Samenwerkingsmodellen en acht succesfactoren voor partnerships

09 november 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Meer dan ooit zijn organisaties op zoek naar manieren om een evenwichtig netwerk op te bouwen met hun partners. “Met een partnership wordt het bouwen en proactief onderhouden van een nauwe samenwerking tussen een beperkt aantal klanten en leveranciers bedoeld”, vertelt Waseem Alkhateeb, partner bij KPMG Management Consulting. Samen met collega Maarten Visser is Waseem verantwoordelijk voor de partnership propositie van KPMG en ondersteunen zij organisaties bij het opzetten en onderhouden van partnerships.

“Zo’n relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en op de intentie om voor een langere periode samen te werken”, licht Waseem verder toe. “Samen met klanten, leveranciers, academici en business goeroes zijn acht factoren geïdentificeerd die iedere succesvolle partnership bezit. We zijn continu op zoek naar manieren om deze factoren te borgen en zo succesvolle partnerships te realiseren.”

De acht succesfactoren voor partnerships:

1. Het opzetten van een partnership begint met jezelf en je eigen organisatie. Het adagium ‘Er zijn geen feiten, slechts interpretaties’ gaat ook bij partnerships vaak op. De uitdaging is om de gezamenlijke ambitie niet uit het oog te verliezen.

2. Aanwezigheid van een duidelijke en gedeelde visie en ambitie die de waarde en purpose van het partnership omschrijven. Het is veel te makkelijk om verwikkeld te raken in details. Pragmatisme en creativiteit om tot oplossingen te komen dienen gestimuleerd te worden.

3. Leiderschap van alle betrokken organisaties zijn committed aan het partnership. Dit lijkt voor de hand liggend, maar is een essentieel onderdeel van iedere succesvolle partnership.

Partnerships

4. Medewerkers die direct betrokken zijn bij het partnership hebben voldoende mandaat om effectieve besluitvorming mogelijk te maken en samenwerking te faciliteren. Het partnerships gedachtegoed dient binnen alle geledingen van de organisaties gedeeld te worden.

5. Alle partners hebben de juiste cultuur en mindset om obstakels te overkomen en bij te dragen aan de gezamenlijke doelen. Een beoordeling van cultural fit kan organisaties inzicht geven in de culturele overeenkomsten en verschillen.

6. In de cultuur is een sterk wederzijds vertrouwen tussen de partners en medewerkers.

7. Naast het uitwisselen van vertrouwen, faciliteert een partnership het uitwisselen van waarde tussen de partners.

8. Elk zakelijk partnership heeft een contract dat samenwerking in de praktijk stimuleert.

Samen doelen bereiken die anders onmogelijk zijn

Een partnership stelt organisaties in staat om doelen te bereiken die zelfstandig onmogelijk zijn. Denk aan het introduceren van nieuwe producten en services, versnellen van innovatie of zelfs het ontwikkelen van nieuwe business modellen. Organisaties dienen, zoals de animatie laat zien, partnerships strategisch te benaderen. Dit vraagt om een nieuwe, holistische aanpak waarbij mensen, processen en technologieën op elkaar worden afgestemd. Alleen wanneer er vertrouwen bestaat tussen de partners en geïnvesteerd wordt in ‘goed partnerschap’ kunnen organisaties profiteren van de voordelen die een partnership te bieden heeft.

Toenemende vraag naar partnerships

Partnerships vormen een belangrijk onderdeel van het hedendaagse speelveld waar organisaties zich in bevinden. Het is dan ook niet moeilijk om ze aan te wijzen. Denk aan T-Systems en Huawei die gezamenlijk de Cloud services markt betreden. Maar ook Aegon en HCL, die de krachten bundelen om sneller innovatieve producten en diensten op de markt te kunnen aanbieden. Een partnership kan zelfs zo krachtig zijn dat het bestaande business modellen overstijgt.

Dat organisaties zich steeds vaker met elkaar verenigen laat zich verklaren door verschillende factoren. We hebben de drie belangrijkste hieronder opgesomd.

De acceleratie van verandering en technologie. Door de toenemende verandering worden organisaties gedwongen om te kijken naar nieuwe samenwerkingsmodellen. Steeds vaker werken startups samen met corporates en ontstaan ecosystemen waarin verschillende entiteiten (klanten, leveranciers, universiteiten, beleidsbepalers etc.) samenwerken om innovatie te stimuleren en technologische ontwikkeling mogelijk te maken. Een partnership maakt de snelheid die in deze verandering nodig is mogelijk.

Het KPMG Partnership model

Dalende gemiddelde levensduur van organisaties. Volgens een Innosight studie van de S&P 500 index, bedroeg de gemiddelde levensduur van een onderneming 33 jaar in 1965. Verwacht wordt dat in 2026 de gemiddelde levensduur van een onderneming nog maar 14 jaar is. We kennen allemaal de voorbeelden van Uber, Airbnb, Netflix en AliExpress; jonge organisaties die de spelregels veranderen. Een partnership stelt organisaties in staat om zich beter aan te passen aan de nieuwe omgeving.

Scope en volwassenheid van outsourcing. Organisaties bewegen weg van de traditionele klant-leverancier relatie en zijn op zoek naar manieren om meer waarde te halen uit hun uitbestedingsrelatie. Dit brengt de belangen van klant en leverancier dichter bij elkaar waarbij getracht wordt een duurzame relatie te borgen. De overkoepelende doelstelling wordt steeds vaker om een relatie te hebben op basis van een partnership, die lange termijn waarde biedt voor beide partijen.

Het KPMG Partnership model

Het Partnership model van KPMG identificeert vijf soorten relaties die organisaties kunnen aangaan en uiteindelijk kunnen leiden tot een partnership. Inzicht in de verschillende relaties biedt organisaties de mogelijkheid om middelen efficiënt en effectief in te zetten om zo de meeste waarde te creëren. De verschillende relaties met bijbehorende unieke karakteristieken zijn in bovenstaand figuur weergegeven.

Naast het model heeft het accountancy- en consultancykantoor een proces ingericht dat organisaties ondersteunt bij het aangaan van een partnership. Tijdens het proces wordt inzicht opgedaan in de skills en behoeftes van de betrokken organisaties en worden de partnership mogelijkheden verkend. Hierbij spelen vertrouwen, transparantie en loyaliteit een belangrijke rol.

Voor meer informatie over het samenwerkingsmodel bekijk ook het filmpje hieronder waarin het concept kort en bondig wordt uitgelegd.