Zakelijke dienstverlener voor publieke sector BMC bestaat 30 jaar

25 oktober 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BMC bestaat dit jaar dertig jaar. Ter ere van de bijzondere mijlpaal hebben professionals van de overheidsdienstverlener afgelopen maand de handen uit de mouwen gestoken voor het goede doel. Daarnaast heeft BMC een speciale video ontwikkeld waarin het bureau terug- én vooruitblikt op de veranderende verhouding tussen de publieke sector en de samenleving, en de rol die BMC daarin speelt. 

Sinds 1986 ondersteunt BMC de publieke sector met het bedenken en uitvoeren van maatschappelijke opgaven. In de afgelopen drie decennia zag de zakelijke dienstverlener haar belangrijkste klant – de publieke sector – enorme veranderingen doormaken. In de eerste fase van haar bestaan hield het adviesbureau zich met name bezig met het professionaliseren van de bedrijfsvoering van overheidsinstellingen. BMC ontwikkelde en implementeerde in deze periode het beleids- en beheersinstrumentarium (BBI), waarvan de productenbegroting een onderdeel was. Het concept vormt vandaag de dag nog steeds een belangrijke pijler in de financiële huishouding van overheidsinstellingen, met name gebruikt als onderdeel van de begrotings- en verantwoordingscyclus (BBI-cyclus).

In de periode daarna zag het publieke landschap een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden naar lokale overheden, hoewel niet van een zelfde omvang waarvan de afgelopen jaren sprake was. Lokale entiteiten kregen steeds meer ruimte om een verbindende en regisserende functie te vervullen in de samenleving. Voor BMC betekende dit meer en nauwer samenwerken met gemeenteambtenaren en lokale maatschappelijke organisaties aan het verder professionaliseren van de overheid. Een van de pijlers die het bureau destijds ontwikkelde was het concept ‘Contextmanagement’. Met dat concept benaderde BMC structuur, proces en cultuur in samenhang – op deze manier werd voor betere aansluiting gezorgd tussen centraal bestuur en beleidsuitvoering en organisatie op provinciaal/lokaal niveau.

BMC 30 jaar

Rond de eeuwwisseling vierde de Nederlandse verzorgingsstaat haar hoogtijdagen, om daarna geleidelijk inhoudelijk en financieel haar grenzen te bereiken, door diverse politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De uitbraak van de financiële crisis in 2008, de snelle opkomst van technologie en de veranderende verwachtingen van bedrijven en burgers, zorgden er de afgelopen tien jaar voor dat rol van de Rijksoverheid en alles wat daaronder valt, een flinke verschuiving heeft doorgemaakt. In aansluiting op de veranderende wensen van de maatschappij moet het weer gaan over het optimaal bedienen van inwoners, met thema’s als goed onderwijs, goede zorg en een open betrokken samenleving die centraal staan. De rol van de overheid kantelt hierbij van regisseur naar een facilitator en partner binnen een ecosysteem van ketenpartners.

Ook BMC heeft zich aan deze veranderingen aangepast, en steeds meer speelt het bureau een rol als adviseur en facilitator van de maatschappelijke ontwikkelingen van de 21ste eeuw. Deze vragen om een aanpassing van kaders, partners, beleid, organisatievormen, professionaliteit en cultuur binnen de publieke sector. Dit alles stelt nieuwe eisen aan het bestuur, de overheidsorganisatie en de uitvoeringspraktijk.

Anno 2016 is BMC – met ruim 1.200 professionals – een zakelijke dienstverlener actief op het gebied van advies en onderzoek, implementatie, detacheren en uitzenden en werving & selectie. Het adviesbedrijf heeft zijn businessmodel, na enkele uitdagende jaren en een periode waarin de overheid fors bespaarde op externe inhuur, flink op de schop gegooid, en heeft de weg omhoog weer gevonden (zie ook: BMC groeit weer en laat moeilijke periode achter zich).

Vandaag de dag is BMC volgens directeur Albert Jansen goed gepositioneerd om zijn rol als ‘trusted advisor’ en partner voor de publieke sector voor de komende jaren te vervullen en om overheidsinstellingen met het realiseren van verbeteringen te ondersteunen. “Door de inzet van capaciteit, expertise, ervaring en durf blijft BMC in staat om samen met de overheid, de maatschappelijke organisaties, de inwoners, de leerlingen en de cliënten krachtige oplossingen te realiseren voor de uitdagingen in de publieke sector”, geeft Jansen aan.

Met het oog op het bijzondere 30-jarige jubileum, geeft Jansen aan dat het bestuur en werknemers van het bedrijf “bijzonder trots” zijn op “al dat mooie werk dat we in de afgelopen dertig jaar hebben mogen doen”. Om stil te staan bij 30 jaar BMC heeft het adviesbureau een speciale video ontwikkeld, waarin het bureau terug- en vooruitblikt. Op 17 september werd intern stilgestaan bij het jubileum. Jansen: “Wij hebben ons 30-jarig bestaan gevierd door op gepaste wijze onze handen uit de mouwen te steken. Via de Stichting Present hebben wij ons ingezet voor verschillende maatschappelijke projecten, waaronder: tuinieren voor de Voedselbank, een openbare speeltuin aanleggen, demente bejaarden een mooie dag bezorgen en klussen op een zorgboerderij.”

25-jarig bestaan

Vijf jaar geleden, toen BMC stilstond bij haar 25-jarig bestaan, vierde het bureau die mijlpaal met een speciaal onderzoeksprogramma, dat zich richtte op het op gang brengen van een debat over de relatie tussen de publieke sector en professionele dienstverlening. Het eindrapport, getiteld ‘De publieke sector en externe bureaus: Het debat over de toekomst’, werd uitgevoerd in samenwerking met Exser, een centrum voor diensteninnovatie, en Nyenrode Business Universiteit.