Interview met Maarten Visser, Senior Consultant bij KPMG

28 november 2016 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Maarten Visser werkt al twee jaar bij KPMG. In zijn werk richt Visser zich voornamelijk op Outsourcing dienstverlening – een vakgebied waarin KPMG wereldwijd bekend staat als expert. Om meer over hem en zijn werk te weten te komen, stelde Consultancy.nl Visser een achttal vragen. 

Kun je kort iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Maarten Visser, 25 jaar en sinds kort woonachtig in Zoetermeer. In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen, train ik samen met collega’s voor de (halve) LenteMarathon van Amstelveen en besteed ik mijn loze uurtjes aan het afwerken van mijn nieuwe huis. Een van mijn favoriete bezigheden op de heilige zondag is de jonge Max Verstappen aanschouwen die keer op keer in de formule 1 tegen de gevestigde orde aanschopt. Dat is dan ook alles wat ik heb met autosport.

Wat was in 2014 jouw motivatie om te kiezen voor de adviesbranche? En wat gaf de doorslag om juist voor KPMG te kiezen?
Terug in 2014 volgde ik de master Strategic Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hiermee sorteerde ik voor op een carrière in strategy consulting, totdat ik een gastcollege van KPMG bijwoonde over outsourcing. Op dat moment schreef ik een master scriptie over de locatiekeuze van organisaties wanneer zij activiteiten uitbesteden. Het gastcollege sprak mij dan ook erg aan waarna ik in gesprek ben gekomen met KPMG en we de sollicitatieprocedure zijn gestart. De keuze voor KPMG lag voor mij voor de hand, de contacten verliepen erg fijn en het hoge niveau van vakvolwassenheid biedt een mooie uitdaging.

Maarten Visser - KPMG

Aan wat voor type projecten heb jij de afgelopen twee jaar zoal een bijdrage mogen leveren?
Afgelopen jaar heb ik een Nederlandse bank ondersteund bij de uitbesteding van hun ICT, 1 juli jongstleden is hiervoor het contract ondertekend met de voorkeursleverancier. Voor mij was het een erg interessante ervaring om het selectieproces van begin tot einde mee te maken. Inmiddels zit ik op een soortgelijke opdracht in Denemarken, waar ik een farmaceut begeleid bij het uitbesteden van infrastructuur en applicatie diensten. Daarnaast heb ik verschillende IT sourcing strategie opdrachten uitgevoerd, deze trajecten zijn kortstondiger waarbij je samen met de klant bepaalt welke activiteiten uitbesteed dienen te worden. Tot slot ben ik betrokken bij de partnership propositie van KPMG en ondersteunen we organisaties bij het opzetten en onderhouden van partnerships.

Wanneer je bij KPMG start draai je mee op een project en ondersteun je waar mogelijk je teamleden of de opdrachtmanager. Nadat je voldoende ervaring hebt opgedaan krijg je meer verantwoordelijkheid en kan je na verloop van tijd zelfstandig een werkstroom leiden. Zo ben ik binnen de opdracht in Denemarken samen met een Deense collega verantwoordelijk voor het contracteren van de applicatie diensten. 

Je bent bij KPMG Advisory werkzaam binnen de Sourcing service line. De praktijk staat wereldwijd bekend als een van de leiders in het advieslandschap. Zo is de praktijk in 2016 door IAOP benoemd tot ‘Global Outsourcing Leader’ en door GSA erkend als ‘European Advisory of the Year’. Analisten prijzen KPMG vooral voor zijn diepe expertise in de markt, zijn kennisleiderschap en internationale footprint. Na zelf inmiddels twee jaar binnen de praktijk actief te zijn, in hoeverre merk jij bij klanten – of ook intern – dat je voor een van de voorlopers op het gebied van Sourcing werkzaam bent?
De internationale benoemingen vormen een mooie erkenning van ons werk en de kwaliteitsstandaard die we hanteren. Regelmatig hoor je van klanten, maar ook leveranciers, dat zij onder de indruk zijn van onze werkwijze en commitment. Voor mij is dit niet meer dan normaal, dit is hoe we gewend zijn om te werken en we zijn continue op zoek naar manieren om nog efficiënter en effectiever te worden. Binnen Europa heeft Nederland daarnaast een voortrekkersrol op het gebied van Sourcing. Hierdoor worden we veel gevraagd voor internationale opdrachten waarin we samenwerken met lokale collega’s en klanten. 

Outsourcing van processen en IT gaat steeds minder om pure kostenbesparingen en steeds meer om kwaliteit en innovatie. Hierdoor worden zachte factoren zoals een culturele fit en change management belangrijker tijdens transities en in de alledaagse praktijk. Kijkend naar de projecten waarbij je betrokken bent geweest, in welke mate heeft KPMG voldoende aandacht gegeven aan zulke human capital factoren?
Deze verschuiving zie ik zelf vooral terug in de wijze waarop KPMG selectietrajecten uitvoert en de toenemende vraag naar partnerships, waarbij onderling vertrouwen van essentieel belang is.

