht van de politiek

Het project heeft in de tussentijd ook aandacht van buiten de sector getrokken. Beleidsbepalers van het ministerie van Economische Zaken hebben hun interesse in het initiatief geuit, aangezien Handig! zorgt voor lastenverlichting voor burgers en het bedrijfsleven. Ook is het initiatief besproken bij de Digicommissaris, die verantwoordelijk is voor de overheidsagenda op het gebied van digitalisering van het contact en processen tussen overheid en burgers.

Terugkijkend stelt Van Winden: “Alles bij elkaar dus een prachtige ontwikkeling. Drie jaar geleden was Handig! nog slechts een idee, nu is het werkelijkheid. Er komt nu een vliegwiel op gang waar we op gehoopt hadden.”