Binnen selectietrajecten werden voorheen leveranciers voornamelijk beoordeeld op de geboden oplossing (kwaliteit) en de onderliggende prijs. Tegenwoordig wordt daar standaard een derde component aan toegevoegd: cultural fit. Aan de hand van verschillende criteria wordt bepaald in hoeverre klant en leverancier bij elkaar passen. Ongeacht de kwaliteit of prijs, uiteindelijk zijn het toch de medewerkers die ook na contractondertekening er samen uit moeten komen. 

Daarnaast ontvangen we steeds meer vragen over partnerships: het bouwen en proactief onderhouden van een nauwe samenwerking tussen een beperkt aantal klanten/leveranciers. Een dergelijke samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Deze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, dit heeft dan ook een centrale rol binnen onze aanpak.

Zelf richt je je met name op Partnerships, een gebied dat in de bredere business context een steeds belangrijkere strategische prioriteit krijgt binnen organisaties. De praktijk leert echter dat veel managers worstelen met het ontwerpen van, en belangrijker nog, het implementeren van zulke partnerships. In een recent onderzoek dat jij mede hebt uitgevoerd, identificeerde je acht kritische succesfactoren voor het implementeren van samenwerkingsmodellen. Kun je met ons beknopt door deze acht factoren heenlopen?

Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om een evenwichtig netwerk op te bouwen met hun partners. Samen met klanten, leveranciers, academici en business goeroes zijn acht succesfactoren geïdentificeerd die iedere succesvolle partnership bezit. Een overzicht: 

  1. Partnerships beginnen altijd met jezelf en je eigen organisatie. Het Nietzscheaans adagium ‘er zijn geen feiten, slechts interpretaties’ gaat bij het opzetten van partnerships vaak op, de uitdaging is om de gezamenlijke ambitie niet uit het oog te verliezen.
  2. Een duidelijke en gedeelde visie en ambitie, die de waarde en ‘purpose’ van het partnership omschrijven. Het is erg eenvoudig om verwikkeld te raken in details. We stimuleren dan ook pragmatisme en creativiteit om tot oplossingen te komen.
  3. Het leiderschap van alle betrokken organisaties is committed aan het partnership. Dit lijkt vanzelfsprekend maar is een cruciaal onderdeel van iedere succesvolle partnership.
  4. Medewerkers die direct betrokken zijn bij het partnership hebben voldoende mandaat om effectieve besluitvorming mogelijk te maken en samenwerking te faciliteren. Het gedachtegoed van het partnership dient door de hele organisatie geleefd te worden.
  5. Om obstakels te overkomen en bij te dragen aan de gezamenlijke doelen hebben alle partners de juiste cultuur en mindset nodig. Een beoordeling van cultural fit kan organisaties inzicht geven in de culturele overeenkomsten en verschillen.
  6. In de cultuur is een sterk wederzijds vertrouwen tussen de medewerkers en partners.
  7. Naast het uitwisselen van vertrouwen, faciliteert een partnership uitwisseling van waarde tussen de partners.
  8. Elk zakelijk partnership heeft een contract dat in de praktijk samenwerking stimuleert. 

Leveranciers binnen outsourcing-selectietrajecten worden standaard beoordeeld op cultural fit

Onlangs groeide je binnen KPMG door van Consultant naar Senior Consultant. In welke mate verandert jouw rol als het gaat om klantprojecten en interne taken? En wat voor trainingcurriculum en/of -ondersteuning biedt KPMG jou om je klaar te stomen voor je nieuwe functie?
Binnen KPMG is het vooral de ervaring die je hebt opgedaan die ervoor zorgt dat je anders wordt gepositioneerd binnen projecten. Zo krijg je meer verantwoordelijkheid en ga je jezelf meer ontwikkelen als een specialist. Voor mij was de promotie dan ook vooral een mooie waardering en erkenning voor de afgelopen jaren, waarin we samen hard hebben gewerkt om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. KPMG biedt een breed trainingcurriculum bestaande uit zowel interne als externe trainingen, zo heb ik onlangs het certificaat PRINCE2 Practitioner behaald en volgende ik intern de tweedaagse training Personal Effectiveness.

Naast klantprojecten is er ook de mogelijkheid om intern je stempel te drukken. Zo ben ik samen met Waseem Alkhateeb (partner KPMG Management Consulting) verantwoordelijk voor het uitbouwen van de partnershipspropositie. Daarnaast heb ik onlangs gewerkt aan een infographic over Global Business Services bij Nederlandse corporates en zet ik me in om de interne mobiliteit van collega’s binnen Advisory te vergroten.

Tot slot, naast al het harde werk dat je in je projecten stopt, wat voor sociale en memorabele activiteiten heb je tot dusver beleefd bij KPMG?
In mijn eerste jaar heb ik meegedaan aan de KPMG BRIGHT contest, een initiatief waarbij collega’s worden uitgedaagd om ideeën te generen die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ons idee was om door middel van een consultancy project op school de kernvaardigheden van consultants over te brengen op scholieren, en hen zo enthousiast te maken voor het vak consultant. In samenwerking met KPMG, de Eindhoven School of Education en leraren hebben 44 scholieren (HAVO 4 en VWO 5) zich gebogen over een uitdagend vraagstuk waarbij de impact van ondernemingen op de maatschappij centraal stond. Ik hoop dat we ons als KPMG en branche vaker zo weten te onderscheiden en daarmee een tegengeluid bieden aan de veelal negatieve publiciteit die op dit moment de media overheerst.